Skip to Content

Teenuskrediitide ülevaade

Iga ArcGIS Online’i tellimus sisaldab jagatud teenuskrediitide määramise valmidust. Teenuskrediitide suuruse määravad ära kasutajatüübid organisatsioonis. Creator (koostaja) ja GIS Professional (GIS professionaal) tasemed sisaldavad mõlemad 500 teenuskrediiti. Field Worker (välitöötaja) ja Editor (muutja) tasemed sisaldavad mõlemad 250 teenuskrediiti. Täiendavaid teenuskrediite saab juurde hankida igal ajal ja need on kehtivad 24 kuud.

Mille jaoks on teenuskrediite vaja?

Teenuskrediite saate kasutada andmemahtude talletamiseks, geoanalüüside tegemiseks ning demograafia ja elustiili kaartide kasutamiseks. Kasutage allolevat diagrammi või külastage lisateabe saamiseks meie dokumentatsiooni lehekülge.

Kui palju teenuskrediite te vajate?

Alloleval diagrammil on näha, kui palju teenuskrediite on Teil vaja olenevalt sellest, millist teenust kasutate.

Milliste toimingute puhul ei ole teenuskrediidid vajalikud?

Enamiku ArcGIS Online'i pakutavate võimaluste jaoks pole teenuskrediidid vajalikud. Nende alla kuuluvad muuhulgas:

  • Juurdepääs ArcGIS Online'is talletatavatele rakenduste andmetele.
  • ArcGIS Online aluskaartide ja andmete (nt aluskaardid, Landsati pildid, maastikukihid, reaalajas uuendatav liiklusteave ja muud reaalajas töötavad vood) kasutamine.
  • ArcGIS Online keskkonnas talletatud andmete eksportimine.
  • Ühe aadressi või koha otsimine.
  • ArcGIS Enterprise’i võimaluste laiendamine kaarditeenuste majutamiseks ja avaldamiseks.

Teenuskrediitide ülevaade funktsionaalsuse alusel

Funktsionaalsus Tarbitud teenuskrediidid
Talletamine
Objektiteenuste salvestusruum (välja arvatud objektimanused) 2,4 krediiti 10 MB talletuse kohta tunnipõhise salvestusmahu kohta kuus
Pildiüksuste ja andmete salvestusruum (kaardi pildiüksused, stseenikihi paketid ja dokumendid) 1,2 krediiti 1 GB talletuse kohta kuus
Analüütika
Geokodeerimine 40 krediiti 1 000 geokodeerimise kohta
Lihtsad marsruudid 0,005 krediiti lihtsa teekonna kohta
Optimeeritud marsruudid 0,5 krediiti optimeeritud teekonna kohta
Sõiduajad (teeninduspiirkonnad) 0,5 krediiti sõiduaja kohta
Lähimad rajatised 0,5 krediiti lähimate rajatiste teekonna kohta
Mitme sõiduki teekonnad (VRP) 1 krediit mitme sõiduki teekonna kohta
Asukoht/paiknemine 0,1 krediiti nõudluspunkti marsruudi kohta
Maatriks Lähtepunkt Lõpp-punkt Maksumus 0,0005 krediiti sisestatud lähtekoha ja sihtkoha paari kohta
Ruumianalüüsid 1 krediit 1 000 objekti kohta (vastavalt analüüside “Leia olemasolevad asukohad” ja “Tuleta uued asukohad jaoks” tarbeks)
Demograafilised ja elustiili kaardid
Äriotsing 10 krediiti 1000 kirje kohta
Demograafilised kaardid ja kihid 10 krediiti 1 000 kaarditaotluse kohta (panoraamimine, suumimine ja tuvastamine)
Andmete rikastamine 10 krediiti 1000 atribuudi kohta (andmemuutujad korrutatuna objektikirjete koguarvuga)
Infograafikavaated 10 krediiti 1000 vaatamise kohta
Infograafikaekspordid 10 krediiti ekspordi kohta (PDF ja HTML)
Aruanded 10 krediiti raporti kohta
Muud
Pildiüksuse (tile) genereerimine 1 krediit 10 000 genereeritud pildiüksuse kohta
Vaatekihi genereerimine objektidest 1 krediit 1000 tekstuuriga multipatch-objekti kohta. 1 krediiti 5000 tekstuurita multipatch- või punktobjekti kohta

Kas vajate rohkem teenuskrediite?