Skip to Content

Kasutage maksimaalselt ära ArcGIS tehnoloogiat


Peale tarkvara tarnimist siirdub GIS-lahendus erinevates juurutusetappides hooldus- ja järelteeninduse faasi. See tagab kliendile sujuva ülemineku tõrgeteta hooldusteenusele. Enne projekti toodangukeskkonnas kasutusse võtmist analüüsime, planeerime ja vajadusel testime kliendiga IT-hooldusteenuse jaoks vajalikke teenuseid. IT-hooldusteenuse sisu ja maht sõltub kliendiga kokkulepitud teenuste ulatusest, sisust ja meiepoolsest vajalikust ressursist.

IT hooldusteenuse lepingu sõlmimiseks võtke palun meiega ühendust!