Atidarymas. GIS 2020 – iššūkių ir galimybių metai

Linas Gipiškis


Hnit-Baltic

Lietuvos Esri naudotojų konferencija – didžiausias virtualus Lietuvos GIS bendruomenės renginys.

Šie metai – iššūkių metai visiems, tačiau pandemija GIS industrijos neišmušė iš vėžių. Galima sakyti, sukūrė ir galimybių – suaktyvino poreikį duomenų skaitmenimui, informacijos pasiekiamumui, bendradarbiavimui.

Daug GIS naudotojų atrado standartinių Esri ArcGIS priemonių privalumus – greitai ir savarankiškai „kepti“ web ir mobilias aplikacijas. 

Atidarymo pranešime apžvelgiami GIS darbai Lietuvoje – pasižiūrėkime, kas įvyko per metus. 

Pranešimo medžiaga

Show More

Intelektualių Vilniaus miesto smegenų kūrimas: 1 žingsnis

Simas Sodys


Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus m. sparčiai juda skaitmenizacijos linkme. ArcGIS sistemą, kaip vieningą duomenų platformą, panaudojome miesto atsparumo testo Gedimino legiono pratybų metu 2019 m. liepą koordinuojant visą pratybų eigą pagal gaunamus duomenis. Pratybos parodė, kad privalome didinti duomenų ir vieningos platformos panaudojimą savivaldybės grupėje, plėsti funkcionalumą prognozavimo sprendimais, praturtinant sistemą duomenimis, kurie leistų numatyti įvykių eigą, siūlyti sprendimus, planuoti veiklas pagal poreikį. Vilniaus m. savivaldybė patvirtino Daiktų interneto plėtros politiką, kuri turi užtikrinti informacijos ir urbanizacijos absoliučią integraciją, todėl į platformą planuojama prijungti vis daugiau duomenų. Platforma sėkmingai naudojama išmanių paplūdimių, laimės indekso, COVID-19 krizės valdymo sprendimų įgyvendinimui.

Pranešimo medžiaga

Show More

ArcGIS technologijų naujienos


• Pamatykite, kaip nauja internetinių žemėlapių kūrimo priemonė padės greičiau atvaizduoti dar daugiau duomenų.

• Atraskite, kaip GIS profesionalai gali išsamiai analizuoti duomenis: nuo dėsningumų pastebėjimo iki ateities prognozių.

• Sužinokite, kaip atrodo patobulinta Esri integracija su Autodesk bei, kaip tvarkomi 3D duomenys. 

Pranešimo medžiaga

  • 0:00

    Pranešimo vaizdo įrašas

    Žiūrėkite
Show More

Lietuvos renovacijos žemėlapis – inovatyvi platforma daugiabučių renovacijos eigai ir rezultatams pristatyti

Valius Serbenta


VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA)

Prioritetinė Agentūros veikla – daugiabučių namų atnaujinimo programa, šiandien aktuali didžiajai daliai šalies gyventojų, gyvenančių senos statybos daugiabučiuose. Programoje be tiesioginių naudos gavėjų – gyventojų – veikia ir kiti dalyviai – LR ministerijos, finansų institucijos, savivalda, asocijuotos struktūros, rangovinės organizacijos, renovacijos projektų administratoriai ir kt. Ilgą laiką buvo ieškoma optimaliausių komunikacijos priemonių, būdų ir kanalų šių auditorijų pasiekimui. Keltas tikslas – vienoje platformoje pateikti esminę informaciją apie renovacijos eigą ir rezultatus – įgyvendintas tik parengus Lietuvos renovacijos žemėlapį. Sukurta analogų neturinti viešai prieinama informacinė platforma, talpinanti viso daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimo laikotarpio (nuo 2005 m. iki dabar) pagrindinius duomenis. Keliais mygtukų paspaudimais parengiami reikiami duomenys įvairioms tikslinėms auditorijoms. Parengta prieiga prie žemėlapio duomenų ir GIS analitinių įrankių BETA darbuotojams GIS duomenų atnaujinimui, renovacijos progreso analizei ir rekomendacijų, paremtų duomenų analizės įžvalgomis, teikimui.

