Skip to main content

Lietuvos Esri Naudotojų Konferencija 2023

Balandžio 27-28 d. | Vilnius Grand Resort

 

1 diena

2023 04 27

Grand Opera salė

Pagrindinis pranešimas

ArcGIS - skaitmeninių dvynių pagrindas

Data: 2023 04 27

Laikas: 10:45 - 12:00

Vieta: Grand Opera salė

 Andreas Lippold, Esri

Andreas Lippold, Esri kompanijos 3D/SmartCities/AEC vyriausias produktų vadovas, turintis daugiau nei 15 metų patirtį geoerdvinių duomenų srityje. bei formuoja, įgyvendina Esri ir klientų Vokietijoje 3D/Digital Twin, duomenų modelių ir sprendimų kūrimo vizijas. Andres pasidalins savo įžvalgomis ir patirtimi išmaniųjų miestų kūrime, taikymais architektūros, inžinerijos ir statybos (AEC) srityse!

Duomenų perdirbimas (Recycling Data)

Data: 2023 04 27

Laikas: 15:00 - 15:20

Vieta: Grand Opera salė

 Tiiu Kelviste, Tartu city

Geoerdvinis suvokimas gali būti ta varomoji jėga, kuri suteikia naują bendrą perspektyvą visoms suinteresuotosioms šalims. Tiiu Kelvistės, Tartu miesto geoerdvinių sprendimų skyriaus vadovės, pranešimas iliustruos, kaip susieti sistemas, kurios įsisavina vietos duomenis ir jais dalinasi bei padedada optimizuoti kasdienį darbą.

SAUgoma ir TAU

Data: 2023 04 27

Laikas: 15:20 - 15:40

Vieta: Grand Opera salė

Agnė Jasinavičiūtė, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
 

Prof. Č. Kudaba yra pasakęs „Pirmiausia pažink savo kraštus – vėliau grožėkis kitais kraštais“.
 

Šiuo metu Lietuvoje turime kiek daugiau nei 18 % saugomų teritorijų. Didžioji dalis saugomų teritorijų yra kompleksinės saugomose teritorijose, kuriose derinama tiek gamtos ir kultūros paveldo apsauga, tiek žmogaus ūkinė, gyvenamoji ir rekreacinė veiklos.
 

Lietuvos valstybiniai parkai panašūs į Didžiosios Britanijos nacionalinius parkus, kuriuose taip pat gyvena ir veikia žmonės, tačiau skiriasi nuo Skandinavijos šalių nacionalinių parkų, kuriuose beveik išimtinai saugoma gamta ir nėra gyvenamųjų vietovių. Kasdien susiduriame su daugybę iššūkių, kuriems spręsti mums į pagalbą ateina GIS.
 

Pažinkime saugomas teritorijas, suvokime, kas yra saugojama, nes SAUgoma ir TAU!

Geodizainas: mokslas, menas, praktika

Data: 2023 04 27

Laikas: 16:10 - 16:30

Vieta: Grand Opera salė

Matas Cirtautas, VilniusTECH
 

Geodizainas Lietuvoje dar tik žengia pirmuosius žingsnius, bet jo nuostatos ir principai yra artimi daugeliui disciplinų, atsakingų už urbanizuotos aplinkos formavimą. Urbanistikos srityje geodizainas turi potencialą tapti mokslines-analitines veiklas ir menines-kūrybines pastangas jungiančiu tarpdisciplininiu metodu. Siekiant įveikti geodizaino taikymą urbanistiniame planavime ir projektavime ribojančius veiksnius bei kylančius iššūkius, ypatingas vaidmuo tenka GIS technologijoms ir sprendimams.

2023 m. Lietuvos Esri jaunojo mokslininko pranešimas

Data: 2023 04 27

Laikas: 16:30 - 16:40

Vieta: Grand Opera salė

Raigardas Sinkevičius, VilniusTECH
 

2023 m. Esri jaunasis mokslininkas pristatys savo konkursinį darbą „FAB-LAB - Vilniaus viešųjų erdvių reitingas".
 

2023 m. Lietuvos Esri jaunojo mokslininko darbo žemėlapio pasakojimas (Story map)

Sostinės istorinis GIS - Vilniaus DNR

Data: 2023 04 27

Laikas: 16:40 - 17:00

Vieta: Grand Opera salė

Donatas Gudelis, Vilniaus planas
 

Pasaulyje yra nemažai GIS sprendimų sukurtų skirtingiems istoriniams duomenims - vienuose jų pateikiami žemėlapiai, kituose nuotraukos, rečiau pasitaiko atminimo ženklų (skulptūrų, paminklų, atminimo lentų) ar gatvių pavadinimus aiškinančių žemėlapių. Keletas tokių sprendimų sukurta ir Lietuvoje. Visgi, kompleksinių sprendimų, apjungiančių šią skirtingą informaciją į vieną integralią sistemą net ir pasauliniu mastu -  iki šiol vienetai.

