18. Versijuotos darbo eigos įgyvendinimas daugiavartotojiškoje geoduomenų bazėje

Show More

3 d. d. | 1485 € | Vilnius


Mokymų apžvalga

Mokymai supažindina su duomenų redagavimo daugiavartotojiškoje geoduomenų bazėje procesu. Mokymai skirti patyrusiems ArcGIS naudotojams dirbantiems su organizacijos daugiavartotojiška geoduomenų baze.

Šiuose mokymuose jūs išmoksite:

 • Suprojektuoti redagavimo eigą;
 • Redaguoti duomenis versijuotoje ir neversijuotoje aplinkoje;
 • Įgyvendinti įvairias redagavimo eigas;
 • Valdyti skirtingas versijas;
 • Atlikti geoduomenų bazės archyvavimą;
 • Vykdyti geoduomenų bazės replikavimą;
 • Kurti ir naudoti daugiaversijinius duomenų bazės vaizdus;
 • Stebėti versijuotos geoduomenų bazės našumą;
 • Suprasti ir įgyvendinti priemones geoduomenų bazės našumo priežiūrai.

Mokymų turinys

Daugiavartotojiškos geoduomenų
bazės samprata
 • Naudojimo tikslai
 • Duomenų registravimas
 • ArcSDE administoriaus ir duomenų
  savininko paskirtis
Versijos
 • Versijų medis
 • Versijų kūrimas ir šalinimas
 • Versijos savybės
 • SDE_Versions lentelė
Neversijuotų duomenų redagavimas
 • ArcMap paruošimas neversijuotam
  redagavimui
 • Lygiagretaus redagavimo problema
Delta lentelės
 • Duomenų registravimas versijuotais
 • Redagavimo veiksmų saugojimas
Versijavimo sisteminės lentelės 
 • Sisteminių lentelių apžvalga
 • Redagavimo veiksmų saugojimas
  sisteminėse lentelėse
 • Duomenų bazės greitaveika
Redagavimo sekų apjungimas
 • Automatinis redagavimo sekų
  suderinimas ir grąžinimas
 • Rankinis redagavimo sekų suderinimas ir
  grąžinimas
 • Teisės naudoti versijas ir elementų klases
Duomenų konfliktų peržiūra
 • Konflikto samprata
 • Konfliktų sprendimo būdai
 • Konfliktai redaguojant į topologiją
  įtrauktus duomenis
 • Skirtumų tarp versijų peržiūra
Duomenų įkėlimas į versijas
 • Simple Data Loader
 • Object Data Loader
 • Našumo valdymas įkeliant duomenis
Versijuotos geoduomenų bazės kompresavimas
 • Pilno kompresavimo atlikimas
 • Kompresavimo žurnalas
Versijavimas su pakeitimų perkėlimu
į bazę
 • Naudojimo scenarijai
 • Konfliktų valdymo būdai
 • Neaptinkami konfliktai
Versijuotų duomenų redagavimas trečiųjų
šalių programine įranga
 • Duomenų bazės versijų vaizdų
  sukūrimas
 • Redagavimas naudojant duomenų bazės
  versijų vaizdus 
Daugiau

Hnit-Baltic mokymai

Iškilo klausimų

Parašykite mums

mokymai@hnit-baltic.lt

Susisiekite telefonu

+370 5 215 0575