Skip to main content

Planeeringutega seotud leppemärgid ArcGIS Desktop kasutajatele

3.07.2019

Planeerimisalaste leppemärkide efektiivsemaks kasutamiseks on võimalik kasutada asjakohast leppemärkide teeki, mis pakub täiendavaid sümboloogia määramisega seotud võimalusi GIS-andmete kartograafilisel visualiseerimisel ning temaatiliste kaartide koostamisel. Vastav leppemärkide komplekt on edukalt kooskasutatav ArcGIS Desktop standardtarkvara moodulite (ArcGIS Pro, ArcMap) standardversiooni(de)s sisalduvate punkt-, joon- ja pindleppemärkidega. Asjakohane stiilifail koos eestikeelse juhendiga on kättesaadav https://bit.ly/2JkJbwx

Kujundusel on lähtutud Keskkonnaministeeriumi poolt 2003. aastal välja antud juhendist „Planeeringute leppemärgid : maakonnaplaneering, üldplaneering, detailplaneering“ (vt http://www.ekonsult.ee/uploads/lingid/Plan_leppem_2002.pdf).