Skip to Content

AlphaGIS

Eesti juhtiv geoinformaatika ettevõte

Tutvustus


AlphaGIS OÜ on Eesti juhtiv geoinformaatika ettevõte, mis pakub GIS-tehnoloogial ja erinevatel IT-lahendustel põhinevaid teenuseid. AlphaGIS kuulub rahvusvahelisse ettevõtete gruppi, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus ja Islandil.

GIS on muutunud organisatsioonides kriitiliseks infrastruktuuriks, mis võimaldab teha paljudel oma igapäevatöös vajalikke otsuseid. Sellest tingituna on turul kasvav vajadus kvaliteetsete asukohta sisaldavate andmete ja neid andmeid töödelda ja analüüsida võimaldavate tarkvaravahendite järele. Neile, kes soovivad kasutada moodsaimat GIS-tehnoloogiat ja parimaid tooteid, on AlphaGIS usaldusväärseks partneriks koostöös sobiva lahenduse loomisel.

Ettevõtte missiooniks on pakkuda oma klientidele GIS valdkonnas parimat teenust Eestis.

AlphaGIS on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

 

AlphaGIS tegevusalad

  • Geoinfosüsteemide (GIS) ja ruumiandmete platvormi tarnimine;
  • Esri GIS-tarkvara müük ja tehniline tugi;
  • GIS-tarkvaraalane koolitus ja konsultatsioon;
  • Tarkvara juurutus-, kohandamis- ja konfigureerimisteenused;
  • GIS- ja kaardistusvaldkonnaga seotud seadmete (GPS/GNSS, droonid jt) müük, tugi ja koolitus.

Esri toodete ametlik edasimüüja Eestis

AlphaGIS on maailma juhtiva GIS-tarkvara tootja Esri (Environmental Systems Research Institute Inc) toodete ametlik edasimüüja Eestis. Esri põhitoodeteks on ArcGIS tarkvaraperekonda kuuluvad integreeritud lahendused, mis võimaldavad kasutajatel luua geoinfosüsteeme vastavalt vajadusele ja tehnilistele tingimustele: töökohad, serverid, omaloodud tarkvararakendused, veebirakendused või mobiilsed lahendused välitingimustes töötamiseks.

ArcGIS platvorm

Muud tegevusalad

Pakume täiendavaid tooteid ja välitööseadmeid, mis aitavad andmeid täpselt ja efektiivselt koguda ja analüüsida.

Maailma juhtiva GNSS seadmete ja tarkvara tootja Trimble Navigation kaardistus- ja GIS-valdkonna (MGIS) toodete edasimüük Eestis. Korraldame Trimble MGIS GNSS-toodete müüki, tehnilist tuge ja koolitust Eestis. Täpsem info: Trimble

Kiirete mõõdistuste jaoks on mobiilse seadmega (telefon, nutitahvel) integreeritud SPIKE laserkaugusmõõtja ning tulemused on koheselt seotavad ja töödeldavad koos teiste andmetega ArcGIS platvormil. Täpsem info: Spike

Mahukate objektide ja raskesti ligipääsetavate asukohtade kaardistamiseks soovitame kaasata SenseFly droone. Mõõdistustöö kiirus ja täpsus garanteerib nii aja kui ka rahalise kokkuhoiu. SenseFly eBEE kaubamärki kandvad droonid on lihtsad, mugavad ja kasutajasõbralikud. Täpsem info: SenseFly eBEE

Kõrge kvaliteediga satelliitpildid on juba järjest lihtsamini kättesaadavad ja uuenevad pidevalt. Erinevateks geoanalüüsideks ja vajaliku teabe kogumiseks (sh mustrituvastus jm) piltidelt on sobilik kaasata Harris Geospatial Solutions pakutavaid tooteid (nt ENVI jt). Täpsem info: Harris Geospatial Solutions

Kvaliteedipoliitika

 

Kvaliteedi tagamiseks on Alphagis OÜ-s juurutatud ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 ja ISO 14001:2015 standardile vastavad juhtimissüsteemi põhimõtted.

ISO9001:2015 seab organisatsioonile kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuded. 

ISO/EIC 27001:2013 on rahvusvaheline standard, mis defineerib nõuded infoturbe juhtimissüsteemi juurutamiseks ja pidevaks täiustamiseks organisatsioonis. 

ISO 14001:2015 on rahvusvaheline ja levinuim keskkonnajuhtimissüsteemi nõuete standard maailmas, mille abil määratakse tegevused keskkonnamõju ja keskkonnakoormuse vähendamiseks. 

Juhtimissüsteemi juhtpõhimõtete rakendamiseks on püstitatud mõõdetavad kvaliteedi-, infoturbe- ja keskkonnaalased eesmärgid, mis on dokumenteeritud ja kinnitatud juhatuse liikme poolt. 
AlphaGIS OÜ juhtimissüsteemi põhimõtetega saab tutvuda siin.

Võta meiega ühendust

alphagis@alphagis.ee