AlphaGIS


Eesti juhtiv geoinformaatika ettevõte

Tutvustus


AlphaGIS OÜ on Eesti juhtiv geoinformaatika ettevõte, mis pakub GIS-tehnoloogial ja erinevatel IT-lahendustel põhinevaid teenuseid. AlphaGIS kuulub rahvusvahelisse ettevõtete gruppi, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus ja Islandil.

GIS on muutunud organisatsioonides kriitiliseks infrastruktuuriks, mis võimaldab teha paljudel oma igapäevatöös vajalikke otsuseid. Sellest tingituna on turul kasvav vajadus kvaliteetsete asukohta sisaldavate andmete ja neid andmeid töödelda ja analüüsida võimaldavate tarkvaravahendite järele. Neile, kes soovivad kasutada moodsaimat GIS-tehnoloogiat ja parimaid tooteid, on AlphaGIS usaldusväärseks partneriks koostöös sobiva lahenduse loomisel.

Ettevõtte missiooniks on pakkuda oma klientidele GIS valdkonnas parimat teenust Eestis.

AlphaGIS on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

 

AlphaGIS tegevusalad


  • Geoinfosüsteemide (GIS) ja ruumiandmete platvormi tarnimine;
  • Esri GIS-tarkvara müük ja tehniline tugi;
  • GIS-tarkvaraalane koolitus ja konsultatsioon;
  • Tarkvara juurutus-, kohandamis- ja konfigureerimisteenused;
  • GIS- ja kaardistusvaldkonnaga seotud seadmete (GPS/GNSS, droonid jt) müük, tugi ja koolitus.

Esri toodete ametlik edasimüüja Eestis


AlphaGIS on maailma juhtiva GIS-tarkvara tootja Esri (Environmental Systems Research Institute Inc) toodete ametlik edasimüüja Eestis. Esri põhitoodeteks on ArcGIS tarkvaraperekonda kuuluvad integreeritud lahendused, mis võimaldavad kasutajatel luua geoinfosüsteeme vastavalt vajadusele ja tehnilistele tingimustele: töökohad, serverid, omaloodud tarkvararakendused, veebirakendused või mobiilsed lahendused välitingimustes töötamiseks.

ArcGIS platvorm

Muud tegevusalad


Pakume täiendavaid tooteid ja välitööseadmeid, mis aitavad andmeid täpselt ja efektiivselt koguda ja analüüsida.

Maailma juhtiva GNSS seadmete ja tarkvara tootja Trimble Navigation kaardistus- ja GIS-valdkonna (MGIS) toodete edasimüük Eestis. Korraldame Trimble MGIS GNSS-toodete müüki, tehnilist tuge ja koolitust Eestis. Täpsem info: Trimble

Kiirete mõõdistuste jaoks on mobiilse seadmega (telefon, nutitahvel) integreeritud SPIKE laserkaugusmõõtja ning tulemused on koheselt seotavad ja töödeldavad koos teiste andmetega ArcGIS platvormil. Täpsem info: Spike

Mahukate objektide ja raskesti ligipääsetavate asukohtade kaardistamiseks soovitame kaasata SenseFly droone. Mõõdistustöö kiirus ja täpsus garanteerib nii aja kui ka rahalise kokkuhoiu. SenseFly eBEE kaubamärki kandvad droonid on lihtsad, mugavad ja kasutajasõbralikud. Täpsem info: SenseFly eBEE

Kõrge kvaliteediga satelliitpildid on juba järjest lihtsamini kättesaadavad ja uuenevad pidevalt. Erinevateks geoanalüüsideks ja vajaliku teabe kogumiseks (sh mustrituvastus jm) piltidelt on sobilik kaasata Harris Geospatial Solutions pakutavaid tooteid (nt ENVI jt). Täpsem info: Harris Geospatial Solutions

Kvaliteedipoliitika


AlphaGIS OÜ-s on juurutatud ISO 9001:2015 standardile vastav kvaliteedijuhtimissüsteem.

·  Kliendikesksus – klientide ja avalikkuse vajaduste hindamine, ootuste mõistmine ja ennetamine ning tehnoloogiliste uuenduste rakendamine.

·  Usaldusväärsus - toodete, lahenduste ja teenuste kõrge kvaliteedi tagamine, samuti paigaldatud süsteemide ja toodete pidev hooldus.

·  Koostöö - head suhted ja koostöö usaldusväärsete partneritega, kellel on pikaajaline kogemus ja hea maine.

·  Professionaalsus – ettevõte hoolib oma töötajatest ning nende kvalifikatsioonist selleks, et viia nende teadmised ja oskused vastavusse parima GIS tehnoloogia ja juhtimistavadega ning tagada kvaliteetsed teenused,  nõustamine ja lahendused klientidele, puuduste ennetamine ning tõrgete kiire ja kvalifitseeritud kõrvaldamine.

·   Pidev areng -  pidev oma tegevuste ja teenuste konkurentsivõime tõstmine ning juhtimissüsteemi parendamine : õppides saadud kogemustest ja parandusettepanekutest, arendades välja oma teenindusvõrku, informeerides ja koolitades personali.

Võta meiega ühendust

alphagis@alphagis.ee