Tokį kompleksinį GIS sukūrėme Vilniuje. Jame integravome detaliausius istorinius planus, sukūrėme jų rekonstrukcijas, integravome istorines nuotraukas, inventorizavome dabartines ir istorines gatves, identifikavome ir aprašėme mieste įamžintas asmenybes, jų atminimo ženklus bei svarbiausius istorinius įvykius. Visą šią informaciją ryšiais susiejome tarpusavyje, taip sukuriant daugialypę, bet vientisą ir unikalią duomenų bazę, kuri ir sudaro Vilniaus kodą. „Vilniaus DNR“ kodą. Ir žinoma, sukurtas interneto portalas, kuris vilniečiams, miesto svečiams ir savivaldybės specialistams teiks prieigą prie šioje duomenų bazėje saugomų objektų bei patogius įrankius šiems objektams ir ryšiams tarp jų peržiūrėti ir analizuoti.

ArcGIS taikymas Lietuvos pašto tinklo optimizavimui

Data: 2023 04 27

Laikas: 17:00 - 17:20

Vieta: Grand Opera salė

Algirdas Kumetaitis, Lietuvos paštas
 

Kaimiškose vietovėse esančiuose pašto skyriuose klientų skaičius kasmet mažėja. Per karantiną išaugus siuntų kiekiui, ši tendencija tapo dar ryškesnė. Daugelyje kaimiškų teritorijų net 80 proc. paslaugų suteikia laiškininkai, siuntas bei laiškus pristatantys į namus. Tik labai maža paslaugų dalis teikiama pašto skyriuose. Jos, dažniausiai, tiesiogiai nesusijusios su pašto veikla. Kaimuose pašto skyriui, kaip fizinei paslaugų teikimo vietai, prarandant prasmę, Lietuvos paštas pradėjo ieškoti alternatyvių paslaugų teikimo būdų. Taip 2017 m., gimė mobiliojo laiškininko (toliau ML) idėja. Buvo įsteigtos pirmosios ML apylinkės. Karantinas parodė ML projekto naudą. 
 

2021 metais Lietuvos pašto valdyba priėmė sprendimą į ML pertvarkyti visas Lietuvos pašto kaimo apylinkes. Per trumpą laiką reikėjo iš naujo suformuoti šimtus laiškininkų apylinkių visuose rajonuose. Naudojant tradicinius įrankius šis projektas būtų užtrukęs 2-3 metus, būtų tekę priimti papildomai kelis analitikus į komandą. ArcGIS sprendimas (ArcMap+Network Analyst) automatizuotam apylinkių formavimui leido projektą atlikti per metus, su maža analitikų komanda.

Buvo naudojami šie Lietuvos pašte sukurti sprendimai  (ArcMap+Network Analyst):

 • Automatizuotas ML apylinkių formavimas
 • Automatizuotas apylinkės laiškininko maršrutų skaičiavimas ir žemėlapių braižymas .
 • Apylinkių ribų formavimas.
 • Kuro sąnaudų skaičiavimas.

GIS sprendimai leido per trumpą laiką optimizuoti Lietuvos pašto tinklą, uždaryti nuostolingai veikiančius kaimo pašto skyrius, sutaupyti daugiau nei tūkstantį etatų, pakelti darbo užmokestį laiškininkams. Ateityje pašto tinkle optimizavimas planuojamas didžiuosiuose miestuose, atsižvelgiant į laiškininkų darbo mieste specifiką.

GIS priemonių taikymas Lietuvoje nuo karo likusių sprogmenų taršos įvertinimui

Data: 2023 04 27

Laikas: 17:20 - 17:30

Vieta: Grand Opera salė

Ernestas Marinas, LK Karo kartografijos centras
 

ArcGIS bei kiti ESRI produktai naudojami kasdienėje LK veikloje, nuo žemėlapių sudarymo iki erdvinių analizių atlikimo, nestandartinių kartografinių produktų kūrimo.
 

Lietuvoje nuo karo likusių sprogmenų taršos įvertinimo projekto tikslas sisteminti ir skaitmenizuoti standartinių sprogmenų neutralizavimo duomenis, taip pat sukurti įrankį padedantį savivaldybių atstovams tinkamai parinkti planinio standartinių sprogmenų neutralizavimo teritorijas valymui. Erdvinių duomenų skaitmenizavimas taip pat padeda stebėti įvairią statistiką susijusią su standartinių sprogmenų neutralizavimu tokiu būdu gali būti racionaliai panaudojami sprogmenų neutralizavimo kuopos žmogiškieji ištekliai. Projekto laiko ašis – 2022 m. susisteminta iškvietimų statistika, 2023 m. planuojame susisteminti planinio standartinių sprogmenų neutralizavimo statistika.
 

Didžiausiais projekto iššūkis suvienodinti ir susisteminti daugiau nei 30 metų rinktus duomenis apie aptiktus sprogmenis, eliminuoti klaidingus įrašus atsiradusius dėl žmogiškojo faktoriaus duomenų surinkimo metu. Labai džiugina surinktų duomenų vizualizavimas, galimybė atlikti duomenų analizes, galimybė kurti išvestinius produktus iš surinktų bei apdorotų duomenų. Ateityje tikimės palaikyti, reguliariai atnaujinti bei tobulinti Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir vertinimo (LKSGRV) duomenų rinkinį, bei interaktyvųjį žemėlapį. 

