Asukohapõhine ärianalüütika

Teadmised, mis muudavad otsuste tegemist

Tutvuge, kuidas organisatsioonid kasutavad asukohapõhist ärianalüüsi, et konkurentsieelist saavutada

Definitsioon

Mis on asukohapõhine ärianalüütika?

Asukohapõhine ärianalüüs võimaldab ruumiandmete visualiseerimise ja analüüsi põhjal paremini andmetest aru saada, prognoosida ja otsustada. Lisades kaardile näiteks rahvastiku-, liikluse- ja ilmaandmed, saavad organisatsioonid teha vajalikke järeldusi kui mõistavad paremini, miks asjad juhtuvad kus nad juhtuvad. Digipöörde osana kasutavad paljud organisatsioonid asukohapõhise ärianalüütika rakendamiseks GIS-tehnoloogiat.

Lightning striking in Miami during a storm

Riskide ja lahenduste äratundmine

Selles näites Miami lähistel, näitavad kaardistamise andmed eakate inimeste elukohti (kollasega), mis on vastuvõtlikud üleujutustele (lillaga).

Kes kasutab asukohapõhist ärianalüütikat?

Ettevõtted ja valitsusasutused rakendavad asukohatehnoloogiat mitmesuguste vajaduste rahuldamiseks. Näiteks kasutatakse asukohaandmeid ja ruumianalüüsi, mis võimaldab paremini mõista, prognoosida ja otsustada. Rakendusi saab kasutada näiteks müügikohtade eelhindamisel, transpordiga seotud küsimuste lahendamiseks, varade haldamiseks reaalajas, tarneahela optimeerimiseks või infrastruktuuri haldamiseks.

Asukohateave kiirendab arusaamist

Juurdepääs suurele hulgale teabele (sh väga erinevatele ruumiandmetele). Andmete paigutamine asukoha konteksti on see, kuidas me mõistame neid andmeid paremini ja suudame need tööle panna.  

Peidetud mustrite leidmine

Kaardil olevate andmete visualiseerimine ja analüüsimine paljastab seosed ning suunad olukorra või süsteemi täpsemaks mõistmiseks.

Reaalajas andmete mõistmine

Asukohaanalüütikat kasutatakse, et muuta töötlemata andmed arusaavamaks ning võimaldada parimate võimalike otsuste tegemine parima võimaliku teab

Ärilise väärtuse saavutamine

Kogu asjakohase teabe ühendamine asukoha järgi võimaldab organisatsioonidel läheneda väljakutsetele terviklikult ja leida mõjusaid lahendusi.

Cargo ships pass through the Port of Rotterdam, where operators use location intelligence to operate more efficiently

Teadlikuse loomine reaalajas

Süsteemide või võrkude digitaalsete kaksikute loomine. Näiteks Rotterdami sadama näide, mis avab võimalused tegevuse tõhustamiseks.

Asukoht on tänapäeva väljakutsete lahendamise võtmeks

Ettevõtluses ja valitsuses ees seisvad väljakutsed on seotud asukohaga. Geograafia koondab kogu põhiteabe selliste küsimuste osas nagu infrastruktuuri uuendamine, jätkusuutlikus, kliimamuutused, keskkonnajuhtimine ja sotsiaalne võrdsus.

Asukohaandmed kasvavad jätkuvalt

Asukohateave on alati olnud oluline. Nüüd on miljardite andurite ja nutiseadmetega meil palju rohkem andmeid, mida visualiseerida ja analüüsida.

Rakendusi on igas tööstusharus

Valitsusest kinnisvara ja jaekaubanduseni, asukohateave annab kõike tarneahela optimeerimisest kliimataluvuseni.

Asukohateave on oluline tööriist

Ilma asukohapõhise analüüsita jääme ilma olulisest teabest ja ülevaatest, mis võimaldavad tõhusamalt tegutseda.

Three seals resting on the limited sea ice due to rising temperatures, changes that can be measured with location technology

Meie muutuva maailma kaardistamine

Merepinna temperatuur on üks näide, mida saab kaardistada, et mõista kliimamuutuste mõju ja anda teavet tõsiste tormide prognoosimiseks.

Asukohateave põhineb GIS-tarkvaral

Geograafilise infosüsteemi (GIS) tehnoloogia võimaldab asukoha tuvastamist. mis võimaldab hallata, visualiseerida, analüüsida ja aru saada asukohapõhisest infost. GIS põhineb teadusel ja aitab ettevõtetel igat liiki andmeid integreerides saada vajalikku teavet. GIS-il põhinev asukohaanalüütika muudab paljude tööstusharude ettevõtteid ja organisatsioone.

Tutvuge Esri GIS-tehnoloogiaga
Scientists use location intelligence to identify areas most important to protect for the 30x30 initiative like Yosemite

Kaitsemeetmete visualiseerimine

GIS integreerib keerulisi andmeid. See näide kaardistab elupaikade olulisuse, bioloogilise mitmekesisuse, ühenduvuse ja kliimamuutuste vastupanuvõime, näidates, kuidas need on omavahel seotud.

Võtke meiega ühendust

Kirjutage meile

alphagis@alphagis.ee

Helistage meile

+372 656 4228
AlphaGIS kontaktid