Plėtotinos žemės žemėlapis


Dažnai dviejų matavimų sąryšis gali atskleisti daugiau informacijos. Įdomus būdas pažiūrėti į bendruomenę – žemėlapyje pavaizduoti žemės vertės santykį su dirvožemio savybių gerinimo kaštų verte. Šiame žemėlapyje rudai pažymėta žemė yra verta daugiau nei dirvožemio savybių gerinimas. Žalios teritorijos rodo, kad sklypų dirvožemio savybių gerinimas vertas daugiau nei pati žemė. Ryškesnės spalvos žymi didesnį skirtumą tarp žemės ir dirvožemio savybių gerinimo verčių. Vienodos spalvos sklypų sankaupos rodo tendencijas.