Skip to Content

Inimeste haldamine


Seadistage ArcGIS Online, et rahuldada teie organisatsiooni vajadusi ja nõudmisi. Saate luua grupid, mis hõlmavad erinevaid kasutajarühmi teistest osakondadest ja välistelt partneritelt. Määrake oma organisatsiooni liikmetele või tervetele gruppidele õigused, näiteks analüüsi- või haldustoimingud ning juurdepääsud neile vajalikele ArcGIS toodetele. Kõik teie ettevõttes pääsevad mugavasti ligi ArcGIS Online’ile ühtse kasutajanime ja parooliga.

 • Looge grupid
 • Määrake kasutajarollid, õigused ja litsentsid
 • Aktiveerige oma olemasolev autentimissüsteem

Tegevuste jälgimine


Jälgida, mida teie töögrupi liikmed on ArcGIS Online alla koostanud, on tähtis ning põnev. Saate jälgida ja juhtida oma organisatsioonisiseseid tegevusi. Lisaks, jälgige kes kasutavad kaarte ja rakendusi, mida te avalikult jagate.

 • Jälgige süsteemi näidikupaneeli, et näha organisatsiooni kasutajate, kaartide ja rakenduste seireandmeid.
 • Kasutage mitmesuguseid tegevuspõhiseid seireandmeid, et näha ja juhtida organisatsiooni tegevusi
 • Teenuskrediitidega pääsete juurde ArcGIS Online’i lisateenustele ja eelarvete kaudu saate hallata nende kasutust

Tagage turvalisus ja privaatsus


ArcGIS Online võimaldab turvalisuse kontrolle mis tahes tasandil - alates tootest kuni infrastruktuurini ning iga kasutajani. See on töökindel, stabiilne ja loodud terviklikku turvalisust silmas pidades.

 • ArcGIS Online vastab USA föderaalvalitsuse kehtestatud rangetele standarditele ning rahvusvahelistele standarditele.
 • Spetsiaalne töörühm arendab pidevalt kogu ArcGISi platvormi turvalisust
 • Kogu ArcGIS Online’is sisalduv teave on krüpteeritud, kasutades standarditel põhinevaid protseduure
 • ArcGIS Online vastab kõige rangematele sõltumatutele, rahvusvahelistele ja vastavates valdkondades heakskiidetud privaatsuse standarditele
Lisateave turvalisuse kohta

Teie andmed, teie tingimused


Andmed, mida te sisestate ArcGIS Online’i, nagu ka teie loodud kaardid ja rakendused kuuluvad teile. Need on teie intellektuaalne omand. ArcGIS Online võimaldab määrata iga jagatava üksuse kasutustingimused.

 • Säilitate intellektuaalomandi õigused kõigele, mille ArcGIS Online'i lisate või mida seal koostate
 • Määrake kasutustingimused iga üksuse jaoks, mida plaanite jagada