 

2 diena

2023 04 28

Grand Opera salė

Kur gyvenu

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:00 - 9:20

Vieta: Grand Opera salė

Jana Vanagė, Valstybės duomenų agentūra
 

Informaciją apie gyventojus (jų charakteristikas, gyvenamąją vietą ir t. t.) institucijos ir visi besidomintys gali surasti dviejuose pagrindiniuose duomenų šaltiniuose: gyventojų registre ir gyventojų surašymo duomenyse. Abu šaltiniai teikia tą pačią informaciją: kur ir kiek yra gyventojų, koks jų amžius, lytis, gyvenamoji vieta. Bet ar tikrai informacija šiuose duomenų šaltiniuose yra vienoda?
 

Pasitelkus ArcGIS programinę įrangą, apžvelgti abu duomenų šaltiniai, o  įžvalgomis pasidalinsime pranešime.

Bepiločių orlaivių nauda atliekant žemės ūkio naudmenų pokyčio nustatymo darbus

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:20 - 9:40

Vieta: Grand Opera salė

Andrius Kubilius ir Kazimieras Kubiliūnas, Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
 

Žemės ūkio duomenų centro GIS skyrius yra atsakingas už paraiškų priėmimo informacinės sistemos administravimą ir duomenų atnaujinimą. Viena iš veiklos krypčių yra nuolatinis Lietuvis žemės paviršiaus atnaujinimas pagal naujausius orto-fotografinius vaizdus, kad turėtume kuo aktualesnius žemės ūkio naudmenų duomenis. Dalį žemės ūkio naudmenų pokyčius nustatome tik vykstant į patikra vietoje ir matuojant su GPS imtuvais. Projektas buvo reikalingas dėl didelių žemės ūkio naudmenų pokyčių imties. Bendra projekto trukmė, nuo popieriaus iki pirmų bepiločio orlaivio skrydžių, pirmų vaizdų truko apie metus.
 

Norint tobulėti ir žengti pirmyn grafinių duomenų ir paraiškų priėmimo duomenų skaitmenizavimas buvo neišvengiamas ir būtinas. ArcGIS technologiniai sprendimai mums padėjo supaprastinti darbus, apdoroti didelius kiekius grafinių duomenų, palengvinti paraiškų priėmimo darbus ir gautais duomenimis dalintis ne tik tarp skirtingų organizacijų, platformų bet ir tarp skirtingų įrenginių, prietaisų.
 

Vienas iš pagrindinių iššūkių buvo išsiaiškinti ir atsirinkti, kas mums tinka prie esamos darbo struktūros, kaip paprastai ir lengvai būtų galima organizuoti ir įvykdyti darbus, o gautais rezultatais pasidalinti.
 

Pasirinkus fiksuoto sparno bepilotį orlaivį Ebee X ir kartu su juo suderinamas ArcGIS technologijas, nepasikuklinsime ir nuoširdžiai pasakysime, tai mums pasiteisino 200%. Dabar darbus galime atlikti daug greičiau, lengviau ir svarbiausia papraščiau.
 

Ateityje planuojame plėsti bepiločių orlaivių kiekį, įgyvendinti su bepiločiu orlaiviu padarytų orto-foto vaizdų pasidalinimo funkcionalumą ir teikti visiems lengvai pasiekiamas orto-fotografijos paslaugas su bepiločiu orlaiviu.

GIS rolė elektros perdavimo tinklų priežiūros bei informacijos viešinimo procesuose

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:40 - 10:00

Vieta: Grand Opera salė

Kęstutis Vėta, Litgrid
 

Litgrid AB žengia žingsnį pirmyn kartu su GIS technologija bei plačiai ją taiko. Iš pradžių buvo pradėtas elektros perdavimo tinklo skaitmenizavimo procesas, kuris tęsiasi iki šiol, o vėliau pradėtos naudoti interaktyvios WEB aplikacijos, padedančios analizuoti ir optimizuoti darbus.  Siekdami sudaryti kuo geresnes sąlygas investuotojams į atsinaujinančių energijos išteklių gamybą, sukūrėme atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimo prie 330-110 kV perdavimo tinklo žemėlapį. Žemėlapyje rodomas Lietuvos perdavimo tinklo atskirų zonų potencialas naujoms leistinoms generuoti galioms prijungti. Šiuo metu esame etape, kai siekiame kuo įvairiapusiškiau panaudoti ArcGIS mob. aplikacijas, analizės įrankius, vizualizavimo priemones platesniam turimos informacijos suvokimui.

Nauji VĮ Registrų centro produktai: Informavimo komponentas ir SŽNS sistema

Data: 2023 04 28

Laikas: 10:00 - 10:20

Vieta: Grand Opera salė

Saulius Milevičius, Alvydas Janulevičius, Registrų centras
 

Informavimo komponentas - Grafinių duomenų ir ePristatymas integracija, sukuriant paslaugą asmenų informavimui.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) sistema - Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, sukuriant technologines galimybes centralizuotai registruoti ir kaupti vienoje vietoje SŽNS teritorijas, bei teikti jų duomenis iš vieno šaltinio.

