Esri programa mokykloms


Šiuo neramiu laikotarpiu, kuomet stiprinamos priemonės dėl koronaviruso COVID-19 užsikrėtimo pavojaus, turime galimybę išbandyti, kaip GIS technologijos gali padėti organizuoti nuotolinį darbą, integruoti skirtingus mokomuosius dalykus, t. y. įtraukti mokinius į mokymo(-si) procesą, pasiūlant naujas priemones, erdvinės analizės metodus.

Jums reikės tik interneto ir prieigos (mokiniui, mokytojui) prie mokyklos ArcGIS Online paskyros. Jeigu jūsų mokykla dar neturi ArcGIS Online paskyros – prisijunkite prie Esri programos mokykloms ir ArcGIS programine įranga naudokitės nemokamai!

 

Mokymosi šaltiniai


Žemiau išvardinti GIS mokymui(-si) skirti šaltiniai anglų kalba. Tikimės, galėsite nesunkiai pritaikyti savo dalyko nuotoliniam mokymui:

  • K-12 Education resources – Kanados mokytojų ir GIS specialistų parengti GIS ištekliai (pamokos, instrukcijos, video).
  • GeoInquiries – trumpos pamokos su GIS, skirtos gamtinės geografijos pamokoms.
  • Learn ArcGIS – realaus pasaulio problemų analize paremtos pamokos. Daugybė pačių įvairiausių tyrimų, pasitelkiant GIS. Šios pamokos įdomios tuo, kad pagrindinis dėmesys skiriamas konkrečiai problemai, o GIS įrankių naudojimas tampa neesminis.

GIS mokykla


Dar daugiau naudingos medžiagos lietuvių ir anglų kalbomis rasite www.gismokykla.lt svetainėje. Išnaudokime mokymosi namuose laiką GIS technologijų naudojimo mokymui ir mokymuisi!