Skip to main content

10. Erdvinė analizė su ArcGIS Pro

3 d. d. | 990 Eur

Registracijos anketa

Mokymų apžvalga

Šis kursas supažindina su procesais ir įrankiais, kurie gali būti naudojami erdvinės GIS analizės uždaviniams spręsti su ArcGIS Pro programine įranga. Mokymų metu bus pristatyti skirtingi erdvinės analizės būdai bei jų panaudojimo atvejai, dirbant tiek su dvimačiais, tiek su trimačiais duomenimis.

Mokymų tikslai
Mokymai skirti patyrusiems ArcGIS naudotojams, kurie norėtų pagilinti žinias apie ArcGIS įrankius, skirtus GIS analizei. Rekomenduojama būti išklausius šiuos kursus:  Įvadas į ArcGIS Pro pradedantiesiems.

Šiuose mokymuose jūs išmoksite:

 • Atlikti analizės uždavinius, panaudojant dialogo langus ir modelius;
 • Sudaryti sudėtingus modelius panaudojant ModelBuilder.

 

Mokymų turinys

GIS analizės eiga
 • Erdvinės analizės apžvalga
 • Erdvinės analizės tipai
 • Analizės darbo eiga
Duomenų paruošimas analizei
 
 • Duomenų savybės
 • Analizės aplinkos nustatymai
Artimumo analizė
 
 • Artimumo analizės įrankiai
 • Įrankių pasirinkimas pagal norimą rezultato tipą
Perdangos analizė
 • Perdangos analizės įrankiai
 • Įrankių parinkimas skirtingiems analizės scenarijams
Analizės automatizavimas
 • Automatizavimo metodai
 • ModelBuilder panaudojimas
 • Paketinis duomenų geoapdorojimas
 • Iteratoriai automatizavimo procese
Paviršių kūrimas interpoliuojant
 • Interpoliacijos apžvalga
 • Interpoliacijos metodai
 • Interpoliacijos įrankiai
 • Deterministinė interpoliacija
Teritorijos tinkamumo modeliavimas su rastriniais duomenimis
 • Tinkamumo modeliavimo samprata
 • Analizės kriterijai
 • Dvejetainė ir svorinė rastrų perdanga
 • Rastrų funkcijos
 • Rastrų reklasifikacija
 • Tinkamumo modeliavimas su Suitability Modeler įrankiu
Erdvinė statistika
 
 • Erdvinės statistikos samprata ir rūšys
 • Erdvinės statistikos įrankiai ir jų panaudojimas
Erdvės-laiko analizė

 • Duomenų analizė laike
 • Erdvės-laiko analizė
Regresinė analizė
 • Regresijos samprata ir regresinės lygtys
 • OLS regresija
 • Tiriamoji regresija
 • Duomenų praturtinimas
Svertinė geografinė regresija (GWR)
 • GWR charakteristikos
 • GWR panaudojimo atvejai
Geostatistinė interpoliacija
 • Deterministinės ir geostatistinės interpoliacijos samprata
 • Geostatistinės interpoliacijos eiga
 • Intepoliacijos metodai
3D analizė
 • Analizės pavyzdžiai
 • Tūriniai (Voxel) sluoksniai

Grįžti į visų mokymų katalogą:

Mokymų katalogas

Iškilo klausimų

Parašykite mums

mokymai@hnit-baltic.lt

Susisiekite telefonu

+370 5 215 0575