Skip to Content

Viešasis saugumas

Užtikrinkite visuomenės saugumą naudodami realaus laiko GIS technologijas ir sprendimus

A heat map of a city in red and blue beside a photo of emergency vehicles with smaller images of police officers using a tablet, a helicopter in flight, and several maps

GIS naujienos ir aktualijos

Kaip, pasitelkiant GIS, operatyviai dalintis informacija apie krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų pareigas

Skaityti

Naudojant geografinės informacinės sistemos (GIS) žemėlapių kūrimo programinę įrangą, viešąjį saugumą užtikrinančios tarnybos ir organizacijos geriau supranta, kur reikia sutelkti pastangas, kad būtų užkirstas kelias grėsmėms ir pavojams, kaip nuo jų apsisaugoti ir sušvelninti pasekmes. Realaus laiko duomenys suteikia galimybę gauti įžvalgas, padedančias priimti svarbius sprendimus, todėl tarnybos gali greičiau reaguoti į didžiausių pavojų prevenciją ar efektyviau šalinti įvykių pasekmes.

Previous
Next

Nuotoliniai seminarai

Viešosios saugos tematikos seminarų serija

Sekite tendencijas, techninę pažangą ir sužinokite gerosios praktikos pavyzdžius jungiantis prie  „Esri“ viešojo saugumo seminarų. Seminarų  temos  parinktos atsižvelgiant  į svarbiausius daugelio organizacijų uždavinius ir vykdomas funkcijas.

Artimiausi seminarai
A screencap from a featured webinar showing a heat map of the US in shades of red on a gray background