Dirbtinis intelektas miesto paslaugų valdyme

Data: 2023 04 28

Laikas: 10:20 - 10:40

Vieta: Grand Opera salė

Eligijus Bujokas, Vilniaus planas
 

Inovatyvių ir efektyvių technologijų taikymas Vilniaus miesto valdyme. Tikslas yra identifikuoti ir išspręsti problemą pirmiau, nei ją pastebės miesto gyventojas.  Naudojant dronų teikiamas galimybes efektyviau stebėti gyventojam svarbias miesto dalis/įvertinti paslaugas. Šiuo konkrečiu atveju tai šiukšlių konteineriai. Pagrindinis tikslas išlieka gerinti Vilniečių gyvenimo kokybę naudojant duomenis. Pagrindinis iššūkis sukurti AI algoritmus visiškai nuo nulio: susipažinti su algoritmais, vadovautis industrijos standartais, eksperimentuoti, pasiruošti technologinę infrastruktūrą. Sukurti algoritmai padeda užtikrinti paslaugų kokybę (t.y. identifikuoja problemą, patikrina ją ir užkerta kelią rangovams sukčiauti. Pavyzdžiui algoritmai tikrina konteinerių užstatymus, paliktas atliekas aplink konteinerius ir t.t.) Tai reiškia, kad jie bus greičiau sutvarkomi ir gyventojai jaučia gyvenimo kokybės pagerėjimą. Ateityje planuojame plėsti funkcionalumus, apimti didesnį spektrą aptinkamų objektų Vilniaus mieste, kurie leistų identifikuoti kritines miesto valdymo vietas.

GIS technologijų taikymas UAB "Kretingos vandenys" procesuose

Data: 2023 04 28

Laikas: 10:40 - 11:00

Vieta: Grand Opera salė

Tomas Dorelis, Kretingos vandenys
 

UAB "Kretingos vandenys" ArcGIS sistemą naudoja jau keletą metų. Visų pirma ši sistema pradėta naudoti inžinerinių tinklų informacijai kaupti bei avarijų ir planinių darbų valdymui. Šiandien ArcGIS sistema padeda atlikti užduotis, susijusias su tinklų TV inspektavimu, sąnaudų, kaštų, teikiamų paslaugų apskaitos analize ir stebėsena. Taip pat techninėje dokumentacijoje nesantys objektai fiksuojami lauke ir tokiu būdu įtraukiami į apskaitą.

Labai svarbūs uždaviniai - naujų klientų prijungimas, esamų aptarnavimas ir savavališkų pajungimų paieška. ArcGIS sistema atvėrė naujas galimybes pamatyti tai, kas ankščiau buvo nepastebima. ArcGIS pakeitė požiūrį į duomenų analize, bei džiugina vartotojus savo galimybėmis lengvai ir greitai pasiekti visą tam reikalingą informacija.

 

Tolesni planai: platesnis lauko informacijos rinkimas, bei surinktos informacijos analizė.

Informacija apie saugomas teritorijas žemėlapiuose

Data: 2023 04 28

Laikas: 11:00 - 11:20

Vieta: Grand Opera salė

Ignas Šviežikas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
 

ArcGIS  svarbus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įrankis, kuris naudojamas kasdien - pradedant nuo didelės apimties teritorijų planavimo dokumentų, infrastruktūros inventorizavimo, prevencinės veiklos iki momentinių darbų, kai reikia surinkti duomenis esant komandiruotėse. Naudojami internetiniai žemėlapiai, vizualus rezultatų atvaizdavimas, palengvina komunikaciją su interesų grupėmis ir visuomene.

ArcGIS pakeičia pasenusias ir neefektyvias duomenų rinkimo formas - tiek popierines, tiek skaitmenines. Padeda išvengti painiavos, kai egzistuoja kelios „galutinės“ dokumento versijos. Tikriausiai nenuostabu, kad šie pokyčiai, pereinant prie išmanių įrankių susilaukia nevienodo kolegų atsako. Vieni imasi naujo įrankio, kiti nedrįsta, treti stengiasi likti prie senų metodų, tačiau siekiame, kad visi pamatytų realią šių įrankių teikiamą naudą.

GIS technologijų taikymas vidaus vandens keliuose

Data: 2023 04 28

Laikas: 12:00 - 12:20

Vieta: Grand Opera salė

Linas Šilinis, Vidaus vandens kelių direkcija
 

GIS technologijos sparčiai įsitvirtino laivybos srityje vidaus vandens keliuose. GIS technologijos dalyvauja visuose vidaus kelių priežiūros etapuose, nuo batimetrinių planų sudarymo, rastrinio pagrindo kūrimo iki duomenų publikavimo vidaus vandenų bendruomenei. Geoinformacinės technologijos itin padeda apdoroti didelius masyvus duomenų, bei vizualiai aiškiai ir suprantamai perteikia gautus rezultatus. Tai palengvina priimti tinkamus sprendimus užtikrinti saugią laivybą vidaus vandens keliuose. Kaupiami duomenys GIS bazėse leidžia įvertinti aktualaus kelio ruožo pasikeitimus laike, bei skirtingomis hidrometeorologinėmis sąlygomis. Atsiradus poreikiui E-Žemėlapis šiuo metu evoliucionuoja į mobiliąją aplikaciją, kuri bus prieinamam kiekvienam eiliniui vartotojui. Pranešimo metu bus pristatomi pagrindiniai darbai kuriuose naudojama GIS technologija, ateities planai kuriuose planuojama GIS panaudojimo plėtra.

