Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema (TIIIS)

Urtė Antanavičiūtė


VĮ GIS-Centras

VĮ GIS-Centras vysto ambicingą projektą sukuriant valstybinę TIIIS informacinę sistemą, kuri leis aprūpinti naudotojus kokybiškais topografiniais ir inžinerinės infrastruktūros erdviniais duomenimis. Tikimasi, kad GIS technologijų pritaikymas, erdvinių duomenų tvarkymo procesų automatizavimas užtikrins didelių duomenų kiekių kokybišką ir savalaikį tvarkymą ir leis sutelkti dėmesį į pačius procesus, jų planavimą, valdymą ir administravimą, o erdvinių duomenų tvarkymo procedūros bus savalaikės, maksimaliai efektyvios ir kokybiškos.

 

Pranešimo medžiaga

Show More

Skaitmeninė Rail Baltica. GIS sprendimai megaprojekto (su)valdymui.

Vaidas Ulenskas


RB Rail AS

Rail Baltica yra projektas, kuriame dirba įvairių sričių specialistai, todėl pirminis GIS iššūkis – surinkti informaciją iš skirtingų šaltinių bei pateikti ją vienoje vietoje ir visiems suprantama kalba. Įgyvendinant šį uždavinį GIS tampa pirminiu informacijos šaltiniu su projektu dirbantiems įvairių sričių specialistams tiek įmonės viduje, tiek ir už jos ribų. Tai padeda sutaupyti laiko, nes visą svarbiausią informaciją galima rasti vienoje vietoje, o tokios apimties projektuose laikas yra ypač svarbus. Tokio pobūdžio uždaviniai, kuomet GIS tampa skirtingų sričių specialistų bendravimo platforma, reikalauja universalumo ir iš pačių GIS specialistų. Tenka įsigilinti į kolegų darbo specifiką, suprasti, kokia informacija jiems yra aktuali. Taip pat tenka dirbti su įvairiais duomenų formatais, spręsti skirtingų tipų duomenų sąveikos ir integracijos klausimus. Tokia veikla smarkiai išplečia mano, kaip GIS specialisto, profesinį akiratį.

Pranešimo medžiaga

Show More

Mobili GIS – paprasta, patogi, auganti

Žygimantas Stonkus


ESO

Rengiant ESO Mobilią GIS buvo siekiama rasti sprendimą, kaip nesudėtingai galima būtų vykdyti elektros ir dujų infrastruktūros objektų patikras ir klientų paiešką nutolusiose vietovėse ar naujuose objektuose. ArcGIS pagalba įgyvendinome keltus uždavinius – šiuo metu galime greičiau ir patogiau rasti objektus bei pasiekti klientus, taupome lėšas ir laiką, atsisakėme papilomų įrenginių, naviguojame, kaupiame ir ieškome informacijos naudodami vieną mobilią aplikaciją. ArcGIS yra labai svarbi mūsų kasdienėje veikloje, o galimybės leidžia pasiekti užsibrėžtų tikslų greitai ir patogiai. Kuo plačiau ArcGIS taikomas praktikoje, tuo didesnį matome panaudojimo potencialą keliant procesų efektyvumą, mažinant laiko sąnaudas, greitai pasiekiant reikiamus rezultatus, operatyviai keičiantis visiems suprantama informacija.

Pranešimo medžiaga

Show More

Pašto procesų automatizavimas naudojant GIS

Algirdas Kumetaitis


Lietuvos paštas

Lietuvos pašto šūkis yra „Paštas atsinaujina!“. Labai reikšmingą indėlį į šį procesą įnešė ESRI GIS technologijos. Nuo 2017 metų, kuriuos galima laikyti GIS pradžia Lietuvos pašte, ESRI GIS sprendimai pradėti naudoti beveik visose veiklos srityse: pašto tinklo plėtros planavimui, optimizavimui, logistikai, tinklo charakteristikų vertinimui, darbuotojų etatų normavimui, siuntų nukreipimui į terminalus, veiklos rodiklių vaizdavimui žemėlapiuose. GIS technologijos leido sutaupyti daug žmogiškųjų resursų ir lėšų, pagreitinti procesus bei teikti pašto paslaugas ten, kur jų labiausiai reikia.

Vienas didžiausių iššūkių Lietuvos paštui buvo 2019–2020 metais įgyvendintas Mobiliojo laiškininko projektas, sparti terminalų tinklo plėtra, kurios metu buvo panaudotas visas kompleksas mano sukurtų GIS sprendimų. 2019 metais Lietuvos paštui pratęsiant UPP licenciją GIS sprendimai leido atlikti Lietuvos pašto tinklo vertinimą ir ištaisyti rastus trūkumus.

