Skip to Content

Skaitmeninis dvynys

ArcGIS suteikia galimybę kurti Skaitmeninius dvynius (angl. Digital Twins) urbanizuotoms ir natūralioms aplinkoms

Reikalinga konsultacija?
An illustration of several layers of digital representations stacked vertically, including land, infrastructure, and buildings

ArcGIS – skaitmeninių dvynių kūrimui ir integravimui

Mūsų pasaulis keičiasi ir sparčiai tampa skaitmeninis. Skaitmeniniai dvyniai (angl. Digital Twins) sukuria virtualią realybės abstrakciją ir modeliuoja tikrovę. Jie tobulina verslo procesus, mažina riziką, optimizuoja veiklos efektyvumą ir automatizuoja sprendimų priėmimą.

Skaitmeniniai dvyniai suteikia daugiau turinio verslo iššūkiams spręsti. Geografinės informacinės sistemos (GIS) - tai technologija, kuri yra bet kurio skaitmeninio dvynio pagrindas. Esri geoerdvinė sistema apjungia informaciją, sistemas, modelius, elgseną ir kitus komponentus su erdviniu kontekstu, sukurdama aplinkos, turto, inžinerinių tinklų ar miestų universalius skaitmeninius atvaizdus.

Daugiau
A virtual digital twin of a bridge construction project and related infrastructure

Kas yra skaitmeninis dvynys?

Skaitmeninis dvynys - tai virtualus realaus pasaulio skaitmeninis atvaizdas, įtraukiantis fizinius objektus, procesus, santykius ir elgseną. GIS kuria inžinerinės infrastruktūros, urbanistinės ir natūralios (gamtinės) aplinkos skaitmeninius dvynius bei unikaliai integruoja daugelio tipų skaitmeninius modelius.

Geoerdvinė technologija sujungia įvairių tipų duomenis ir sistemas bendro sprendimo vaizdo sukūrimui, kuriuo galima naudotis visame projekto ar objekto gyvavimo cikle. GIS pagerina duomenų surinkimą ir integravimą, suteikia galimybę geriau vizualizuoti sprendimus realiuoju laiku, atlikti įvairiapusę analizę ir automatizuoti ateities prognozes, leidžia dalintis informacija ir bendradarbiauti.

Skaitmeninis dvynys taps dar turtingesnis, jei jį integruosite į gyvą informacijos srautą iš skirtingų institucijų naudodami Geoerdvinę infrastruktūrą (angl. Geospatial Infrastructure).

Geospatial World paskelbta aktuali ataskaita “GIS AND BIM INTEGRATION” pateikia GIS ir BIM integracijos privalumus bei taikytiną metodiką projektų vertės pakėlimui.

Skaitmeniniai GIS modeliai
A virtual digital twin of a bridge construction project and related infrastructure

Skaitmeninio dvynio elementai

Duomenų surinkimas ir integracija

Skaitmeniniai dvyniai modernizuoja organizacijos duomenų surinkimą ir vaizdavimą, integruoja tinklus ir analizuoja informaciją.

A person looking at a 3D virtual representation of a building and information about it

Vizualizacija realiu laiku

Priimkite teisingus sprendimus, atraskite naujus modelius ir atskleiskite duomenų potencialą naudodamiesi patikimais duomenų šaltiniais bei realiuoju laiku teikiama informacija..

3D representation of a city with certain buildings shaded in different colors to show development

Dalinimasis ir bendradarbiavimas

GIS technologija padeda sumanioms organizacijoms ir bendruomenėms, nes gerina dalijimąsi informacija, leidžia išvengti duomenų sustabarėjimo (taikymo tik vienoje sistemoje) ir didina vidaus bei išorės duomenų srautų ar procesų įsitraukimą.

  • Dinaminis vaizdinis komunikavimas
  • Įsitraukimas ir sistemų tarpusavio bendradarbiavimas
  • Universali visuotinė prieiga prie duomenų
  • Informacijos skaidrumas
  • Projektų teikimas užsakovams
  • GIS ir BIM aplinkų bendradarbiavimas 
Two people looking at and discussing a project shown on a screen

Analizė ir prognozės

Analizuokite duomenis ir procesus bei atlikite tikslias prognozes naudodami plačios apimties statistinius, mašininio mokymosi (machine learning - ML), gilaus mokymosi (deep learning - DL) ir dirbtinio intelekto (artificial intelligence - AI) metodus.

  • Automatizavimas (AI/ML/DL)
  • Užrašų knygelės (angl. notebooks) ir modeliavimas
  • Sprendimų simuliacija ir scenarijų modeliavimas
  • Prognozavimas
A person viewing information on a laptop computer and comparing it to information on a mobile deviceRegistracija konsultacijai