Pranešimo medžiaga

Show More

Kaunas auga (GIS sprendimai procesų valdymui)

Arūnas Sipavičius


Kauno planas

SĮ Kauno planas įdirbiu GIS srityje siekiama, kad Kauno miesto savivaldybė pradėtų skaitmenizavimo procesus naudojantis GIS sprendiniais, galėtų efektyviai ir greitai įvertinti esamas situacijas ir priimti atitinkamus sprendimus vykdant šiuos uždavinius: šienaujamų plotų apskaitai, žemės sklypų formavimui (nuosavybės grąžinimui ir kt.), apleisto nek. turto bei paveldotvarkos objektų stebėsenai ir apskaitai, COVID-19 prevencijai ir situacijos valdymui, 3D vizualizavimui, saulės energijos potencialo skaičiavimui, duomenų apsikeitimui tarp savivaldybės organizacijų, problemų registro (Kauno švara) valdymui, paviršinio vandens ėmimo vietų ir taršos rodiklių valdymui, želdynų tvarkymui, SEDR ataskaitų teikimui ir kt.

Pradėjus naudoti GIS sprendinius atsirado didesnis poreikis skaitmenizuotis ir skirtingą informaciją matyti įvairiausiais duomenų pjūviais, atsirado poreikis keistis informacija tarp savivaldybės ir savivaldybės įmonių (ELA projektas). Asmeniškai mane džiugina, kad Kaunas  progresuoja GIS taikymuose ir sparčiai vejasi GIS lyderius. Stengiamės ir tolimesnėje veikloje „nenuleisti užsikeltos kartelės“.

Pranešimo medžiaga

Show More

Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas ArcGIS platformoje

Večiaslavas Jabluninas

Viačeslavas Jabluninas


Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM

ArcGIS platformos priemonėmis buvo siekiama pasirengti ir valdyti radiacinės saugos incidentus ir teikti koordinuotą atsaką pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM ir kitų dalyvaujančių institucijų kompetenciją, apjungti ir atvaizduoti radiacinės saugos incidentui valdyti būtinus informacinius resursus, atlikti turimos informacijos erdvinį filtravimą ir įvertinimą. RIM skirtas naudoti tiek pratyboms, tiek ir valdant realius radiacinės saugos incidentus. Pagrindiniai kelti tikslai:

a) konsoliduoti informaciją viename informaciniame lauke, t. y. valdyti suvestinę, apimančią žemėlapį, diagramas, indikatorius, sąrašus;

b) sukurti įrankį (mob. programėlę) reaguojančių pajėgų užduočių skyrimui, jų stebėsenai, papildomos informacijos teikimui;

c) sukurti įrankį (mob. programėlę) reaguojančioms pajėgoms operatyviam valdytojų informavimui;

d) sukurti įrankį (online portalą) operatyviam visuomenės informavimui apie radiacinės saugos incidentus, pateikti rekomendacijas apie veiksmus ir pan.

Pritaikius GIS ženkliai pagerėjo duomenų surinkimo operatyvumas, duomenys yra vizualizuoti ir „pririšti“ prie žemėlapio, tai leidžia lengviau interpretuoti informaciją sprendimų priėmimui. Palengvėjo reaguojančių pajėgų valdymas, jiems priskirtų užduočių kontrolė. Atsirado jungiančioji priemonė efektyviam tiek valst. institucijų, tiek ir visuomenės informavimui apie radiacinės saugos incidentus. Kaip IT specialistas, matau didelį ArcGIS platformos potencialą, ypač jei pavyktų pasiekti skirtingų organizacijų surinktų duomenų dalinimąsį būtent platformoje. Tai leistų išvengti informacijos dubliavimosi, netikslumų ir pagelbėtų taupyti žmogiškuosius, techninius ir laiko resursus.

Pranešimo medžiaga

Show More