Cellular Expert modeliavimo panaudojimas kuriant apšvietimo-ryšio stulpo skaitmeninį dvynį

Data: 2023 04 28

Laikas: 12:20 - 12:40

Vieta: Grand Opera salė

Dalius Radis, Cellular Expert
 

Pranešime pristatomos ArcGIS 3D galimybės naudojamos naujausiuose Cellular Expert vystomos bevielio ir optinių tinklų projektavimo programinėje įrangoje, bei kaip Cellular Expert sukurtas ultra greitas bangų sklidimo, matomumo skaičiavimo modulis veikiantis ArcGIS produktų aplinkoje buvo panaudotas sukuriant UAB „Mainsec“ gaminamo apšvietimo-ryšio stulpo skaitmeninį dvynį, kuris skaitmeninio miesto aplinkoje kartu su tiksliu trimačiu apšvietimo-ryšio stulpo modeliu pateikia ir jo 5G, WiFi ryšio ir apšvietimo aprėptį.

Vilniaus lietaus nuotekų tinklo skaitmeninis dvynys

Data: 2023 04 28

Laikas: 12:40 - 13:00

Vieta: Grand Opera salė

Dominykas Petronis, Vilniaus planas
 

Vilniaus mieste sukūrėme miesto nuotekų tinklo skaitmeninį dvynį – kaupiame realiais matavimais grįstus ir tikslius duomenis, kurie virtualiai vaizduojami realistiškais aukštos kokybės 3D objektais, yra tvarkomi remiantis griežtomis tinklo veikimo ir verslo logikos topologinėmis ir atributinėmis taisyklėmis, yra naudojami paviršinių nuotekų tinklų administravimui, ekstremalių situacijų bei eksploatacinių savybių simuliavimui, eksploatacinei priežiūrai. Didelė dalis iki šiol turėtos informacijos apie Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tinklą nebuvo tiksli ir patikima – ji buvo kaupiama popierinėse kortelėse, kuriose išbraižyta tik principinė šulinių schema su vamzdžių altitudėmis. Suprantama, kad tokie “duomenys” neleidžia simuliuoti nuotekų tinklo ekstremalių situacijų ir jo eksploatacinių savybių, neleidžia vertinti naujų tinklų statybos ar senų renovacijos, bei visiškai neatitinka šių laikų planavimo ir eksploatavimo tendencijų. Ateityje sukurtą sistemą reikės palaikyti bei plėsti - integruoti naujai rengiamo ar rekonstruojamo vamzdyno duomenis, vis daugiau išnaudoti ArcGIS Utility Network teikiamas galimybes.

Kauno miesto vystymosi tendencijų stebėsena

Data: 2023 04 28

Laikas: 13:00 - 13:20

Vieta: Grand Opera salė

Živilė Šimkutė, Kauno planas
 

Nuolatinė miesto vystymosi tendencijų stebėsena yra viena iš priemonių vertinti, kaip sekasi įgyvendinti miesto bendrojo plano – pagrindinio miesto planavimo dokumento viziją ir siūlyti rekomendacijas dėl reikalingų korekcijų. GIS technologijų taikymas sudaro galimybę gretinti, jungti ar atskirti kompleksiškus duomenis ir jų pagalba „skaityti“ miestą. Savotiška laiko mašina leidžianti pažiūrėti atgal ir į priekį. Pastebime infrastruktūros vakuumą teritorijose, kuriose knibžda naujakurių, naujamiesčio atsinaujinimą ir vidinę plėtrą, suaktyvėjusią plėtrą greta atnaujintų viešųjų erdvių. Ambicija – turėti visuomenei ir verslui skaitomus ir prieinamus duomenis apie miesto raidą, kurie padėtų priimti sprendimą įsikurti Kaune, atrasti naujas galimybes.  Svajonė – turėti priėjimą prie tvarkingų, nesuvirškintų, valstybiniu mastu renkamų duomenų, kurių nereikėtų tvarkytis ranka bei GIS technologijomis paremtą stebėsenos sistemą, kur galėtume lygintis su kitais miestais, priimti informuotus sprendimus. Kol kas turime kratinius duomenų, šiokią tokią duomenų apdirbimo ir atvaizdavimo metodiką, kelių šimtų lapų ataskaitas ir labai daug entuziazmo, bet ir Roma ne per dieną pasistatė.

Išorinės lauko reklamos administravimo ypatumai naudojant ArcGIS

Data: 2023 04 28

Laikas: 13:20 - 13:40

Vieta: Grand Opera salė

Aleksas Strumila, Molėtų rajono savivaldybė
 

Projekto įgyvendinimo tikslas. Buvusios ir esamos  situacijos apžvalga. Pokyčiai įgyvendinus.

