Kodėl ArcGIS?


ArcGIS suteikia efektyvias priemones inžinerinio tinklo skaitmeninimui ir valdymui,  turto objektų dokumentavimui, o taip pat teikiamų paslaugų inžineriniais tinklais srauto modeliavimui. Tai leidžia ArcGIS sistemą naudoti daugelio  organizacijos uždavinių sprendimui:

  • Vertinti inžinerinio tinklo efektyvumą bei planuoti plėtrą;
  • Eksploatacijos procesui planuotis konkrečius maršrutus;
  • Registruoti ir valdyti įvykius inžineriniame tinkle;
  • Planuoti renovacijas;
  • Modeliuoti inžinerinio tinklo paslaugų teikimo scenarijus esant tinklo sutrikimams;  
  • Inspektuoti inžinerinio tinklo turtą  panaudojant patogias standartines konfigūruojamas mobilias ArcGIS priemones;
  • Valdyti lauko inžinierių komandas – priskirti užduotis, stebėti jų vykdymo eigą skirtingo lygio vadovams priderintose Operatyvinėse švieslentėse.
  • integruoti inžinerinio tinklo GIS informaciją su Scada, IIoT, tinklo skaičiavimo/hidraulinio modeliavimo, klientų apskaitos, dokumentų valdymo ar kitomis organizacijų informacinėmis sistemomis
  • Stebėti energijos suvartojimo efektyvumą, kaip pvz. BETARegistracija konsultacijai