Skip to Content

 

„GIS kooli“ on haridusprogramm Eesti üldhariduskoolidele, mis on osa üle-euroopalisest programmist “Esri European School Program” ning mille eesmärgiks on arendada õpilaste IKT-oskusi, motiveerida STEM-valdkonna (ScienceTechnologyEngineeringMathematics) ainete õpet ning edendada kaarte kasutades andmeanalüüsi ja ruumilise mõtlemise võimekusi.

Tasuta “GIS kooli” paketis sisaldub:

 • Maailmas enim levinud kaarditarkvara ehk ArcGIS Online pilveteenuse koos valmiskaartide ja rakendustega
  (ArcGIS Online K-12 Esri European School Program Plan) ning ArcGIS Pro Advanced tarkvara kõigile kooliga seotud õpilastele ja aineõpetajatele
 • Andmekihid ja kaardid (maailm, Eesti)
 • Õppematerjalid ja koolitusprogrammid õpetajatele
 • GeoMentor programm koolide ja õpetajate nõustamiseks spetsialistide poolt (http://www.gispaev.ee/abimaterjalid/geomentor/)
 • Tehniline tugi koolide kontaktisikutele ja ArcGIS Online keskkonna administreerimine

“GIS kooli” algatusega on üle Eestimaa seisuga 15.09.2020 liitunud üle 40 kutse- ja üldhariduskooli 

 

Programmiga liitumiseks peab kool nõustuma järgmiste tingimustega:

 • Määrama koolipoolse „GIS kooli“ programmi kontaktisiku, kes on koolis GIS-alaseks tugiisikuks teistele aineõpetajatele ja õpilastele
 • Kontaktisiku muutumisel teatama kontaktisiku nime ja kontaktandmed AlphaGIS OÜ ettevõttele (e-post alphagis@alphagis.ee)
 • Kasutama programmiga saadud ArcGIS Online pilveteenuseid igapäevases õppetöös
 • Esri toodete kasutamiseks on vajalik aktsepteerida litsentsilepingus (E204 ja E300) sisalduvaid tüüptingimusi, mis on leitavad Esri kodulehelt: http://www.esri.com/legal
 • Võimalus osaleda eelisjärjekorras üldhariduskoolide aineõpetajatele suunatud GIS-koolitustel, õppepäevadel ja seminaridel
 • Nõustub kooli poolt loodud materjalide ja kaartide (näiteks veebikaardid, kaardilood jne) avalikustamisega

 

„GIS kooli“ programmiga liitumise taotlemiseks esitab kool alloleva registreerimise vormi kaudu järgnevad andmed:

Võta meiega ühendust