PRIVAATSUSE JA ANDMEKAITSE TINGIMUSED

Viimati uuendatud: 02.01.2024

AlphaGIS OÜ on Eesti juhtiv geoinformaatika ettevõte, mis pakub GIS-tehnoloogial põhinevaid IT-lahendusi.

Käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldame ja selgitame, kuidas, millal ja miks me töötleme Teie isikuandmeid, milliseid väärtuseid ja üldpõhimõtteid töötlemisel järgime ja millised on Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1. Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmed on andmed, mida Alphagis OÜ kogub alljärgnevatel viisidel:

 • Teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), telefoninumber (s.h mobiiltelefoni number), elektronposti aadress jne.
 • Teie ettevõtte andmeid: nimi, registrikood jne.
 • AlphaGIS veebilehe kasutamisega seotud andmeid (küpsised) või mujal (näit. Facebooki leht)
 • Te helistate klienditoe- või infotelefonil
 • Te külastate meie veebilehte või kasutate meie teenuseid
 • Te osalete meie korraldatud üritustel ja koolitustel
 • Te saate meie igakuist uudiskirja
 • Te osalete meie kliendiuuringutes
 • Te kandideerite meile tööle

2. Millist teavet AlphaGIS OÜ Teie kohta saab ja säilitab?

 • Kontaktandmed (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) ja muu teave dokumentides
 • Elektroonilised tuvastusandmed (IP-aadress)
 • Kodulehe päringuvormide kliendiuuringutes ja tagasisideküsitlustes kogutud andmed
 • Teave Teie tellitud toodete ja teenuste ja veebikülastuste kohta
 • Tööle kandideerimisel avaldatud teave

3. Kogutud isikuandmete kasutamine

Teie isikuandmeid kasutatakse Teie tellimuste täitmiseks ja teenuste pakkumiseks sh Teie teavitamiseks uutest toodetest, tooteuuendustest, kliendiüritustest, koolitustest. Igakuistele e-mail uudiskirjadele on alati lisatud viide teavitustest loobumise võimaluse kohta. Samuti on võimalik saata uudiskirjast loobumise soov e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

4. Kui kaua me isikuandmeid säilitame

Me säilitame isikuandmeid nii kaua kuni see on vajalik projekti eesmärkide saavutamiseks või kuniks klient palub isikuandmed kustutada. Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a).

5. Isikuandmete kaitse

AlphaGIS OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Teie andmete turvalisus on meile ülioluline!

6. Privaatsuspoliitika ja andmekaitse tingimused ning muudatused

Meie kodulehte kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Kui me muudame või uuendame privaatsuse ja andmekaitse tingimusi, siis postitame koheselt muudatused ja uuendused kodulehele. Olete alati teadlik sellest, millist informatsiooni Teie kohta kogume, kasutame ja avaldame. Uuendamise kuupäev on selgelt välja toodud kohe pealkirja all.

Võta meiega ühendust

alphagis@alphagis.ee