Skip to Content

Apie konkursą


 

Hnit-Baltic, įgaliotoji JAV kompanijos Esri Inc. atstovė Baltijos šalyse, kasmet kviečia Lietuvos aukštojo mokslo įstaigų studentus rengti kursinius, projektinius, bakalaurinius ar magistrinius darbus naudojant ArcGIS platformą ir dalyvauti Esri jaunųjų mokslininkų darbų konkurse.

 

 

 
 

Konkurso prizas


 • Nemokamas dalyvavimas virtualiose Esri švietimo (Education Summit) ir Pasaulinėje Esri naudotojų (International UC) konferencijose 2021 m. liepos 10–16 dienomis;
 • Esri prezidento Jacko Dangermondo pasirašytas sertifikatas;
 • Stiklinis suvenyras su išgraviruotais Esri jaunojo mokslininko laimėtojo vardu ir pavarde;
 • Galimybė pristatyti savo darbą (stendinį pranešimą (poster) daugiau nei 18000 dalyvių auditorijai;
 • Stendinio pranešimo (poster) įkėlimas į pasaulinę žemėlapių galeriją (Map Gallery);
 • Neužmirštama patirtis konferencijos sesijose ir techniniuose seminaruose;
 • Ryšių užmezgimas su kitų šalių jaunaisiais mokslininkais – konkurso dalyviais;
 • ArcGIS asmeninio naudojimo licencija;
 • Specialus Hnit-Baltic prizas.

 

 
 

Gal tai tu?

2021 m. Esri jaunųjų mokslininkų darbų konkurso nugalėtojas/-a Lietuvoje

Visi 2020 m. nugalėtojai

2020 m. Esri jaunųjų mokslininkų darbų konkurso nugalėtojai pasaulyje ir jų darbai

Aurelija Rūta Viluckytė

2020 m. Esri jaunųjų mokslininkų darbų konkurso nugalėtoja Lietuvoje

Domantas Didžiapetris

2019 m. Esri jaunųjų mokslininkų darbų konkurso nugalėtojas Lietuvoje

Show More

Konkurso sąlygos


 • Konkurse gali dalyvauti iki 30 metų amžiaus asmenys, studijuojantys Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose (universitetuose ar kolegijose) pagal bakalauro ar magistro studijų programas ar baigę šias studijas 2020 metais.
 • Darbai, projektai ar tyrimai turi būti atlikti naudojant Esri technologijas.
 • Pirmajame etape konkurso dalyviai pildo registracijos formą  ir pateikia darbo aprašymą (santrauką) bei žemėlapių ar aplikacijų, parengtų naudojant Esri programinę įrangą (pvz. ArcGIS), pavyzdžius. Darbų registracijos pabaiga – 2021 m. balandžio mėn. 28 d.
 • Antrajame etape, atlikus pirminį darbų vertinimą, atrinkti dalyviai turės 2021 m. gegužės 11 d. nuotoliniame susitikime (per 10 min.) pristatyti savo darbą komisijos nariams. Konkurso dalyviai turės galimybę bandomosiose sesijose 2021 m. gegužės 7 ir 11 dienomis patestuoti demonstravimo platformą ir pasikonsultuoti su Hnit-Baltic specialistais dėl darbo pristatymo. Pristatymo formatas – ArcGIS žemėlapio pasakojimas (StoryMap). Darbai turės būti pristatomi lietuvių kalba, o santrauka pristatyta žodžiu ir anglų kalba. Komisija iki 2021 m. gegužės 12 d. išrenka konkurso nugalėtoją.
 • Bus išrinktas tik vienas nugalėtojas.
 • Konkurso nugalėtojas privalės iki 2021 m. gegužės 15 d. anglų kalba parengti darbo žemėlapio pasakojimą (StoryMap) ir stendinį pranešimą (poster). Stendinio pranešimo rengimo reikalavimai –  lygiašonis stačiakampis (portrait), 60.96 cm x 91.44 cm, parengtas kokybiniam spausdinimui, visi grafiniai vaizdai turi būti aukštos raiškos, mažiausiai 300 dpi, pateikiamas .pdf bylos formatu. 

Konkurso komisija


 • Konkurso vertinimo komisija bus sudaryta iš aukštųjų mokyklų dėstytojų, GIS profesionalų ir Hnit-Baltic specialistų.
 • Komisijos narių darbų vertinimo kriterijai: 
  • darbo temos aktualumas,
  • kūrybiškumas,
  • Esri programinių priemonių panaudojimas,
  • tyrimų metodų ir išvadų pagrįstumas,
  • pristatymo sklandumas.
 • Komisija pasilieka teisę neteikti apdovanojimo, jei nei vienas iš pateiktų darbų nebus tinkamas atstovauti Lietuvos jaunųjų mokslininkų darbus tarptautinėje konferencijoje.