Skip to Content

Asukohapõhine ärianalüütika

Toetab digipöörde elluviimist

Tutvuge, kuidas organisatsioonid kasutavad asukohapõhist ärianalüüsi, et konkurentsieelist saavutada

Lae alla e-raamat
Man using location intelligence to gain insight into a city’s marketing potential, projected sales, traffic data, population

Mis on asukohapõhine ärianalüütika?

Asukohapõhine ärianalüüs võimaldab ruumiandmete visualiseerimise ja analüüsi põhjal paremini andmetest aru saada, prognoosida ja otsustada. Lisades kaardile näiteks rahvastiku-, liikluse- ja ilmaandmed, saavad organisatsioonid teha vajalikke järeldusi kui mõistavad paremini, miks asjad juhtuvad kus nad juhtuvad. Digipöörde osana kasutavad paljud organisatsioonid asukohapõhise ärianalüütika rakendamiseks GIS-tehnoloogiat.

Kes kasutab asukohapõhist ärianalüütikat?

Üle 90% organisatsioonidest leiab, et asukohapõhine analüüs on nende edu jaoks ülioluline. Nad kasutavad asukohaandmeid ja ruumianalüüsi, mis võimaldab paremini mõista, prognoosida ja otsustada. Rakendusi saab kasutada näiteks müügikohtade eelhindamisel, transpordiga seotud küsimuste lahendamiseks või infrastruktuuri haldamiseks. Siin toodud näidete põhjal saab tutvuda, miks kaks kolmandikku juhtidest juba kasutavad asukohapõhist ärianalüüsi, et saavutada konkurentsieelist oma valdkonnas.

Asukohapõhise tehnoloogia väärtus

Üha digitaalsemas maailmas, kus miljardid seadmed on ühendatud asjade internetiga (IoT), on juhtidel juurdepääs suurele hulgale teabele (sh väga erinevatele ruumiandmetele). Edukad organisatsioonid mõistavad, et asukohapõhine ärianalüüs annab väärtusliku ülevaate peidetud seostest, mustritest ja trendidest ning toetab kvaliteetsemate otsuste tegemist.

Ärianalüüs põhineb asukohal

Suurem osa andmeid on seotud aja ja asukohaga. Kuid asukoht pole lihtsalt ühenduslüli, mis seob erinevaid andmeallikaid – sageli pakub see kõige unikaalsemat teavet. Edukad organisatsioonid kasutavad asukohaanalüütikat, et lahendada äriprobleeme ja saada vajalikke ülevaateid ärivõimalustest. Asukohaanalüüs on ärianalüüsi (BI) oluline osa.

Geograafilised infosüsteemid (GIS) on tarkvaratehnoloogia, mis võimaldab hallata, visualiseerida, analüüsida ja aru saada asukohapõhisest infost. GIS põhineb teadusel ja aitab ettevõtetel igat liiki andmeid integreerides saada vajalikku teavet. GIS-il põhinev asukohaanalüütika muudab paljude tööstusharude ettevõtteid ja organisatsioone.

Sõltumatu analüüsi- ja turu-uuringute firma Forrester nimetas Esri maailma juhtivaks tootjaks asukohapõhise ärianalüüsi tehnoloogia valdkonnas

Vaadake, kuidas innovaatilised ettevõtted rakendavad asukohapõhist ärianalüüsi

Digipöörde elluviimine

Kuidas erinevate valdkondade organisatsioonid kasutavad edu saavutamiseks GIS-tehnoloogiat?

Lugege lähemalt

Asjade Interneti (IoT) rakendamine

Kuidas organisatsioonid kasutavad reaalajaandmetega asukohapõhist tehnoloogiat, et realiseerida IoT andmete võimalusi?

Lugege lähemalt

Tehisintellekti (AI) ja asukohapõhise ärianalüütika rakendamine

Kuidas organisatsioonid kasutavad asukohaanalüüsi ja tehisintellekti võimalusi prognoosimisel?

Lugege lähemalt

Võtke meiega ühendust

Kirjutage meile

alphagis@alphagis.ee

Helistage meile

+372 656 4228
AlphaGIS kontaktid