Skip to Content

KONKURSIST


Esri ja AlphaGIS korraldavad 2021. aastal traditsioonilise Esri Noore Teadlase (Esri Young Scholars Award) konkursi, mis toimub ülemaailmse Esri konverentsi (Esri User Conference) raames. Tegemist on maailma suurima GIS-valdkonna foorumiga ning on kõigile teemast huvitatutele suurepäraseks võimaluseks tutvustada oma töid teistele geoinformaatika tudengitele ja praktikutele, leida uusi kontakte ning saada põhjalik ülevaade GIS-tehnoloogia uusimatest trendidest ning sellega seotud tippspetsialistide tegemistest.

 

 

 
 

KONKURSI AUHIND


 • Tasuta pääse virtuaalsele ülemaailmsele Esri kasutajate konverentsile ning Esri Education Summit üritustele, mis toimuvad 10.-16.07.2021;
 • Esri asutaja ja presidendi Jack Dangermondi poolt allkirjastatud tunnistus;
 • Klaasist akrüülauhinna koos graveeritud ees- ja perekonnanimega;
 • Võimalus esitleda oma tööd kümnetele tuhandetele GIS-valdkonna spetsialistele läbi spetsiaalse (virtuaalse) kaardinäituse;
 • Kontaktide loomine teistest riikidest konkursil osalenud võitjatest üliõpilastega;
 • ArcGIS Personal Use litsents;
 • AlphaGIS OÜ eripreemia.

OSALEMISTINGIMUSED


 • konkursil saavad osaleda kuni 30. eluaasta vanused Eesti Vabariigi kodanikest bakalaureuse ja/või magistriõppe tudengid, kes käesoleval hetkel veel õpivad või on vastava kraadi omandanud 2020. aastal;
 • esitatud töös peab olema kasutatud Esri ArcGIS tehnoloogiat [nt ArcGIS Online ja selle tooted (Experience Builder jt), ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro/ArcMap) ja selle laiendused (Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical Analyst, Image Analyst jt), CityEngine, Drone2Map, ArcGIS Enterprise jne];
 • tegemist võib olla kaardi, uurimistöö, artikli, tarkvararakenduse, veebikaardi, -rakenduse vmt huvitava projektiga;
 • töö tuleb esitada posterettekandena hiljemalt 1. maiks 2021 (võitjaks tunnistatud tööd/projekti on veel ka veidi aega seda enne Esrile saatmist kohendada) ülikooli kontaktisikule, kes omakorda edastab tööd AlphaGIS-ile;
 • töö tuleb esitada personaalselt (grupi- ja rühmatööd konkursile ei kvalifitseeru);
 • posterettekanne peab olema inglise keeles;
 • posterettekanne peab olema kõrge resolutsiooniga .pdf ja/või .png fail (300 dpi);
 • töö põhjal koostatud posterettekannet peab olema võimalik välja panna avalikul näitusel (ei sisalda konfidentsiaalselt informatsiooni vms).
 
 

KONKURSI KOMISJON


Konkursi võitja valib ülikoolide õppejõududest koosnev žürii. Esitatud tööde juures hinnatakse:

 • Sisukust, uudset lähenemist ja loomingulisust
 • Tulemuste praktilist väärtust
 • Tehnilist teostust

Töid hindavad Eesti tunnustatud GIS ja geomaatika professorid erinevatest Eesti kõrgkoolidest. Täpsema info saamiseks ja tööde esitamiseks palume pöörduda ülikooli GIS-valdkonnaga seotud õppejõudude poole. AlphaGIS kontaktisik on Ranel Suurna (Ranel.Suurna@alphagis.ee), kelle kaudu saab ka täpsemat infot kõrgkooli konktaktisikute jm osas.

NB! AlphaGIS OÜ jätab endale õiguse jätta konkursi võitja välja kuulutamata situatsioonis, kui kokku osaleb vähem kui kolm võistlustööd.

Võta meiega ühendust