Elektros skirstomojo tinklo defektų valdymas ArcGIS priemonėmis

Jurgita Paltanavičiūtė

Esame sukūrę automatizuotą procesą, kuris visus duomenis iš GIS portalo perkelia į mūsų turto valdymo sistemą, kur toliau valdomas defektų šalinimo procesas. Anksčiau inžinieriai patys, sugrįžę į darbo vietas, vesdavo informaciją apie rastus defektus į turto valdymo sistemą, bet dabar jiems to daryti nebereikia, užtenka tik būnant prie objekto supildyti informaciją mobiliajame įrenginyje.

Jurgita Paltanavičiūtė Energijos skirstymo operatorius (ESO)

Energijos skirstymo operatorius (trumpiau ESO), skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, juose diegia išmaniuosius sprendimus, kad tinklai būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi jų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu.  Įmonė aptarnauja apie 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje.  ESO rūpinasi daugiau nei 126 tūkst. kilometrų elektros, oro ir kabelių linijomis eksploatuoja per 9 tūkst. kilometrų skirstomųjų dujotiekių.

Naudojant standartinius įrankius ir sprendimus sukurti  žemėlapiai, ataskaitos, aplikacijos bei puslapiai – viskas yra sukurta ESO. Tai leidžia ESO visą turinį, susijusį su GIS turėti vienoje vietoje ir dalintis su kolegomis iš bet kurios vietos. Ar tai būtų ofisas, ar namai, ar prie objektų lauke, ESO darbuotojas gali pasiekti šiuos žemėlapius ir ataskaitas, pritaikytus pagal skirtingų skyrių poreikius. Be standartinio skirstomojo tinklo, sukurti papildomi duomenų sluoksniai, kurie atvaizduojami vizualiai ir geografiškai. ESO turi atskirus elektros, dujų ir jų skirstomojo tinklo žemėlapius, ataskaitas su nepašalintais gedimais ir defektais švieslentėse.

Vienas iš pritaikytų žemėlapių yra sukurtas Tinklo kokybės vertinimo skyriui. Šiame žemėlapyje jie greitai gali susirasti reikiamus duomenis ir vykdyti kasdienes užduotis.

Pavyzdžiui, šiame žemėlapyje jie gali vizualiai ir geografiškai matyti oro linijų sankirtas su kitomis linijomis, keliais, upėmis, kurios yra pamatuotas, o kurias dar reikia pamatuoti. Taip pat inžinieriai vizualiai gali matyti paryškintas linijas su izoliuotais laidais ir daug daugiau.

Naudodami šį žemėlapį per ArcGIS Explorer aplikaciją, inžinieriai gali registruoti oro linijų defektus. Šiame žemėlapyje yra rodoma naudotojo buvimo vieta, tad lengva identifikuoti objektą žemėlapyje, kuriam reikia registruoti defektą.

Švieslentės pritaikomos ir atvaizduojamos įvairiems padaliniams pagal jų veiklos pobūdžiui aktualią informaciją. Kiekviena aplikacija turi savo instrukciją, kiekvienas naujas sukonfigūruotas ar sukurtas produktas pristatomas naudotojų grupei, kuriai jisai yra sukurtas, ir, žinoma, kitiems specialistams, kad jie žinotų, kokius duomenis ESO turi ir kaip juos pasiekti.

ESO informacinė švieslentė
ESO informacinė švieslentė

Ši informacinė švieslentė gyvuoju laiku naudojama kasdieniai procesų stebėsenai: defektų registravimo proceso kokybei ir automatizuoto duomenų perkėlimo procesui stebėti.

Naudotojų patirtys dirbant su ArcGIS programomis

ESO automatizavo procesą, kurio metu duomenys iš GIS portalo perkeliami į turto valdymo sistemą, kur toliau valdomas defektų šalinimo procesas. Anksčiau inžinieriai, patys sugrįžę į darbo vietas, vesdavo informaciją apie rastus defektus į turto valdymo sistemą, bet dabar jiems to daryti nebereikia, užtenka tik būnant prie objekto supildyti informaciją mobiliajame įrenginyje. Defektams registruoti reikiami laukai užsipildo jau turimais duomenimis, o vartotojams belieka užpildyti kelis laukus ir pridėti nuotrauką.

