Apie seminarą


Kviečiame iš pirmųjų lūpų išgirsti kokią naudą ArcGIS teikia inžinerinių tinklų organizacijoms. Seminaro dalyviai išklausys Lietuvos elektros, dujų, vandens, šilumos, gatvių apšvietimo tinklus valdančių organizacijų patirtis naudojant ArcGIS inžinerinių tinklų infrastruktūros turto dokumentavimui ir priežiūrai, sužinos apie įveiktus iššūkius ir taikytas priemones. Supažindinsime su naujomis ArcGIS galimybėmis, jos privalumais dirbant nuotolinėmis sąlygomis, bei vis labiau Pasaulyje populiarėjančia ir GIS pagrindu įgyvendinama Skaitmeninių Dvynių kūrimo strategija.

Seminare taip pat bus pateikiami patarimai ir rekomendacijos dėl įstatyminių nuostatų taikymo inžinerinės infrastruktūros įmonėms teikiant duomenis Lietuvos erdvinės informacijos portalui, kitų teisės aktų reikalavimų išpildymo.


Kodėl dalyvauti


  • Geriau suprasite kuo naudingi inžinerinio tinklo Skaitmeniniai dvyniai. Kaip GIS pagalba vystyti savo organizacijos Skaitmeninį Dvynį.

  • Pamatysite organizacijų veiklos pavyzdžius, kaip ArcGIS leidžia kaupti ir centralizuotai valdyti aukštos kokybės inžinerinių tinklų duomenis, efektyvinti infrastruktūros priežiūros veiklas.

  • Įvertinsite ArcGIS priemones strateginių įmonės veiklos rodiklių ir resursų stebėsenai realiu laiku: švieslentės, interaktyvūs žemėlapiai, kt.

  • Galėsite pasidalinti su kolegomis gerąja patirtimi ir aptarti aktualijas: standartai, visuotina praktika, teisės aktų nuostatų įgyvendinimas, kt.

  • Pasikonsultuosite su GIS ekspertais dėl įmonei aktualių uždavinių ir problemų sprendimų.

Dalyvavimo seminare reikalavimai susiję su COVID-19

Dalyvavimas tik su Galimybių pasais


Preliminari programa

Org.  Pranešėjas(-ai) Pranešimas
Šilutės vandenys  Henrikas Kelneris GIS priemonių taikymas „Šilutės vandenų" gamybinėje veikloje
Klaipėdos energija Gytis Juknevičius  ArcGIS - nuo tinklo konfigūracijos iki defektų valdymo ir klientų informavimo 
Energijos skirstymo operatorius (ESO)  Jurgita Paltanavičiūtė, Aivaras Urbanavičius Elektros skirstomojo tinklo defektų valdymas ArcGIS priemonėmis
Vilniaus apšvietimas  Austėja Borusaitė GIS taikymas Vilniaus apšvietimo tinkle
Alytaus šilumos tinklai Linas Tarasevičius  GIS kasdienėje veikloje, ir tinklų sutikslinimo procese
Hnit-Baltic Augustinas Daugilis GIS tinklo analizei, įvykių tinkle valdymui ir komunikavimui su klientais: „Dzūkijos vandenų" patirtis
Kauno Energija Diana Levanienė „Kauno energijos" tinklų priežiūra ArcGIS sistemoje
Hnit-Baltic Augustinas Daugilis ir Paulius Kirstukas Skaitmeniniai dvyniai ir GIS inžinerinei infrastruktūrai valdyti

Kontaktai

jei turite klausimų rašykite mums events@gisbaltic.eu