Skip to Content

Geograafiline infosüsteem (GIS) on raamistik andmete kogumiseks, haldamiseks, analüüsimiseks ja jagamiseks. Geograafiaga ja IT-ga tihedalt põimunud GIS integreerib erinevad andmestikud ühtseks tervikuks. Samuti lihtsustab see geograafilise ruumiga seotud analüüside tegemist ning pakub võimalused mis tahes sisuga teabe haldamiseks geoandmebaasi põhiselt, teenustena jne.

Mis on GIS?


Sajad tuhanded organisatsioonid praktiliselt kõigis eluvaldkondades kasutavad GIS-tööriistu kaartide koostamiseks. Kaardid on järjest enam igapäevaseks suhtlusvahendiks, mis aitavad mõtestada keeruka sisuga analüüsitulemusi, jagada operatiivselt teavet ning lihtsustada otsuste langetamist.

Maailmas toimuva mõistmine

GIS-i kaudu on lihtne visualiseerida ruumiliste mustrite (nt opioidide leviku) seaduspärasusi.

Vaata kaarti

Muutuste jälgimine

Kui pilt ütleb tuhat sõna, siis kaart ütleb tuhat pilti. See kaart näitab ilmekalt liustike taandumise ulatust lõunapoolkeral.

Vaata kaarti

Sündmuste jälgimine ja info haldamine

GIS pakub situatsiooniteavet reaalajas. See orkaani- ja tsüklonikaart näitab potentsiaalset mõju inimestele ja ettevõtetele, tormi tõenäolist liikumissuunda ja tormihoogu.

Vaata kaarti

Olukordade ennustamine

Kasutage liikluse prognoosimiseks GIS-i. See kaart toob välja väljakutsed Kentucky osariigis Fort Mitchelli ristmikul, kus prognooside kohaselt peaks liiklus maakasutuse muutuste tõttu eeldatavasti halvenema.

Ava NKYmapLAB interaktiivne kaart

Prioriteetide seadmine

GIS aitab ruumianalüüsil põhinevaid prioriteete seada. Kuritegevuse mustreid analüüsides saavad avaliku julgeoleku ametnikud tuvastada sihtpiirkonnad ja määrata neisse piirkondadesse ametnikud.

Vaata kaarti

Trendide mõistmine

GIS aitab teil saada teavet andmetest, mis võivad arvutustabelist puududa. Sellel kaardil mõõdetakse töökohtade arvu kasvu või vähenemist erinevates tööstusharudes ja määratakse mõõdetav väärtus kohalikule konkurentsieelisele.

Vaata kaarti

Kuidas GIS töötab?


GIS-tehnoloogia rakendab geograafiateadust koos mõistmise ja koostöö tööriistadega. See aitab inimestel jõuda ühise eesmärgini: saada igat tüüpi andmetest toimiv arusaam.

Kes GIS-i kasutavad?


Tänapäevane GIS-tehnoloogia on tihedalt seotud kaasamise, jagamise ja koostööga, mis avardab piire, suurendab efektiivsust ning lihtsustab infovahetust kogukonnas ja mujal.

Show More