GIS vaidmuo skaitmeninant „Rail Baltica“ statybos darbų priežiūrą

Data: 2023 04 28

Laikas: 13:40 - 14:00

Vieta: Grand Opera salė

Julius Donatas Budrevičius, RB Rail AS
 

Kaip GIS, BIM, LiDAR, fotogrametrijos ir kitų nuotoliniu būdu renkamų duomenų integravimas tarpusavyje leidžia greitai įvertinti Rail Baltica statybos darbų eigą bei kokybę, efektyviau valdyti resursus, laiku identifikuoti problemas bei laiku priimti reikalingus sprendimus. Parodyti kaip WebGIS tapęs komunikavimo su statybos proceso dalyviais priemone leidžia greitai ir visiems patogiu būdu keistis aktualia informacija. Pasidalinti įžvalgomis apie ArcGIS mobiliųjų programėlių panaudojimą informacijai iš statybviečių rinkti ir dalintis ja realiu laiku.

Labiausiai džiugina galimybė dalintis informacija naudojant web žemėlapius ir aplikacijas, tai sumažina keitimosi el. laiškais ir įvairiomis lentelėmis bei brėžiniais apimtis. Ateityje planuojame plėsti web žemėlapių naudojimo statybos darbų stebėsenoje apimtis ir į procesus įtraukti dar daugiau suinteresuotų dalyvių

Belveder 1 salė

ArcGIS mobilios programėlės - kas naujo?

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:00 - 10:30

Vieta: Belveder 1 salė

Duomenų rinkimas yra neatsiejama bet kokio veiklos proceso dalis. ArcGIS mobilios programėles ne tik palengvina ir supaprastina šių duomenų rinkimą, bet gali būti ir galingas įrankis leidžiantis priimti sprendimus tiek dirbant biure, tiek renkant duomenis lauko sąlygomis. ArcGIS mobilios programėlės iš paprastų duomenų rinkimo formų virsta išmaniomis, informacija praturtintomis priemonėmis, kurių galimybes gali panaudot kiekvienas.

Sesijos metu bus pristatomos ArcGIS Quick Capture, ArcGIS Survey123 ir ArcGIS Field Maps mobiliųjų lauko programėlių naujovės bei mūsų mėgstamiausios funkcijos. 

ArcGIS Pro - kas naujo?

Data: 2023 04 28

Laikas: 10:30 - 11:20

Vieta: Belveder 1 salė

Sesijos metu bus pristatomos ArcGIS Pro naujienos, atsiradusios per pastkutiniąsias programinės įrangos versijas.

Redagavimas ArcGIS Pro - kaip veikti efektyviau?

Data: 2023 04 28

Laikas: 12:00 - 13:20

Vieta: Belveder 1 salė

Sesijos metu aptarsime kaip optimizuoti duomenų redagavimo eigą. Bus pristatyti ArcGIS Pro projekto ir žemėlapio paruošimas prieš redagavimą, mažiau žinomi  efektyvūs įrankiai, pagalbinės priemonės.

ArcGIS Pro ir podėlių kūrimas

Data: 2023 04 28

Laikas: 13:20 - 14:00

Vieta: Belveder 1 salė

Sesijos metu aptarsime, kaip paruošti ArcGIS Pro žemėlapį ir sukurti efektyvų podėlį.

Belveder 3 salė

ArcGIS Online - kas naujo?

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:00 - 9:40

Vieta: Belveder 3 salė

Sesijos metu bus pristatomos ArcGIS Online naujienos, atsiradusios per pastkutiniąsias programinės įrangos versijas.

ArcGIS Online ir ArcGIS Enterprise portalų bazinis administravimas

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:40 - 10:30

Vieta: Belveder 3 salė

Sesijos metu apžvelgsime ArcGIS Enterprise ir ArcGIS Online portalų nuostatas, nuo kurių priklauso pradžios puslapio išvaizda, žemėlapiai pagrindo žemėlapių galerijoje, numatytieji žemėlapio nustatymai, kreditų sunaudojimas ir kt.

Efektyvios švieslentės su ArcGIS Dashboards

Data: 2023 04 28

Laikas: 10:30 - 11:20

Vieta: Belveder 3 salė

ArcGIS Dashboards programėlė švieslenčių pagalba suteikia paprastą ir interaktyvų būdą suprasti duomenis, pamatyti įžvalgas ar vykdyti stebėseną realiu laiku. Sesijos metu pristatysime patarimus ir gudrybes, susijusias su duomenų šaltinių panaudojimu, skirtingais švieslentės elementais bei jų konfigūravimo galimybėmis. 

ArcGIS Experience Builder taikymas

Data: 2023 04 28

Laikas: 12:00 - 12:40

Vieta: Belveder 3 salė

ArcGIS Experience Builder leidžia greitai transformuoti jūsų turimus duomenis į patrauklius internetinius puslapius ar programėles be papildomo programavimo. Sesijos metu sužinosite pagrindines ArcGIS Experience Builder galimybes ir pamatysite, kaip pradėti kurti ir atlikti konfigūravimo veiksmus.

ArcGIS Enterprise administravimo geroji praktika

Data: 2023 04 28

Laikas: 12:40 - 14:00

Vieta: Belveder 3 salė

Sesijos metu pasidalinsime patarimai ir gudrybėmis kaip palengvinti ArcGIS Enterprise administravimą ir kuo naudingas ArcGIS Monitor administruojant Jūsų GIS. Temos kurias paliesime: log failai, backup, SSL sertifikatai, administravomo darbų automatizavimas, ArcGIS Monitor.

