19. ArcGIS Enterprise administravimas

Show More

3 d. d. | 1485 € | Vilnius


Mokymų apžvalga

Susipažinsite su įvairių bazinę ArcGIS Enterprise sistemos architektūrą papildančių komponentų diegimu ir konfigūravimu. Kurse pateikiama daug patarimų, ypatingą dėmesį skiriant sistemos greitaveikai, pasiekiamumui ir kitiems nefunkciniams veikimo aspektams. Plačiai aptariama ArcGIS Data Store talpykla, gilinamasi į sudėtingesnius uždavinius, pavyzdžiui, kelių sistemų apjungimą bendradarbiavimo ryšiu, sistemos automatizavimo galimybes.

Kursas yra skirtas ArcGIS Enterprise sistemos administratoriams, susipažinusiems su bazine sistemos architektūra, norintiems išnaudoti sistemos galimybes, išplėsti funkcionalumą, suprasti architektūrinius sprendimus, sužinoti apie automatizavimo galimybes.

Šiuose mokymuose jūs išmoksite:

 • Taikyti GIS paslaugų, sluoksnių konfigūravimo gerąsias praktikas;
 • Automatizuoti dažniausius administravimo veiksmus;
 • Užtikrinti sistemos greitaveiką;
 • Kurti išskirstytą sistemos architektūrą;
 • Apjungti sistemas apsikeitimui duomenimis.

Programinė įranga


Mokymų metu naudojama programinė įranga

Show More

Mokymų turinys

Organizacijos poreikiai ir ArcGIS Enterprise sprendimai
 • Organizacijos poreikių perkėlimas į sistemos architektūrą
 • ArcGIS sistemos projektavimas – geriausios praktikos
 • Infrastruktūros vaidmuo
 • Galimybių išplėtimas
 • ArcGIS Enterprise funkcionalumo matrica
 • ArcGIS Server licencinės rolės
 • Papildomų serverių prijungimas
Serverių prijungimas (federation)
 • Bazinė ArcGIS Enterprise architektūra
 • Papildomų serverių prijungimas
GIS paslaugos
 • Web paslaugų pagrindai
 • Paslaugos, servisai, sluoksniai
 • Paslaugų savybių nustatymas
 • Paslaugų funkcionalumas
Paskirstyta architektūra
 • Paskirstyta architektūra ir serverio funkcionalumas
 • ArcGIS Monitor
 • Sistemos architektūros optimizavimas
GIS paslaugų administravimas
 • Paslaugų egzempliorių tipai
 • Bendrai naudojami egzemplioriai (shared instance)
 • Paslaugų nustatymai ir greitaveika
 • Greitaveikos užtikrinimo uždaviniai
 • ArcGIS Server žurnalas ir ataskaitos
Duomenų valdymas
 • Naudotojų ir ArcGIS valdomi duomenys
 • Valdomų duomenų tipai
 • Duomenų šalinimas
 • Šakinis (branch) versijavimas
 • Pasiruošimas versijavimui
ArcGIS Data STore administravimas
 • ArcGIS Data Store
 • ArcGIS Data Store atsarginis kopijavimas
 • Atsarginių kopijų valdymas
 • Aukšto pasiekiamumo (high availability) ArcGIS Enterprise
 • Aukšto pasiekiamumo (high availability) ArcGIS Data Store
Spatiotemporal big data store duomenų saugykla
 • Didelės apimties erdvės ir laiko duomenų saugykla
 • ArcGIS Entreprise ir Spatiotemporal big data store
 • Paskirstyta vektorinė analizė
 • GeoEvent paslaugos kūrimas naudojant GeoEvent Manager įrankius
Duomenų analizės realiuoju laiku konfigūravimas
 • Momentiniai (real-time) duomenys
 • Geoįvykiai
 • GeoEvent paslaugos kūrimas naudojant GeoEvent Manager įrankius
Bendradarbiavimo ryšys tarp portalų (collaboration)
 • Dalinimosi duomenimis tarp portalų ažvalga
 • Bendradarbiavimo ryšys
 • Turinio bendrinimas tarp portalų
 • Ryšio užmezgimas ir konfigūravimas
 • Ryšio sauga
ArcGIS Enterprise automatizavimas
 • Administravimo užduočių automatizavimas
 • ArcGIS Notebook Server
 • Darbas su ArcGIS Notebooks
 • Automatinis notebook scenarijų vykdymas
Daugiau

Hnit-Baltic mokymai

Iškilo klausimų

Parašykite mums

mokymai@hnit-baltic.lt

Susisiekite telefonu

+370 5 215 0575