19. ArcGIS Enterprise administravimas

3 d. d. | 1485 Eur

Mokymų apžvalga

Susipažinsite su įvairių bazinę ArcGIS Enterprise sistemos architektūrą papildančių komponentų diegimu ir konfigūravimu, taip išplečiant sistemos funkcionalumą. Mokymuose pateikiama daug patarimų, ypatingą dėmesį skiriant sistemos greitaveikai, pasiekiamumui ir kitiems nefunkciniams veikimo aspektams. Plačiai aptariama ArcGIS Data Store talpykla, gilinamasi į sudėtingesnius uždavinius, pavyzdžiui, kelių sistemų apjungimą bendradarbiavimo ryšiu, sistemos automatizavimo galimybes.

Mokymų tikslai
Mokymai skirti ArcGIS Enterprise sistemos administratoriams, susipažinusiems su bazine sistemos architektūra, norintiems išnaudoti sistemos galimybes, išplėsti funkcionalumą, suprasti architektūrinius sprendimus, sužinoti automatizavimo galimybes.

Šiuose mokymuose jūs išmoksite:

 • Taikyti GIS paslaugų, sluoksnių konfigūravimo gerąsias praktikas
 • Automatizuoti dažniausius administravimo veiksmus
 • Užtikrinti sistemos greitaveiką
 • Kurti išskirstytą sistemos architektūrą
 • Apjungti sistemas apsikeitimui duomenimis

Mokymų turinys

  Organizacijos poreikiai ir ArcGIS Enterprise sprendimai
  • Organizacijos poreikių perkėlimas į sistemos architektūrą
  • ArcGIS sistemos projektavimas – geriausios praktikos
  • Infrastruktūros vaidmuo
  • Galimybių išplėtimas
  • ArcGIS Enterprise funkcionalumo matrica
  • ArcGIS Server licencinės rolės
  • Papildomų serverių prijungimas
  Serverių prijungimas (federation)
  • Bazinė ArcGIS Enterprise architektūra
  • Papildomų serverių prijungimas
  GIS paslaugos
  • Web paslaugų pagrindai
  • Paslaugos, servisai, sluoksniai
  • Paslaugų savybių nustatymas
  • Paslaugų funkcionalumas
  Paskirstyta architektūra
  • Paskirstyta architektūra ir serverio funkcionalumas
  • ArcGIS Monitor
  • Sistemos architektūros optimizavimas
  GIS paslaugų administravimas
  • Paslaugų egzempliorių tipai
  • Bendrai naudojami egzemplioriai (shared instance)
  • Paslaugų nustatymai ir greitaveika
  • Greitaveikos užtikrinimo uždaviniai
  • ArcGIS Server žurnalas ir ataskaitos
  Duomenų valdymas
  • Naudotojų ir ArcGIS valdomi duomenys
  • Valdomų duomenų tipai
  • Duomenų šalinimas
  • Šakinis (branch) versijavimas
  • Pasiruošimas versijavimui
  ArcGIS Data Store administravimas
  • ArcGIS Data Store
  • ArcGIS Data Store atsarginis kopijavimas
  • Atsarginių kopijų valdymas
  • Aukšto pasiekiamumo (high availability) ArcGIS Enterprise
  • Aukšto pasiekiamumo (high availability) ArcGIS Data Store
  Spatiotemporal big data store duomenų saugykla
  • Didelės apimties erdvės ir laiko duomenų saugykla
  • ArcGIS Entreprise ir Spatiotemporal big data store
  • Paskirstyta vektorinė analizė
  • GeoEvent paslaugos kūrimas naudojant GeoEvent Manager įrankius
  Duomenų analizės realiuoju laiku konfigūravimas
  • Momentiniai (real-time) duomenys
  • Geoįvykiai
  • GeoEvent paslaugos kūrimas naudojant GeoEvent Manager įrankius
  Bendradarbiavimo ryšys tarp portalų (collaboration)
  • Dalinimosi duomenimis tarp portalų ažvalga
  • Bendradarbiavimo ryšys
  • Turinio bendrinimas tarp portalų
  • Ryšio užmezgimas ir konfigūravimas
  • Ryšio sauga
  ArcGIS Enterprise automatizavimas
  • Administravimo užduočių automatizavimas
  • ArcGIS Notebook Server
  • Darbas su ArcGIS Notebooks
  • Automatinis notebook scenarijų vykdymas
Previous
Next

Grįžti į visų mokymų katalogą:

Mokymų katalogas

Iškilo klausimų

Parašykite mums

mokymai@hnit-baltic.lt

Susisiekite telefonu

+370 5 215 0575