Virtuoso salė

ArcGIS Enteprise - kas naujo?

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:00 - 9:40

Vieta: Virtuoso salė

Sesijos metu pristatomos paskutinių ArcGIS Enterprise versijų naujienos bei migravimas

ArcGIS Security

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:40 - 10:30

Vieta: Virtuoso salė

Sesijos metu aptariami informacijos apsaugos GIS paslaugose klausimai.

ArcGIS Office 365 aplinkoje - kas tai ir nuo ko pradėti

Data: 2023 04 28

Laikas: 10:30 - 11:20

Vieta: Virtuoso salė

Panaudokite erdvinių duomenų teikiamą pranašumą savo verslo sprendimuose naudodami interaktyvius žemėlapių sudarymo, vizualizavimo ir analizės įrankius Microsoft aplinkoje. Sesijos metu apžvelgsime kokias ArcGIS galimybes galima išnaudoti dirbant su Microsoft produkcija: Office, SharePoint ir Power BI.

ArcGIS Platform - kas tai?

Data: 2023 04 28

Laikas: 12:00 - 12:40

Vieta: Virtuoso salė

ArcGIS Platform produktas - tai GIS platforma kaip paslauga (angl. PaaS - platform as a service). ArcGIS Platforma leidžia integruoti GIS žemėlapio paslaugas į jau egzistuojančius sprendimus.

ArcGIS Platform privalumai:

 • Platus žemėlapio paslaugų spektras: nuo pagrindo žemėlapio iki erdvinės analizės.
 • Galimybė greitai kurti sprendimus panaudojant jau esamas programuotojo žinias ir patirtį. 
 • Puiki dokumentacija, pavyzdžiai, mokymo medžiaga.
 • Patrauklus verslo modelis: 
  • nemokamas GIS paslaugų kiekis per mėnesį, 
  • jokių infrastruktūros mokesčių, 
  • jokių ribojimų naudojant komerciniais tikslais, 
  • mokestis tik už tai, kiek naudojiesi paslaugomis.

Auditorija:

 • Įmonių ir IT skyrių vadovams, kurie planuoja diegti GIS funkcionalumą savo sprendimuose.
 • Įmonių ir IT skyrių vadovams, kurie jau turi GIS funkcionalumą savo sprendimuose, bet ieško alternatyvių/patrauklesnių GIS sprendimų savo verslui.
 • IT achitektams ir programuotojams, kurie integruos GIS žemėlapio paslaugas į verslo sistemas.

Programuotojų galimybės ArcGIS'e. Prisiminkime

Data: 2023 04 28

Laikas: 12:40 - 13:20

Vieta: Virtuoso salė

Prisiminkime, kokios yra mūsų, kaip programuotojų, galimybės ArcGIS'e. Kartais geri dalykai tiesiog užsimiršta.

Galimybės:

 • kurti WEB aplikacijas,
 • kurti aplikacijas mobiliems irenginiams ir Desktop kompiuteriams,
 • išplėsti ArcGIS funkcionalumą specifinėmis funkcijomis, įrankiais ir konfigūracijomis.
 • automatizuoti darbo eigą.

Žemėlapio pasakojimai su ArcGIS Storymaps

Data: 2023 04 28

Laikas: 13:20 - 14:00

Vieta: Virtuoso salė

ArcGIS StoryMaps suteikia galimybę kurti interaktyvias programėles, kuriose gali būti integruotas ne tik GIS turinys bet ir tekstai, paveikslėliai, vaizdo įrašai ar kitokio pobūdžio medžiaga. Sesijos metu pristatysime įvairaus turinio pridėjimo ir jo konfigūravimo  galimybes bei pateiksime įvairių patarimų, kad jūsų sukurti žemėlapio pasakojimai būtų ne tik informatyvūs, bet ir įtraukiantys auditoriją.

Moderato salė

Digital Twins - diving deeper

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:00 - 9:40

Vieta: Moderato salė

Sesijos aprašas ruošiamas

Digital Twins - Success stories

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:40 - 10:30

Vieta: Moderato salė

Sesijos aprašas ruošiamas

3D duomenys ArcGIS sistemoje - nuo ko pradėti

Data: 2023 04 28

Laikas: 10:30 - 11:20

Vieta: Moderato salė

Sesijos metu bus pristatoma kaip sukurti, panaudoti ir atvaizduoti 3D duomenis ArcGIS sistemoje. Pamatysite kaip lengvai galima 2D duomenis paversti į 3D, panaudojant atributinę infromaciją arba pritaikant simbolizaciją. Papasakosime apie 3D scenas ir jų skirtumus. Parodysime kaip galima papildyti scenas kontekstine informacija, apžvelgsime 3D pagrindo žemėlapius. Taip pat pamatysite kaip galima interaktyviai redaguoti 3D duomenis bei įkelti 3D modelius į ArcGIS sistemą

ArcGIS Ir BIM/CAD - sąveikumas ir patarimai

Data: 2023 04 28

Laikas: 12:00 - 13:00

Vieta: Moderato salė

Sesijos metu bus apžvelgiamos GIS ir BIM integracijos naudos ir galimybės. Taip pat pristatomas ArcGIS GeoBIM sprendimas, leidžiantis valdyti BIM projektus geografiniame kontekste. Sesijos metu sužinosite kaip tinkamai įkelti BIM modelį į ArcGIS Pro, kaip juo pasidalinti į portalą ir sukurti ArcGIS internetinę sceną. Pamatysite BIM modelių vizualizacijos bei analizės pavyzdžius.

