Skip to Content

VÕRGUETTEVÕTETE GIS-SEMINAR 2021

Tutvu materjalidega!
KOV GIS SEMINAR 2021

Reedel 12. novembril 2021 toimus Tallinnas Ülemiste Hotelli konverentsikeskuses esmakordselt võrguettevõtete valdkonna spetsialistidele ja juhtidele suunatud GIS-valdkonna tasuta seminar.

Võrguettevõtted ja nende sisemised üksused vajavad kaalutletud otsuste tegemisel ja tööprotsesside haldamisel ja planeerimisel täpset ajakohast infot oma haldusalal toimuva kohta, mis on vajalik pakkumaks tarbijatele ja koostööpartneritele paremaid teenuseid, et tagada teeninduspiirkondades vajalik ja kvaliteetne veevarustus, soojuse ja elektri tootmine, kaugkütteteenuse osutamine jne.

Targalt toimiva võrguettevõtte üheks aluseks on suunata teenuseid sihtrühma(de)le ka läbi mugavate IKT lahenduste, parendamaks jätkusuutlikumat arengut ja elukvaliteeti. GIS toetab ja lihtsustab kogu organisatsiooni tegevusi, muutes seeläbi ka otsuste langetamise efektiivsemaks, täpsemaks ja läbipaistvamaks, sidudes tõhusalt võrguettevõttes ning sellega seotud asutustes (nt kohalikud omavalitsused) tekkiva (geo)info ja muud (ava)andmed.

Seminari eesmärgiks oli jagada teavet targa võrguettevõtte lahendustest ning saada praktiliste näidete kaudu kasulikku infot, mida Eesti ettevõtted ning nende koostööpartnerid on juba teinud ning kuidas GIS-tehnoloogiat aktiivselt ja edukalt tööprotsessidesse kaasata. Seminari sihtgrupiks olid võrguettevõtete ning nendega seotud asutuste juhid ja valdkonnaspetsialistid.

Kava

Reede, 12. november 2021

Võta meiega ühendust

alphagis@alphagis.ee