Skip to Content

”Aasta GIS-i tegu” valimine 2020


Esri päevade auhind ”Aasta GIS-i tegu” on mõeldud tunnustamaks organisatsiooni või ettevõtte kindlat GIS-i
projekti, algatust või tegevust viimasel aastal. Hindamise kriteeriumid:

- Muutnud tänu GIS-tehnoloogiale midagi keskkonnas, ühiskonnas, tööprotsessides jne paremaks.
- Laiem positiivne mõju GIS-valdkonna, tehnoloogia ja kasutajaskonna arengule.
- Uudne, innovaatiline ja pretsedenti loov.

Esri päevad

Registreerimine

Esri päevad

Kava