Šilumos ir vėsinimo tinklai

ArcGIS teikia platų spektrą priemonių, skirtų įvairiausiems organizacijų veiklos aspektams valdyti ir stebėti

Reikalinga konsultacija?
Map of water utilities, water facilities

Kodėl ArcGIS?

ArcGIS suteikia efektyvias priemones inžinerinio tinklo skaitmeninimui ir valdymui,  turto objektų dokumentavimui, o taip pat teikiamų paslaugų inžineriniais tinklais srauto modeliavimui. Tai leidžia ArcGIS sistemą naudoti daugelio  organizacijos uždavinių sprendimui:

  • Vertinti inžinerinio tinklo efektyvumą bei planuoti plėtrą;
  • Eksploatacijos procesui planuotis konkrečius maršrutus;
  • Registruoti ir valdyti įvykius inžineriniame tinkle;
  • Planuoti renovacijas;
  • Modeliuoti inžinerinio tinklo paslaugų teikimo scenarijus esant tinklo sutrikimams;  
  • Inspektuoti inžinerinio tinklo turtą  panaudojant patogias standartines konfigūruojamas mobilias ArcGIS priemones;
  • Valdyti lauko inžinierių komandas – priskirti užduotis, stebėti jų vykdymo eigą skirtingo lygio vadovams priderintose Operatyvinėse švieslentėse.
  • integruoti inžinerinio tinklo GIS informaciją su Scada, IIoT, tinklo skaičiavimo/hidraulinio modeliavimo, klientų apskaitos, dokumentų valdymo ar kitomis organizacijų informacinėmis sistemomis
  • Stebėti energijos suvartojimo efektyvumą, kaip pvz. BETARegistracija konsultacijai