Skip to Content

 • ArcGIS Desktop programinės įrangos atsisiuntimui prisijunkite į My Esri svetainę https://my.esri.com/
 • Skirtuko Mano organizacijos antriniame skirtuke Atsisiuntimai paspauskite mygtuką Produktai.
 • Ties ArcGIS Desktop pasirinkite versiją ir paspauskite mygtuką Peržiūrėti atsisiuntimus.

014

 • Produktų komponentų sąraše suraskite ArcGIS Desktop ir paspauskite mygtuką Atsisiųsti.

015

 • Du kartus spustelėkite ant kompiuteryje išsaugoto diegimo failo ir pradėkite diegimo ir aktyvavimo procesą. Pastaba: programinės įrangos aktyvavimo kodus rasite My Esri klientų aptarnavimo svetainėje (Mano Organizacijos >>> Licencijavimas >>> Esri produkų licencija).
 • Programinės įrangos diegimo pabaigoje, pasirodys ArcGIS administravimo vedlys (ArcGIS Administrator Wizard), kuriame pasirinkite, ar norite autorizuoti vardinio naudojimo (Single use) ar tinklinio naudojimo (Concurrent use) licenciją.

016

 • Jei pasirinkote vardinio naudojimo – paspauskite Authorize Now, jeigu tinklinio naudojimo – nurodykite licencijų serverio (License Manager) pavadinimą.

 

Pastaba: prieš autorizuojant tinklinio naudojimo licenciją, reikia sudiegti licencijų serverį:

 • Iš My Esri svetainės (Mano organizacijos >> Atsisiuntimai) atsisiųskite licencijų serverio diegimo failą ir jį paleiskite norimame kompiuteryje.
 • Vykdykite tolesnius žingsnius, kol atsidarys ArcGIS License Server Administrator
 • Authorization aplanke pasirinkite programinės įrangos versiją ir paspauskite Authorize Now mygtuką.
 • Vykdykite tolesnius žingsnius, kad užbaigtumėte autorizaciją. Spartesniam autorizacijos procesui galite naudoti licencijos failą, kurį susigeneruokite My Esri svetainėje (Mano Organizacijos >> Licencijavimas >> Esri produktų licencija).
 • Palikite pažymėtą opciją I have installed my software and need to authorize it ir paspauskite Next.
 • Palikite pažymėtą opciją Authorize with Esri using the Internet ir paspauskite Next.
 • Kituose dialogo languose pateikite prašomą kontaktinę informaciją, įveskite ArcGIS Desktop ir jo plėtinių (jeigu turite įsigiję) autorizacijos kodus ir užbaikite autorizavimo procesą.