Teisės pažeidimų žemėlapių portalas

Gelena Nedoltovskaja, Pavel Korotkich


Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM

Vykdant ES lėšomis finansuojamą projektą „NVŽR analitinių priemonių, skirtų rinkti ir lyginti erdvinius nusikalstamumo duomenis, sukūrimas“ sukurtas  Teisės pažeidimų žemėlapių portalas, kuriame naudotojams – teisėsaugos institucijų pareigūnams, kitų suinteresuotų institucijų darbuotojams ir visuomenei – pateikiami interaktyvūs erdvinių duomenų žemėlapiai, skirti išsamiai atvaizduoti duomenis apie nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus ir eismo įvykius, suteikiant galimybę  lyginti šiuos duomenis su rizikų vertinimo, padarinių valdymo duomenimis ar kitais erdviniais duomenimis. Sukurtos GIS priemonės leido pasiekti tikrą proveržį teisės pažeidimų duomenų analizėje – erdvės ir laiko analitinių pjūvių taikymas stebint duomenų pokytį žemėlapiuose ne tik ženkliai supaprastino analizės uždavinius pareigūnams ir visuomenei, bet ir leidžia pasiekti kokybiškesnes išvadas ir operatyviai priimti sprendimus.

Pranešimo medžiaga

Show More

Strateginis planavimas taikant GIS. Nacionalinio pažangos plano rengimo patirtis.

Andrius Valickas


LR Vidaus reikalų ministerija

Rengiant Nacionalinį pažangos planą bei jame nustatomus regioninės plėtros uždavinius pirmą kartą pradėti naudoti ne tik tradiciniai statistiniai poveikio rodikliai (BVP, užimtumas, investicijos), bet ir erdviniai rodikliai, matuojantys paslaugų ir darbo vietų pasiekiamumą, ekonominės veiklos koncentracijos branduolius, viešojo transporto prieinamumą, miestų plėtros procesus ir kt. Didžiausias GIS pranašumas yra galimybė vertinti plėtros veiksnius kompleksiškai ir įsitikinti (ypač aktualu sprendimų priėmėjams), kad jokia teritorija nėra vakuume, o plėtrą lemia objektų padėtis sistemos atžvilgiu ir išnaudoti arba neišnaudoti jų ryšiai. Atitinkamai, GIS leidžia išvengti „gaisrų gesinimo“ sprendžiant visas problemas visur –  taikoma kitokia, „bendradarbiavimo per sieną“ metodologija, taupanti ir lėšas ir kitus išteklius.

Pranešimo medžiaga

Show More

Kaip investuoja Londono komercinio turto valdytojas?

Vėjūna Žalalytė


„Colliers International“; Projektas „Kurk Lietuvai“

• Kaip žinoti, kad investuoju ten, kur labiausiai atsipirks investicija? Kaip rasti tinkamiausią lokaciją verslui? Kur būsiu arčiausiai savo kliento?

• Komercinis nekilnojamas turtas – didelė investicija. Kai renkamasi tarp kelių variantų, didelę įtaką sprendimui turi geografija. GIS pritaikymas padeda pasirinkti teisingą lokaciją, kad verslas būtų arčiausiai kliento. Teisinga vieta dažnai nulemia verslo sėkmę.

• GIS suteikia galimybę įvertinti tam tikros lokacijos potencialą. GIS kartu su duomenų analitika suteikia klientui pasitikėjimo, kad pasirinkta vieta yra tinkamiausia ir net padeda nuspėti klientų paklausą.

Pranešimo medžiaga

Show More

ArcGIS technologijų naujienos


• Nuo dronų iki Sentinel-3 palydovų – kaip žemės vaizdus panaudoti žemėlapių kūrimui ir erdvinei analizei.

• Pamatykite, kaip dirbtinis intelektas (machine laerning  ir deep learning) padeda automatizuoti ir pagreitinti GIS darbo procesus.

• Atraskite, kaip užduočių kūrimo ir paskirstymo, duomenų valdymo ir kiti GIS automatizavimo būdai padeda taupyti laiką.

Pranešimo medžiaga

  • 0:00

    Pranešimo vaizdo įrašas

    Žiūrėkite
Show More

Statistikos pasakojimai

Jana Vanagė


Lietuvos statistikos departamentas

Statistikos departamentas per visą savo gyvavimo laikotarpį skaičiavo, kaupė ir teikė vartotojams statistinę informaciją. Tam, kad vartotojui būtų lengviau susiorientuoti daugybėje duomenų, jie buvo grupuojami ir sudedami į popierinius leidinius, kuriuos leido statistikos departamentas. Bet šiuolaikinės visuomenės toks duomenų sklaidos būdas netenkina. Dėl to ir statistikos departamentas perėjo prie elektroninių leidinių į kuriuos vis dažniau yra integruojamos ArcGIS istorijų pasakojimo aplikacijos ir virtualūs stendai (dashboards), kurie pagyvina publikacijas, taip pat vaizdžiai ir interaktyviai pateikia statistinę informaciją vartotojams. Statistinės informacijos pateikimas per StoryMaps leido pritraukti platesnį vartotojų ratą. Taip pat per pastaruosius metus GIS naudojamumas išaugo ir įstaigos viduje, dėl to GIS specialistų darbas tampa vis aktualesnis ir reikalaujantys nuolatinio mokymosi.

Pranešimo medžiaga

Show More

GIS pritaikymas visuomenės sveikatos stebėsenoje bei tyrimuose

Šarūnas Alasauskas


Higienos institutas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Higienos institutas pagal kompetenciją yra atsakingas už dalinį su sveikata susijusių valstybinių informacinių sistemų bei registrų kūrimą ir tvarkymą; informacijos apie statistinius sveikatos rodiklius pateikimą tarptautinėms ir vietos organizacijoms bei visuomenei. Šiais metais institute, panaudojus ArcGIS priemones, sukurta Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema, kurioje pateikiami įvairūs sveikatos būklės rodikliai: mirtingumas, ligotumas, sergamumas. Be šios sistemos, taip pat GIS įrankiais institute yra analizuojami ir kasmetiniai mokinių duomenys iš sveikatos pažymėjimų, pateikiamų ugdymo įstaigoms. Pradėjus valdyti rodiklius ArcGIS jie tapo aiškiau suprantami naudotojams, sveikatos netolygumai tapo ryškiau matomi, o gautais rezultatais galima įžvalgiau vykdyti įvairias sveikatos prevencines priemones bei priimti reikiamus politinius sprendimus.

ArcGIS taikome ir moksliniuose tyrimuose. Kai reikia ištirti didelį žmonių skaičių, naudodamiesi duomenų bazėmis analizuojame didelius kiekius tiriamųjų, neeikvodami laiko ir finansų anketinėms apklausoms ar kitoms neefektyvioms priemonėms. GIS sąlyginai paprastai leidžia įgyvendinti ir ilgai siektą tikslą – atlikti visos populiacijos ligotumo analizę priklausomai nuo gyvenamosios vietovės ir joje vyraujančių sveikatos rizikos veiksnių.

Pranešimo medžiaga

Show More