Klientų sėkmės istorijos

 • ESO

  ESO dujų tinklo valdymas

  ESO sėkmingai modernizavo dujų tinklo informacinę sistemą, veikiančią naujos kartos ArcGIS Utility Network sprendimo pagrindu, pritaikant pažangiausią pasaulinę praktiką ir adaptuojant valdymo priemones prie tarptautinių kokybės standartų, siekiant įgyvendinant „skaitmeninių dvynių“ (angl. „Digital Twins“) viziją.

 • Kretingos vandenys

  Vandens kokybė žemėlapiuose

  Pasirūpinti nepriekaištinga vandens kokybe visose Kretingos gyvenvietėse yra finansiškai sudėtinga užduotis, labai svarbu atrinkti tas gyvenvietes, kuriose šiuos darbus atlikti svarbiausia.

 • Dzūkijos vandenys

  Išmanusis vandentiekis

  „Dzūkijos Vandenys“ paslaugas gyventojams gerina skaitmenizuodami infrastruktūrą. Bendrovėje ilgus metus naudojama geografinė informacinė sistema (GIS), bei GIS taikomasis sprendimas GeoDispečeris, skirtas avarijų, planinių darbų registravimui ir valdymui buvo susieti su klientų valdymo sistema.

 • NŽT

  Žemės naudojimo valstybinės kontrolės sistema

  Automatizuoti žemės naudojimo valstybinės kontrolės procesai, panaudojant GIS priemones, veikiančias NŽT ArcGIS Online pagrindu.

 • Šiaulių miesto savivaldybė

  Šiaulių miesto erdvinės informacijos viešinimo platforma

  Sukurta ir įdiegta erdvinių duomenų viešinimo elektroniniame žemėlapyje platforma, skirta kurti ir viešinti aktualią geografiškai susietą Šiaulių miesto savivaldybės informaciją.

 • IRD

  Nusikalstamų veikų žinybinio registro interaktyvūs žemėlapiai

  Nusikalstamų veikų žinybinio registro (NVŽR), Administracinių nusižengimų registro (ANR) ir Eismo įvykių IS (EĮIS) duomenų žemėlapiai

 • Higienos institutas

  Sveikatos netolygumų interaktyvus žemėlapis

  Visuomenės sveikatos stebėsenos (VISS) informacinės sistemos GIS dalies (SVENAS) modernizavimo ir integravimo su VISS IS paslaugos.

 • BETA

  Lietuvos renovacijos žemėlapis

  Interaktyvaus žemėlapio sukūrimo, vystymo ir palaikymo paslaugų įgyvendinimo projektas.

 • KPD

  Kultūros paveldo patikra

  Užduočių skirstymo palengvinimas naudojant paprastą aplikaciją; paveldo objektų patikros optimizavimas naudojant išmanias mobilias programėles; kontrolės procesų ir rezultatų stebėsena realiu laiku.

 • Radiacinės saugos centras

  Radiologinių matavimų suvestinė

  ArcGIS programinė įranga, skirta MONA Envinet, NMC programinės įrangos integracijai.

 • Statistikos Departamentas

  Lietuvos statistika

  Su COVID-19 susijusi gyventojų ir verslo statistika

Previous
Next