Dronai ir ArcGIS - kaip sukurti ortofoto, 3D mesh paviršius ir orientuotus vaizdus žemėlapyje

Data: 2023 04 28

Laikas: 13:00 - 14:00

Vieta: Moderato salė

Pristatomi ArcGIS sprendimai skirti darbui su vaizdais gautais naudojant dronus. ArcGIS Drone2Map ir SiteScan for ArcGIS. Sesijos metu sužinosite apie šių programų galimybes apdorojant vaizdus, atliekant analizę bei sukuriamus produktus - ortofotografines nuotraukas, 3D taškų debesis ir skaitmeninius reljefo bei fotorealistinius (3D mesh) paviršius. Apžvelgsime Oriented Imagery sprendimą - orientuotas nuotraukas bei vaizdo įrašus žemėlapyje. Taip pat parodysime kaip lengvai pasidalinti sukurtais produktais.

Andante salė

ArcGIS Utility Network - kas tai ir kuo naudinga

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:00 - 9:40

Vieta: Andante salė

Sesijos metu aptarsime kas yra Utility Network ir apžvelgsime pagrindines naudas bei funkcionalumus. Sužinosite apie Utility Network duomenų modelį ir tinklo taisykles. Pademonstruosime kaip spręsti tinkle įvykusias avarijas pasitelkiant įvairius trasavimo uždavinius. Taip pat, pakalbėsime kodėl verta tinklą išskaidyti potinkliais, generuoti diagramas ir schemas. Redaguosime esamus ir įvesime naujus tinklo duomenis pasitelkiant grupinius ruošinius. Na ir pabaigai paanalizuosime kaip tinklas atrodo iš 3D perspektyvos.

 

Linijinis pririšimas inžineriniuose tinkluose - kas tai ir taikymo sritys

Data: 2023 04 28

Laikas: 9:40 - 10:30

Vieta: Andante salė

Dažnai susiduriama su atvejais, kuomet informaciją apie įvykius, ar tinklo elementus galima aprašyti santykinėje pozicijoje (atstumas nuo pradžios iki tam tikros tikslios vietos, atstumas nuo įvykusios avarijos iki vandentiekio sklendės ir pan.). Su tuo susiduriame vandentiekyje atliekant patikras vamzdynuose, nustatant įtampos praradimą tam tikrame metre nuo trasos pradžios ir taip toliau. Tai gali būti naudinga ir atliekant tinklo rekunstrukcijas tam tikrame tinklo intervale. Akivaizdu, kad kalbame ne apie įprastas koordinates. Taigi, kaip tokia informaciją atvaizduoti tinkamoje vietoje?

 

ArcGIS Utility network - schematinio tinklo kūrimas iš esamų GIS duomenų

Data: 2023 04 28

Laikas: 10:30 - 11:20

Vieta: Andante salė

Sesijos metu susipažinsime kas yra schematinis tinklas ir kuo jis pasižymi. Tinklo diagramos yra puikiai integruotos darbui su Utility Network. Jos efektyviai leidžia kurti daugiapakopius tinklo modelius, kurie paverčia sudėtingo tinklo atvaizdavimą paprastesniu.

 

ArcGIS ir vaizdai - kas naujo?

Data: 2023 04 28

Laikas: 12:00 - 12:40

Vieta: Andante salė

Vaizdai - esminis informacijos šaltinis. ArcGIS programinė įranga teikia plačias darbo su vaizdais galimybes Žemės paviršiaus ir jame vykstančių procesų bei pokyčių stebėjimui. Sesijos metu kalbėsime apie ArcGIS Pro naujoves, susijusias su vaizdais, jų valdymo, analizės ir vizualizacijos galimybėmis. 

 

ArcGIS multidimensinė analizė - nuo orų iki palydovų

Data: 2023 04 28

Laikas: 12:40 - 13:20

Vieta: Andante salė

Sesijos metu sužinosite apie multidimensinius duomenis: teoriją, charakteristikas, taikymo sritis. Išgirsite kokios ArcGIS Pro galimybės ir įrankiai skirti darbui su šiais duomenimis. Pamatysite meteorologinių ir palydovinių duomenų panaudojimo pavyzdžius.

 

Palydovinių vaizdų tiekėjai ir jų produktų pritaikymo galimybės

Data: 2023 04 28

Laikas: 13:20 - 14:00

Vieta: Andante salė

Palydoviniai duomenys nuotoliniams Žemės tyrimams tampa vis plačiau naudojami ir lengviau prieinami. Sesijos metu aptarsime kuo skiriasi optiniai ir radaro vaizdai, kur jie gali būti panaudojami bei apžvelgsime skirtingus palydovinių vaizdų tiekėjus bei jų produktus - nuo aukštos raiškos optinių Airbus vaizdų iki Europos Kosmoso Agentūros teikiamų Sentinel-1 radaro duomenų.