GIS sprendimai tapo neatsiejama daugelio pašto procesų dalis. UPP charakteristikų skaičiavimas, tinklo veiklos vaizdavimas žemėlapyje leido susidaryti pilną pašto tinklo vaizdą, išryškinti problemines vietas, optimizuoti pašto tinklą, pasiruošti Mobiliojo laiškininko projektui. ArcGIS Network Analyst pagrindu sukurti įrankiai nukreipia siuntas į terminalus. Naudojami laiškininkų maršrutų skaičiavimui, normavimui, degalų pirkimams. GIS įrankiais skaičiuojamos pašto apylinkių, pašto kodų teritorijų ribos, priskiriami pašto kodai.

Kurti GIS sprendimus Lietuvos pašte reiškia visą laiką būti svarbių pokyčių centre, nuolat mokytis, tobulėti, matyti, kaip GIS padeda tobulinti pašto tinklą, taupyti laiką ir resursus, būti arčiau kliento, kurti ateities paštą.

Pranešimo medžiaga

Show More

ArcGIS technologijų naujienos


Susipažinkite su atnaujintu profesionaliu GIS – svarbiausi žemėlapių kūrimo, duomenų valdymo ir kiti patobulinimai.

• Išbandykite mobilųjį GIS – kaip lauke surinktų duomenų operatyvus panaudojimas tarp integruotų aplikacijų padeda efektyviau atlikti lauko darbų procesus.

• Sužinokite, kaip patogiau administruoti ir dalintis su visuomene skirtingų šaltinių duomenimis bei teikti atvirus duomenis. 

Pranešimo medžiaga

  • 0:00

    Pranešimo vaizdo įrašas

    Žiūrėkite
Show More

Kultūros paveldo objektų stebėsenos informacinė sistema: žingsnis efektyvesnės kultūros paveldo kontrolės link

Robertas Motuzas


Kultūros paveldo departamentas 

Kaip ir būdinga paveldo apsaugos sričiai, kultūros paveldo apsaugos priemonės taip pat yra šiek tiek „paveldinės“, t. y. senos, archaiškos, todėl Kultūros paveldo departamentas, atlikdamas kultūros paveldo objektų stebėseną, visą informaciją kaupdavo, sistemino ir apibendrindavo Excel bylose. Galima įsivaizduoti, kaip tokioje situacijoje sunku sekti atnaujinimus apie kultūros paveldo objektų statusų pasikeitimus, naujų kultūros paveldo objektų įtraukimą į sąrašus, jų išbraukimą. Didelis iššūkis valdant tokio pobūdžio informaciją - patikrų rezultatų, kultūros paveldo objektų būklės, jos kitimo, poveikių vertinimo apibendrinimas ir prognozavimas, statistinės analizės atlikimas, viešinimas. Įgyvendinamomis GIS priemonėmis siekiama efektyvesnio ir optimalesnio užduočių valdymo, surinktos kultūros paveldo objektų būklės vertinimo, nustatant kultūros paveldo objektus ir jų aplinką naikinančius ar žalojančius poveikius. Ir žinoma, tai padės daug lengviau ir tiksliau analizuoti statistinę informaciją, patogiai ja dalintis su suinteresuotomis visuomenės grupėmis. Numatoma, kad galutinai sukūrus Kultūros paveldo objektų stebėsenos informacinę sistemą (KPOS IS) pagerės visų grandžių darbuotojų darbo organizavimas, atlikimo laikas, kokybė. Užduotis skirstantis ir informaciją apibendrinantis specialistas galės lengviau analizuoti surinktą informaciją, o lauko darbuotojai, atsisakys popierinių dokumentų pildymo, jų skenavimo, nuotraukų koregavimo ir t. t. Interaktyvūs statistikos grafikai bus panaudojami supažindinti suinteresuotas visuomenės grupes su jų regiono paveldo būklės pokyčiais, leis tiksliau prognozuoti ir vertinti atskirų kultūros paveldo grupių būklės pokyčius, atsižvelgiant į tai, strategiškai apsvarstyti valstybinio finansavimo prioritetus. 

GIS technologijų diegimas atskleidė technologijų naudos potencialą kultūros paveldo objektų stebėsenoje, o atsivėrusios galimybės skatina mąstyti tarpdiscipliniškai, į kultūros paveldo apsaugą žvelgti kaip į bendrą visuomenės vystymosi produktą.

Pranešimo medžiaga

Show More