10. Erdvinė analizė su ArcGIS Pro

Show More

3 d. d. | 990 € | Vilnius


Mokymų apžvalga

Mokymai supažindina su procesais ir įrankiais, kurie gali būti naudojami GIS analizės uždaviniams spręsti, GIS analizės rūšimis naudojant ArcGIS Pro. Mokymai skirti visiems ArcGIS vartotojams, norintiems ArcGIS Pro naudoti analitiniuose uždaviniuose.

Šiuose mokymuose jūs išmoksite:

 • Atlikti analizės uždavinius, panaudojant dialogo langus ir modelius;
 • Sudaryti sudėtingus modelius panaudojant ModelBuilder.

Mokymų turinys

GIS analizės eiga
 • Erdvinės analizės apžvalga
 • Analizėsdarbo eiga
Duomenų paruošimas analizei
 • Duomenų savybės
 • Analizės aplinkos nustatymai
Artimumo analizė
 • Artimumo analizės įrankiai
 • Įrankių pasirinkimas pagal norimą
  rezultato tipą
Web žemėlapių kūrimas
 • Web žemėlapio samprata ir paskirtis 
 • Žemėlapio kūrimo eiga
Perdangos analizė 
 • Perdangos analizės įrankiai 
 • Įrankių parinkimas skirtingiems analizės
  scenarijams
Analizės automatizavimas 
 • Automatizavimo metodai
 • Model Builder panaudojimas
Paviršių kūrimas interpoliuojant
 • Interpoliacijos apžvalga
 • Interpoliacijos metodai
 • Deterministinė interpoliacija
Perdangos analizė su rastriniais duomenimis
 • Dvejetainė ir svorinė rastrų perdanga
 • Rastrų reklasifikacija
 • Rastrų skaičiuotuvas
Erdvinė statistika
 • Erdvinės statistikos naudojimas išsidėstymui
  įvertinti
 • Erdvinės statistikos tipai
 • Karštųjų taškų analizė
 • Reiškinio paplitimo analizė
Erdvės-laiko analizė
 • Laike paskirstyti duomenys
 • Erdvės-laiko kubai
Daugiau

Hnit-Baltic mokymai

Iškilo klausimų

Parašykite mums

mokymai@hnit-baltic.lt

Susisiekite telefonu

+370 5 215 0575