ArcGIS platvormi uuenenud kasutajatüübid

Two people using tablets overlaid with different maps and ArcGIS software icons

Lihtsam juurdepääs ArcGIS-i võimalustele

Uuenenud rollipõhised kasutajatüübid (User Types) lihtsustavad juurdepääsu ArcGIS-i funktsionaalsusele, rakendustele ja sisule, mida organisatsioonid saavad igapäevatöödes kasutada ning tegevuste laienemisel planeerida.

Uuendused sisaldavad:

  • Rikkalikum ja organisatsiooni GIS-kasutajate rollidega sobivam funktsionaalsus;
  • Lihtsam juurdepääs ArcGIS tehnoloogiale desktop tarkvaras, veebis ja mobiilsetes seadmetes kasutamiseks;
  • Loogilisema ülesehitusega struktureeritud kasutajatüüpide haldus;
  • Kasutajate paindlik lisamine kui organisatsioon laieneb.
A person in a safety vest and hard hat using a tablet on a construction site overlaid with an asset map and a data visualization

Uuenduste ilmumise ajakava

Uuendatud sisuga ArcGIS Online ja ArcGIS Enterprise kasutajatüübid muutuvad järk-järgult kättesaadavaks alates 2024. aasta juunist. ArcGIS Online-is toimub üleminek 2024. aasta juunis ilmuva versiooniuuenduse raames. ArcGIS Enterprise kasutajatel tekib sarnane valmidus alates ArcGIS Enterprise 11.4 versioonist, mille eeldatav ilmumisaeg on novembris 2024. Kuivõrd ArcGIS Pro tarkvara on autoriseeritav nii ArcGIS Online kui ka ArcGIS Enterprise kontode/juurdepääsude kaudu, siis kajastuvad eelnevalt mainitud muudatused sõltuvalt kasutatavast keskkonnast.

A person sitting at a desk using a laptop in a light-filled room overlaid with two different maps

Juurdepääs võimalustele ja sisule igal pool ning igal ajal

Previous
Next

Tutvume lähemalt uute kasutajatüüpidega

Esmaseks alustamiseks kaaluge ja analüüsige läbi organisatsiooni sisemised vajadused. Vajadusel võtke detailide täpsustamiseks ühendust kohaliku tarkvaraesindajaga.

Alustage andmete haldusega, kaardistamisega ja GIS-analüüsidega

Allolevate kasutajatüüüpide kaudu saate koostada tipptasemel kaardimaterjale, luua erineva sisu ja funktsionaalsusega GIS-rakendusi ning hallata/töödelda/jagada geoandmeid vajalikul moel.

Previous
Next

Laiendage koostööd!

Kaasa järgnevate kasutajatüüpide abil kolleege ja koostööpartnereid.

Previous
Next

Kasutajatüüpide sisulised uuendused

Teeme lähemalt tutvust 2024. aastal lisanduvate muudatuste ja täiendustega!

Võrdlusmaatriks [PDF]

Täpsustavate küsimuste tekkimisel võtke palun meiega koheselt ühendust!