Mis on GIS?

Raamistik meie maailma teaduse korraldamiseks, suhtlemiseks ja mõistmiseks

Geograafiline infosüsteem (GIS) on raamistik andmete kogumiseks, haldamiseks, analüüsimiseks ja jagamiseks. Geograafiaga ja IT-ga tihedalt põimunud GIS integreerib erinevad andmestikud ühtseks tervikuks. Samuti lihtsustab see geograafilise ruumiga seotud analüüside tegemist ning pakub võimalused mis tahes sisuga teabe haldamiseks geoandmebaasi põhiselt, teenustena jne.

Mis on GIS?

Sajad tuhanded organisatsioonid praktiliselt kõigis eluvaldkondades kasutavad GIS-tööriistu kaartide koostamiseks. Kaardid on järjest enam igapäevaseks suhtlusvahendiks, mis aitavad mõtestada keeruka sisuga analüüsitulemusi, jagada operatiivselt teavet ning lihtsustada otsuste langetamist.

Kuidas GIS töötab?


GIS-tehnoloogia rakendab geograafiateadust koos mõistmise ja koostöö tööriistadega. See aitab inimestel jõuda ühise eesmärgini: saada igat tüüpi andmetest toimiv arusaam.

Previous
Next

Kes GIS-i kasutavad?

Tänapäevane GIS-tehnoloogia on tihedalt seotud kaasamise, jagamise ja koostööga, mis avardab piire, suurendab efektiivsust ning lihtsustab infovahetust kogukonnas ja mujal.

Previous
Next
Previous
Next

Ka teadlased kasutavad GIS-i

 National Geographic ja Esri poolt loodud geograafiat tutvustavad videod National Geographic teadlastest, kes kasutavad GIS-i parema tuleviku kaardistamiseks.

Vaata lähemalt