Didelės koncentracijos žemėlapis


Duomenys leidžia mums pamatyti ir kiekybiškai išreikšti, kur kas nors vyksta. Kurdami žemėlapius apie populiaciją, paprastai matome dėsningumus pagal tai, kur gyvena daugiausia žmonių. Atvaizduokite duomenis pateikdami reikšmę kaip visumos procentą. Pavyzdžiui, šiame žemėlapyje rodoma, kur žmonės namuose kalba ispaniškai (Amerikos bendruomenės apklausos duomenimis). Norėdami nustatyti ispanakalbių koncentracijas, panaudokite Arcade išraišką, panašią į Microsoft Excel formulę.