Skip to Content

Inžineriniai tinklai

Modernizuokite tinklų valdymą su ArcGIS Utility Network

ArcGIS Utility Network
Reikalinga konsultacija?
Three generic maps of various sizes with dots and lines. A man in a yellow hard hat with a tablet in his hands.

ArcGIS inžinerinėse organizacijose

Inžinerinę infrastruktūrą valdančiose organizacijose ArcGIS jau kuris laikas tarnauja kaip viena iš svarbiausių IT technologijų, leidžiančių efektyviai aptarnauti energijos, komunalinių paslaugų, ryšių naudotojus,valdyti informaciją apie turtą/įrangą (spintų, šulinių kortelės/aprašai, kt), vykdomas plėtros ar eksploatacines veiklas, vizualiai komunikuoti organizacijos planus suinteresuotoms šalims – vidinėms komandoms ar išorinėms organizacijoms. Sprendimas įgalina duomenis teikti į Lietuvos Erdvinę Infrastruktūrą / TIIIS.

Sistema taip pat suteikia įrankius efektyvesniam žmogiškųjų, transporto resursų valdymui; modeliuoti tinklo ar resursų plėtrą/optimizavimą remiantis objektyviais kriterijais; greičiau spręsti incidentus (didesnis klientų pasitenkinimas ir mažiau ekologinių žalų), leidžia įmonėms siekti žaliosios ekonomikos tikslų, veikti tvariau.

Infrastruktūros įmonės gali greitai pasinaudoti paruoštais ArcGIS sprendimais ir juos pritaikyti savo reikmėms, lengvai integruoti į esamą IT ūkį, pasinaudoti didele tokių diegimų patirtimi tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.

Previous
Next

Previous
Next


Registracija konsultacijai