Kostas Gružas

Esri jaunųjų mokslininkų darbų konkursas

2021

Dalyvio vardas, pavardėKostas Gružas
Aukštoji mokyklaVilniaus universitetas
Darbo temaPolicijos registruotų įvykių atvirose erdvėse kartografinis pristatymas interaktyviame atlase, sudarant Vilniaus miesto savivaldybės interneto žemėlapius.
Žemėlapio pasakojimashttps://arcg.is/1uSGvv
SantraukaNusikaltimų išvengti nepavyksta nei vienai valstybei, o užkirsti kelią yra sudėtinga. Dėl šios priežasties reikalingi tyrimai, kuriais remiantis galima mažinti įvairių tipų nusikalstamų veikų skaičių. Šio darbo tikslas – ištirti policijos registruotų įvykių atvirose erdvėse kartografinio pristatymo būdus ir galimybes, sudarant Vilniaus miesto savivaldybės interneto žemėlapius. Darbo tikslui įgyvendinti suformuluoti penki uždaviniai: supažindinti su nusikalstamumo ir nusikalstamumo atvirose erdvėse samprata; išanalizuoti Policijos departamento registruotų įvykių atvirose erdvėse duomenis; apžvelgti kitose šalyse atliktus tyrimus apie nusikalstamumą atvirose erdvėse; pritaikyti erdvinių duomenų analizės ir apibendrinimo metodus, parengiant duomenis kartografiniam pristatymui Vilniaus miesto savivaldybei interneto žemėlapiuose; sukurti interneto žemėlapius ir atlikti jų pirminį vertinimą. Darbui naudotos keturios duomenų grupės (literatūros šaltiniai, statistiniai, kartografiniai ir policijos registruotų įvykių registro duomenys), naudotasi penkiais tyrimo metodais (literatūros šaltinių analizė, lingvistinis (verbalinis), kiekybinė analizė, kartografinė analizė, statistinė analizė). Atlikus literatūros šaltinių analizę paaiškėjo, jog nusikalstamumo atvirose erdvėse tyrimų atlikta mažai, ypatingai interneto žemėlapiuose. Policijos registruotų įvykių registro analizė atskleidė, jog įvykių atvirose erdvėse skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje mažėja. Tyrimo metu pastebėta, jog interneto žemėlapiai praplečia analizės ir komunikacijos galimybes, leidžia viename ekrane nagrinėti skirtingus įvykių tipus, stebėti tendencijas, apjungti į vieną visumą ne tik žemėlapius, bet ir įvairius kitus grafinius elementus. Darbe pateikti: Policijos registruotų įvykių (toliau – PRĮ) Lietuvos seniūnijose apžvalginis virtualusis stendas, PRĮ atvirose erdvėse Lietuvos seniūnijose apžvalginis virtualusis stendas, PRĮ Vilniaus miesto seniūnaitijose virtualusis stendas, PRĮ Vilniaus mieste (1x1 km gardelėse) virtualusis stendas, PRĮ Vilniaus mieste vietos koeficiento virtualusis stendas, laiko diagramų aplikacija, PRĮ Vilniaus mieste (1x1 km gardelėse) savaitės dienomis virtualusis stendas ir PRĮ Vilniaus mieste (1x1 km gardelėse) paros eigoje virtualusis stendas. Taip pat, sukurtas žemėlapio pasakojimas, kuriame trumpai aprašoma aplikacija bei pateikiamos bendrosios įžvalgos. Remiantis interaktyviuoju atlasu galima įžvelgti, jog Lietuvoje pastebima teigiama policijos registruotų įvykių dinamika 2015–2019 m. laikotarpiu – įvykių skaičius mažėja. Įvykių, 2015–2019 m. laikotarpiu, atvirose erdvėse žemėlapis atskleidžia, jog nors įvykių skaičius ir mažėja, tačiau išlieka gana ryškus regionas vidurio Lietuvoje, kur santykinis įvykių skaičius visu laikotarpiu yra didesnis nei didžiojoje dalyje Lietuvos teritorijos. Nagrinėjant įvykių atvirose erdvėse Vilniaus miesto seniūnaitijose žemėlapį gana akivaizdžiai pastebime, jog daugiau įvykių atvirose erdvėse fiksuojama centrinėje Vilniaus miesto savivaldybės dalyje nei periferijoje. Taip pat, išsiskiria teritorija pietrytinėje Vilniaus miesto savivaldybės dalyje (Naujininkų rajone), kur visų 5 tipų įvykių skaičius išlieka didelis visu nagrinėjamu laikotarpiu. Įvykių, susijusių su smurtu skaičius savaitgaliais labiau didėja centrinėje Vilniaus miesto savivaldybės dalyje.

Ekranvaizdžiai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11