Palyginimų žemėlapis


Ryšių žemėlapių kūrimo stilius leidžia viename žemėlapyje matyti du kintamuosius. Kartu pavaizdavę du kintamuosius, galime įvertinti, ar tie du požymiai vyksta tose pačiose vietose. Šiame žemėlapyje ši technika panaudota vėjo greičiui ir slėgiui uraganų metu palyginti. Uraganai stipriausi, kai vėjo greitis didelis, o slėgis mažas. Ryšių žemėlapių kūrimo stilius padeda greitai pamatyti, kur uraganai stipriausi, leisdamas palyginti šiuos du kintamuosius. Pritaikoma legenda leidžia padaryti žemėlapį lengviau suprantamą.