18. Versijuotos darbo eigos įgyvendinimas daugiavartotojiškoje geoduomenų bazėje

Show More

3 d. d. | 1485 € | Vilnius


Mokymų apžvalga

Mokymai supažindina su duomenų redagavimo daugiavartotojiškoje geoduomenų bazėje procesu. Mokymai skirti patyrusiems ArcGIS naudotojams dirbantiems su organizacijos daugiavartotojiška geoduomenų baze.

Šiuose mokymuose jūs išmoksite:

 • Suprojektuoti redagavimo eigą;
 • Redaguoti duomenis versijuotoje ir neversijuotoje aplinkoje;
 • Įgyvendinti įvairias redagavimo eigas;
 • Valdyti skirtingas versijas;
 • Atlikti geoduomenų bazės archyvavimą;
 • Vykdyti geoduomenų bazės replikavimą;
 • Kurti ir naudoti daugiaversijinius duomenų bazės vaizdus;
 • Stebėti versijuotos geoduomenų bazės našumą;
 • Suprasti ir įgyvendinti priemones geoduomenų bazės našumo priežiūrai.

Mokymų turinys

  Daugiavartotojiškos geoduomenų
  bazės samprata
  • Naudojimo tikslai
  • Duomenų registravimas
  • ArcSDE administoriaus ir duomenų
   savininko paskirtis
  Versijos
  • Versijų medis
  • Versijų kūrimas ir šalinimas
  • Versijos savybės
  • SDE_Versions lentelė
  Neversijuotų duomenų redagavimas
  • ArcMap paruošimas neversijuotam
   redagavimui
  • Lygiagretaus redagavimo problema
  Delta lentelės
  • Duomenų registravimas versijuotais
  • Redagavimo veiksmų saugojimas
  Versijavimo sisteminės lentelės 
  • Sisteminių lentelių apžvalga
  • Redagavimo veiksmų saugojimas
   sisteminėse lentelėse
  • Duomenų bazės greitaveika
  Redagavimo sekų apjungimas
  • Automatinis redagavimo sekų
   suderinimas ir grąžinimas
  • Rankinis redagavimo sekų suderinimas ir
   grąžinimas
  • Teisės naudoti versijas ir elementų klases
  Duomenų konfliktų peržiūra
  • Konflikto samprata
  • Konfliktų sprendimo būdai
  • Konfliktai redaguojant į topologiją
   įtrauktus duomenis
  • Skirtumų tarp versijų peržiūra
  Duomenų įkėlimas į versijas
  • Simple Data Loader
  • Object Data Loader
  • Našumo valdymas įkeliant duomenis
  Versijuotos geoduomenų bazės kompresavimas
  • Pilno kompresavimo atlikimas
  • Kompresavimo žurnalas
  Versijavimas su pakeitimų perkėlimu
  į bazę
  • Naudojimo scenarijai
  • Konfliktų valdymo būdai
  • Neaptinkami konfliktai
  Versijuotų duomenų redagavimas trečiųjų
  šalių programine įranga
  • Duomenų bazės versijų vaizdų
   sukūrimas
  • Redagavimas naudojant duomenų bazės
   versijų vaizdus 
Daugiau

Hnit-Baltic mokymai

Iškilo klausimų

Parašykite mums

mokymai@hnit-baltic.lt

Susisiekite telefonu

+370 5 215 0575