Ankščiau ESO darbuotojai ruošdamiesi darbui visas savo schemas turėdavo atsispausdinti ant popieriaus kur ir žymėdavo defektus. Tai pat kiekvieną defektą reikėjo nufotografuoti. Rezultate – defektų daug, nuotraukų taip pat labai daug. Visų duomenų suvedimas ir administravimas atimdavo daug laiko, o dar ir iš popieriaus reikėdavo viską perkelti ir į ESO turto valdymo sistemą. Šiandien popierinių schemų jau nebenaudoja, jas pakeitė planšetiniai kompiuteriai ir jais pasiekiami žemėlapiai ir formos.

ESO naudoja ArcGIS Explorer, kurioje pasiekiami žemėlapiai su kuriais dirbama kiekvieną dieną. GPS pagalba galima labai tiksliai nustatyti defektų buvimo vietą. ESO vykdo veiklą visoje Lietuvoje ir dažnos situacijos (miškuose, pasienio ruožuose) kai nėra interneto ryšio, dėl šios priežasties turi offline žemėlapio versiją. Offline versija turi praktiškai tokias pačias ypatybes kaip ir online versija, tiesiog šiai versijai nereikalingas interneto ryšys, o suregistruoti defektai, kaupiami ir išsiunčiami į sistemą tada kai interneto ryšys yra tinkamas. Tam, kad duomenys žemėlapyje nepasentų jie yra atnaujinami du kartus per mėnesį.

Defektų registravimas

Oro linijų defektų registravimui ir administravimui pradėjus taikyti ArcGIS priemones (Syrvey123, ArcGIS Explorer ir kt.) ir atsisakius popierinių dokumentų ESO stipriai pagerino veiklos efektyvumą, sumažino klaidų kiekį, darbuotojams tiesiog sumažėjo vietų, kur gali suklysti, o pats darbas tapo greitesnis. Prieš šių pokyčių įgyvendinimą komandos pusę laiko skirdavo darbui objektuose, o kita laiką tekdavo skirti defektų dokumentacijos suvedimui, dabar 80 proc. gali skirti darbui objektuose ir penktadalį dokumentacijos administravimui.

Aivaras Urbanavičius

Šiandien popierines schemas pakeitėme planšetiniais kompiuteriais, kuriuose turime pilną informaciją apie skirstomąjį elektros tinklą. Mums nebereikia spausdinti popierinių schemų. Dirbdami objektuose mes galime naudotis GIS žemėlapiais su naujausia informacija. Taip pat mums nebereikia pasižymėti defektų ant popieriaus ir grįžus į kabinetą tų defektų perrašinėti į turto valdymo sistemą. Dabar mes galime tuos defektus tiesiogiai perduoti naudojantis planšetiniu kompiuteriu

Aivaras Urbanavičius Energijos skirstymo operatorius (ESO)

ESO pasiektos naudos, naudojantis standartiniais ArcGIS įrankiais ir aplikacijomis:

  1. Sumažintas popieriaus naudojimas kasdieniniame darbe, nes nebespausdinamos popierinės elektros tinklo schemos;
  2. Naudojantis GPS lengviau ir greičiau nustatoma tiksli defekto lokacija;
  3. Su momentine nuotraukos pridėjimo funkcija nebereikia grupuoti ir atskirai sukelti defektų nuotraukų;
  4. Kadangi Survey gali automatiškai užpildyti dalį informacijos apie defektą darbuotojams nebereikia atsiminti perteklinės informacijos apie 100 skirtingų defektų;
  5. Naudojant ArcGIS Explorer ir ArcGIS Survey123 aplikacijas padaroma mažiau klaidų registruojant defektus. Taip yra vien dėl to, kad yra daug mažiau vietų, kur jas galima padaryti.
  6. Ir paskutinis, bet pats svarbiausias dalykas. Mažiau laiko praleidžiama kabinete, nes nebereikia suvedinėti duomenų, todėl darbuotojai gali daugiau laiko praleisti objektuose rinkdami informaciją apie skirstomojo elektros tinklo kokybę.

Išsamiau – Jurgitos Paltanavičiūtės ir Aivaro Urbanavičiaus pranešimo vaizdo įraše ir skaidrėse

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija

Skaityti