Tartu linn pälvis auhinna targa linna GIS-lahenduste eest

12.07.2019

2019. aasta juulikuus San Diegos toimunud rahvusvahelisel geoinfosüsteemide konverentsil võttis Tartu Linnavalitsus vastu Esri SAG auhinna.

Esri SAG (Special Achievement in GIS Award) auhinnaga tunnustatakse omavalitsuse saavutusi geoinfosüsteemide (GIS) valdkonnas.

Esri partneri AlphaGIS OÜ juhatuse liikme Aivo Vardi sõnul hindasid kandidaate piirkondlikud ja Euroopa Esri esindused ning lõpliku valiku tegi Esri asutaja ja president Jack Dangermond. Ta lisas, et Tartu on kaasaegseid GIS- tehnoloogiaid võtnud kasutusele kogu linna organisatsioonis ning loonud tipptasemel rakendusi organisatsioonisiseseks infovahetuseks, planeeringute- ja teiste ruumiandmete haldamiseks, kodanike kaasamiseks ja paljudeks muudeks ülesanneteks, mis linna juhtimist ja info jagamist hõlbustab.

Tartu linn on välja arendanud ühtse GIS-platvormi, mis aitab jagada informatsiooni ning lihtsustada koostööd linna erinevate asutuste ja partnerite vahel. Samuti on see aidanud linna tegevusi muuta läbipaistvamaks ning arusaadavamaks linna elanikele ja andnud võimaluse inimesi kaasata linna tegevustesse. „Tartu targa linna GIS-platvormi arendusega on seotud nii Tartu linna üldplaneering kui ka Tartu kalmistute kaardirakendus, mis on eeskujuks teistele GIS-süsteemide kasutajatele,” selgitas linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven.

Tartu linna geoinfosüsteemide arendamisse olid kaasatud mitmed Tartu Linnavalitsuse spetsialistid, sealjuures omavalitsuse infotehnoloogia teenistus, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond ning linnamajanduse osakond.

Ühtekokku pälvis rahvusvahelisel konverentsil tunnustuse 179 organisatsiooni 100 000 asutuse seast. Auhinnad andis kõigile üle Esri president Jack Dangermond isiklikult.

Maailma juhtiv geoinfosüsteemide (GIS) tarkvara tootja Esri annab igal aastal välja auhinna SAG (Special Achievement in GIS Award), millega tunnustatakse organisatsioone, kes on panustanud kogukonna arengusse läbi geoinfosüsteemide lahenduste.

Näidetega Tartu GIS-platvormist tutvu Tartu linna üldplaneeringuga ning Tartu kalmistute kaardirakendustega.

Loe ka vastavasisulist Tartu Linnavalitsuse avaldatud pressiteadet:

https://www.tartu.ee/et/uudised/tartu-linn-palvis-rahvusvahelisel-konverentsil-auhinna-targa-linna-gis-lahenduste-eest