ArcGIS Online uuendused (märts 2020)

ArcGIS Online uuendused (märts 2020)

03.04.2020

Esri avaldas 31. märtsil 2020 uusversiooni ArcGIS Online pilvekeskkonnast, millega seonduvalt lisandus juurde nii uudistooteid kui ka suurel hulgal täiendusi juba olemasolevate rakenduste rikkalikku loendisse. Traditsiooniliselt saavad pidevalt uut võimekust juurde ka ArcGIS Online ökosüsteemiga seotud muud tooted (nt Collector for ArcGIS, ArcGIS StoryMaps jpm). Viimatise versiooniga lisandunud märksõnade osas saame teiste hulgas välja tuua näiteks parendatud 3D visualiseerimise, Web AppBuilder ajakohastatuma analoogtoote ArcGIS Experience Builder ilmumise, kasutaja profiili seadete lehe uue sisu, ArcGIS Notebooks integratsiooni, kõrgema tasemega turvalisuse seadistamise jne.

Esri pressiteade koos põhjaliku funktsionaalsust kirjeldava inglisekeelse ülevaatega on leitav siit, spetsiifilised artiklid konkreetsete rakenduste osas (nt Web AppBuilder jt) leiate siit ning liikuvas pildis saate teemaga tutvuda videoklippi salvestatu kaudu. Alljärgnevalt on loetletud vaid mõned olulisemad täiendused:

ArcGIS Experience Builder

Tegemist on populaarse Web AppBuilder toote uuema põlvkonna Javascript 4x API raamistikus töötava (analoog)rakendusega, millega on lihtsam põimida ka näiteks ArcGIS Dashboards jt keskkondades tekkinud sisu. Web AppBuilder eraldiseisva moodulina on aga jätkuvalt toetatud ka tulevikus ning samuti ei eelda ArcGIS Experience Builder lõppkasutajalt programmeerimise oskusi. Esri panustab endiselt mõlema rakenduse arendusse ja funktsionaalsuse parendamisele.

3D visualiseerimine

Nüüdsest on toetatud kauaoodatud dünaamiliste kaarditekstide (labels) näitamine ja lihtsustatud on objektide visualiseerimist suhtelise kõrguse alusel. Varasemalt publitseeritud stseenikihi sisu saate senisest lihtsamini asendada 3D stseeni (scene) kihi pakiga (scene layer package). Viimane võimaldab säilitada olemasoleva 3D stseeni kihi kui (sisu)üksuse ID ja URL-i, mis tähendab, et stseenikihti sisaldavad projektid ja rakendused saavad värskendatud sisule juurdepääsu ilma, et peaksite kihi uuesti publitseerima. Lisaks on Building Explorer on saanud paremad filtreerimise valikud (nt level picker) 3D stseenikihtide valimiseks, koostamiseks jne.

Paindlikum liides kasutaja profiilis seadete määramiseks

Senisest märksa lihtsamaks on muudetud ArcGIS Pro tarkvara allalaadimine, mida saate teha otse ArcGIS Online`i kasutajakonto seadete lehel litsentside valiku alt. Varasemalt oli selleks vajalik eraldi juurdepääsuõigus My Esri keskkonnale. Lihtsustatud on teenuskrediitide jälgimist jne.

Sisu ja andmete haldamine 

Varem toimis kogu ArcGIS Online pilvekeskkonna sisuüksuste ja andmete majutus USA-s. Edaspidi on uute ArcGIS Online tellimuste esitamine paindlikum ning majutamisel on võimalus soovi korral eelistada Euroopa regiooni. Esri on tõstnud ka üles laaditavate failide maksimumsuurust ehk varasema 200 GB asemel on lubatud kuni 500 GB mahuga failid. Kihtide sisu toimetamise kontekstis on lisandunud täiendavad valikud geomeetriaga seotud muudatuse täpsema määratlemisega (sh lisamine, kustutamine, uuendamine kas ainult atribuutide alusel ja/või atribuutide ja geomeetria alusel). Arendajatele ja GitHub kasutajatele on tekitatud ArcGIS Online-i juurdepääs läbi GitHub konto mandaadi jne.

Üleminek HTTPS protokollile + HTTP kihi hoiatused

ArcGIS Online keskkond on 2020. aasta lõpuks liikumas üle ainult HTTPS põhisele protokollile/kommunikatsioonile. Sellega seonduvalt soovitame kindlasti üle vaadata turvaseaded ja teha aegsasti vajalikud muudatused. Täna edastab Esri kasutajatele teavitusi, kui lisatakse HTTP sisu. Organisatsioonide enese valmisoleku kontrollimiseks on juurde lisatud täiendav ArcGIS Online Security Advisor nimeline HTTP kontrollimise moodul, mis on käivitatav läbi ArcGIS Trust Center keskkonna. Rohkem infot HTTPS jõustumisest leiate teemakohasest Esri artiklist.

ArcGIS Notebooks (beta)

ArcGIS Notebooks pakub edaspidi ka läbi ArcGIS Online keskkonna võimalust luua, jagada ja käivitada Pythoni skripte ning kaasata  Python`i funktsionaalsust senisest veelgi mugavamalt. Samuti tähendab see lihtsamat integratsiooni Jupyter formaadiga. Täpsema info leiate siit.