"GIS KOOLI"

Tasuta haridusprogramm Eesti kutse- ja üldhariduskoolidele

An elevation map of an island in blue and green overlaid with red and blue arrows marking currents, with two small photos of students in classroom settings

"GIS kooli“ on haridusprogramm Eesti kutse- ja üldhariduskoolidele, mis on osa üle-euroopalisest programmist “Esri GIS School Program Europe” ning mille eesmärgiks on arendada õpilaste IKT-oskusi, motiveerida STEM-valdkonna (ScienceTechnologyEngineeringMathematics) ainete õpet ning edendada kaarte kasutades andmeanalüüsi ja ruumilise mõtlemise võimekusi.

Tasuta “GIS kooli” paketis sisaldub:


“GIS kooli” algatusega on üle Eestimaa seisuga 01.11.2023 liitunud enam kui 50 kutse- ja üldhariduskooli:

“GIS kooli” algatust tutvustavad videod

Previous
Next

Tingimused õppeasutusele liitumiseks:

  • Määrama kooli poolt „GIS kooli“ algatuse kontaktisiku, kes on kohapeal GIS-alaseks tugiisikuks aineõpetajatele ja õpilastele
  • Kontaktisiku muutumisel teatama kontaktisiku nime ja kontaktandmed AlphaGIS OÜ ettevõttele (e-post alphagis@alphagis.ee)
  • Kasutama eesmärgipäraselt paketis sisalduvat GIS-tehnoloogiat (nt ArcGIS Pro, ArcGIS Online pilveteenused jm) igapäevases õppetöös
  • Esri toodete kasutamiseks on vajalik aktsepteerida litsentsilepingus (E204 ja E300) sisalduvaid tüüptingimusi, mis on leitavad Esri kodulehelt: http://www.esri.com/legal
  • Võimalus osaleda eelisjärjekorras üldhariduskoolide aineõpetajatele suunatud GIS-koolitustel, õppepäevadel ja seminaridel
  • Nõusolek kooli poolt koostatud materjalide ja kaartide (näiteks veebikaardid, kaardilood jne) avalikustamisega
A computer program window displaying a map of the Seattle area, a menu pane, and a toolbar

„GIS kooli“ programmiga liitumise taotlemiseks palume kooli esindajal alloleva registreerimise vormi alusel edastada järgnevad andmed: