Lietuvos Esri naudotojų konferencija 2020

Virtualus renginys | Rugsėjo 15–17 d., 2020

Informacija pranešėjams

 

Konferencijos pranešimai bus transliuojami naudojantis Zoom Webinar platforma (toliau – Zoom platforma). Jungimasis į platformą vykdomas per interneto naršyklę. Visi dalyviai jungsis į sesijas naudojant savo unikalias prisijungimo nuorodas. Dalyvių mikrofonai ir video kameros bus neaktyvūs. Juos aktyvuoti, esant poreikiui, galės tik konferencijos moderatorius.

Pranešėjams jungiantis gautomis unikaliomis nuorodomis į Zoom platformą, jų mikrofonai ir video kameros bus neaktyvios, bet jie patys galės jas aktyvuoti – įsijungti, kuomet pasisakys ir išsijungti, kuomet pranešimą skaitys kitas pranešėjas.

Pranešimo demonstravimo tvarka:

  1. Pranešėjas atidaro įžanginę skaidrę, kurioje matomas pranešimo pavadinimas ir atstovaujama organizacija.

  2. Rekomenduojama pirmiausia įjungti skaidrių demonstravimo režimą (Slide Show) ir tik tuomet dalintis savo ekranu pasirenkant langą, kuriame demonstravimo režimu rodomos skaidrės.

  3. Aktyvavęs video kamerą, pranešėjas parodo savo veidą ir prisistato auditorijai. Prisistačius, kamera išjungiama ir tolimesniame skaidrių demonstravime pranešėjo veidas nerodomas.

  4. Pranešimo trukmė neturi viršyti 15 min. Rekomenduojamas maksimalus skaidrių kiekis – 10-12 skaidrių. Siūlome pranešėjui priešais pasistatyti laikrodį ir sekti pranešimo dėstymo tempą sklandžiam skaidrių išdėstymui numatytu laiku.

  5. Pranešimo laikas bus valdomas Moderatoriaus. Baigiantis pranešimo laikui, likus kelioms minutėms, Moderatorius praneš apie tai pranešėjui. Jei bus ženkliai viršijamas laiko limitas (tikėtina, kad išvengsime to), Moderatorius gali nutraukti pranešimą, išjungdamas pranešėjo mikrofoną ir transliaciją.

  6. Pranešėjai prašomi ne vėliau kaip rugsėjo 10 d. atsiųsti pranešimų skaidres į renginiai@hnit-baltic.lt arba pristatyti jas kitomis priemonėmis (atsisiuntimo nuoroda, USB laikmenoje, ar kt.). 

Pranešėjams siūloma skaityti pranešimą šiais būdais:

  1. Jungtis realiu laiku į Zoom platformą ir demonstruoti skaidres bei pasakoti iš savo darbo vietos.

  2. Jungtis realiu laiku į Zoom platformą ir demonstruoti skaidres bei pasakoti iš Hnit-Baltic biuro.

  3. Įrašyti pranešimą iš anksto Hnit-Baltic organizuojamoje Zoom sesijoje.

Hnit-Baltic biure bus parengtos išbandytos audio ir video priemonės. Jei pranešėja(-s) nesinaudos Hnit-Baltic priemonėmis, turėtų pasirūpinti kokybišku mikrofonu ir asmeniniu kompiuteriu (su video kamera) bei užtikrinti nepertraukiamą interneto ryšį. Visos priemonės turi būti iš anksto išbandytos. Pranešimai bus įrašomi Zoom Webinar platforma. Rugsėjo 7-11 dienomis visiems pranešėjams bus organizuojamos bandomosios Zoom Webinar sesijos. Hnit-Baltic darbuotojai derins bandomųjų sesijų datas ir laikus su kiekvienu pranešėju asmeniškai.

Pranešimai bus įrašinėjami, o įrašai skelbiami Hnit-Baltic Youtube kanale. Jei pranešėjas nesutinka, kad jo pranešimas, vaizdo įrašas ar skaidrės būtų teikiamos viešai, prašome apie tai informuoti el. paštu  renginiai@hnit-baltic.lt.