Privatumo politika


BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB „Hnit-Baltic“, įmonės kodas 110584280, buveinės adresas S. Konarskio g. 28A, 03127 Vilnius, elektroninio pašto adresas info@hnit-baltic.lt (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės www.gisbaltic.eu  (toliau – interneto svetainė) lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, taip pat duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto tinklalapio dalyje.

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys perduodami Valdytojo duomenų tvarkytojams, teikiantiems interneto svetainės talpinimo bei priežiūros paslaugas, naujienlaiškių siuntimo paslaugas. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenimis (Valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose šios privatumo politikos skiltyse.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje.

Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:

 • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
 • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
 • sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai.

Daugiau informacijos apie Google ir Facebook naudojamus slapukus galite rasti Google ir Facebook privatumo (slapukų) politikose: Google slapukų politikaFacebook slapukų politika.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

KOMUNIKACIJOS ĮRANKIAI

Interneto svetainėje yra sudaroma galimybė susisiekti su Valdytoju interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais. Su Valdytoju taip pat galima susisiekti per socialinius tinklus LinkedIn ir Facebook.

Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

 • paklausimą siunčiant per kontaktinę formą, tvarkomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, paklausimo turinys. Nenurodę šios informacijos, negalėsite su mumis susisiekti pateikdami paklausimą per kontaktinę formą. Šiuo atveju taip pat tvarkoma paklausimo gavimo data, laikas.
 • paklausimą pateikiant per socialinius tinklus LinkedIn ir Facebook, tvarkomas vartotojo vardas, pavardė ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.
 • paklausimą siunčiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.

Paklausimą siunčiant per socialinių tinklų LinkedIn ar Facebook paskyrą, jūsų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šių socialinių tinklų valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinių tinklų LinkedIn ir Facebook valdytojai dalinasi asmens duomenimis. Siekdami gauti išsamesnę informaciją, susipažinkite su socialinio tinklo LinkedIn privatumo politika ir socialinio tinklo Facebook privatumo politika.

Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolimesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje INFORMACIJA APIE TEISES. 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsiprenumeruoti naujienas apie Valdytojo vykdomą veiklą, naujus paslaugų pasiūlymus, teisinio reguliavimo naujoves, teisės taikymo rekomendacijas ar kitą panašaus pobūdžio informaciją. Norėdami užsiprenumeruoti naujienlaiškį, turite nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir jus dominančias sritis.

Naujienlaiškių siuntimo bet kada galima atsisakyti paspaudžiant naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą. Jei neatšauksite sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 5 metus nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos. 

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje INFORMACIJA APIE TEISES.

 

MOKYMŲ IR RENGINIŲ DALYVIŲ ASMENS DUOMENYS 

Mokymų organizavimo, sąlygų dalyvauti mokymuose sudarymo, informacijos apie mokymus teikimo, mokymo pažymėjimų išdavimo tikslu Valdytojas tvarko mokymų dalyvių registravimosi į mokymus metu pateiktus asmens duomenis: vardą, pavardę, atstovaujamos organizacijos pavadinimą bei pareigas, el. pašto adresą bei telefonu numerį. Nepateikęs šių duomenų asmuo negali dalyvauti rengiamuose mokymuose ir gauti su mokymais susijusią medžiagą. 

Renginio organizavimo, sąlygų dalyvauti renginyje sudarymo, informacijos apie renginį teikimo tikslu Valdytojas tvarko dalyvių registravimosi į renginį metu pateiktus asmens duomenis: vardą, pavardę, atstovaujamos organizacijos pavadinimą bei pareigas, el. pašto adresą. Taip pat gali būti tvarkomi dalyvaujančių asmenų atvaizdai, kai renginio metu filmuojama ir/ar fotografuojama. 

Jei mokymuose/renginyje dalyvauja fizinis asmuo, PVM sąskaitos faktūros išrašymui tvarkomas asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas. 

Mokymų bei renginių dalyvių asmens duomenis Valdytojas saugo ne ilgiau kaip 5 metus nuo mokymų paslaugų suteikimo ar renginio dienos, išskyrus išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kurios saugomos 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys yra sunaikinami. Renginių nuotraukos ir video medžiaga gali būti saugoma ilgiau tik įmonės archyviniais tikslais kol medžiaga yra aktuali. 

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA. 

 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Valdytojas gauna tiesiogiai iš kandidato į darbuotojus, kai jis atsiunčia Valdytojui savo gyvenimo aprašymą (CV), taip pat iš įdarbinimo paslaugas Valdytojui teikiančių agentūrų. Kandidato į darbuotojus Valdytojui pateikti duomenys gali būti perduodami Valdytojo darbuotojų atranką vykdančioms įdarbinimo agentūroms.

Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktų duomenų Valdytojas gali rinkti ir kitaip tvarkyti asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš viešai prieinamų šaltinių, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato profesinio socialinio tinklo LinkedIn profilį ir pan. Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato buvusius darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Kandidato, dalyvaujančio Valdytojo paskelbtoje atrankoje į konkrečią darbo vietą, pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Valdytojas saugo 4 mėnesius nuo konkrečios darbuotojo atrankos pasibaigimo. Jeigu kandidatas kreipėsi nesant paskelbtos atrankos, asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo kreipimosi dienos. Jei sutikimas toliau saugoti kandidato asmens duomenis nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti Valdytojo) kandidato asmens duomenys yra sunaikinami.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje INFORMACIJA APIE TEISES.

INFORMACIJA APIE TEISES

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:

  • Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis
  • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis
  Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@hnit-baltic.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome  nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią BDAR 15 straipsnio 1 dalyje  išvardintą informaciją pageidaujate gauti.
  • Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis
  Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@hnit-baltic.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos ištrina atitinkamus asmens duomenis arba atsisako patenkinti prašymą ir raštu nurodo atsisakymo priežastis.
  • Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti

  Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@hnit-baltic.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti. Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

  • Teisę į duomenų perkeliamumą

  Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@hnit-baltic.lt  (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Valdytojo tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą. Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną).

  • Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys
  Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@hnit-baltic.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas) Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Valdytojo teisėtą interesą, kuriuo Valdytojas grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai
  Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų.
Previous
Next

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

KONTAKTAI

UAB „Hnit-Baltic“
Konarskio g. 28 A, 03127 Vilnius
Telefonas: +370 5 215 0575
El. paštas: info@hnit-baltic.lt


2023-03-14