Gilusis mokymasis

ArcGIS Pro įrankiai, giliojo mokymosi modeliai ir Python scenarijai gali būti sėkmingai taikomi objektų atpažinimui iš skaitmeninių vaizdų. Objektų atpažinimo giliojo mokymosi modeliai gali būti „išmokinti“ atpažinti pasirinktus objektus, galime apskaičiuoti vaizduose atpažintų objektų koordinates ir jas atvaizduoti žemėlapiuose. Šie procesai gali būti automatizuoti ir leisti greitai inventorizuoti turtą, atlikti tam tikrų pažeidimų fiksavimą, pvz. patikrinti reklaminių stendų vietas ir kt.

Kitas giliojo mokymosi algoritmų taikymo pavyzdys yra augmenijos duomenų analizė, išskiriant atskirų medžių viršūnių taškus, iš LiDAR ir rastrinių duomenų.

Kitas įrašas

Užduočių valdymas su ArcGIS Workflow Manager

Skaityti