GeoMentor programm

An elevation map of an island in blue and green overlaid with red and blue arrows marking currents, with two small photos of students in classroom settings

Meil on heameel Teile teatada, et nüüdsest on kõigil Eestimaa geoinformaatikutel ja GIS-valdkonna spetsialistidel võimalik panustada koolihariduse edendamisse läbi asjakohase GeoMentor programmi!

Mis on GeoMentor?

GeoMentor on rahvusvaheline programm (www.geomentors.net), mis kutsub GIS-spetsialiste ja geoinformaatikuid üles aitama õpilasi ja aineõpetajaid koolides geoinformaatikat igapäevases õppetöös kasutama. GeoMentor teeb koostööd õpetajate ja õpilastega ning aitab arendada ruumilise mõtlemise oskusi.

Mida GeoMentor teeb?

GeoMentor programmis osalemine toimub vabatahtlikkuse alusel, kus ollakse valmis pakkuma oma teadmisi ning jagama praktilisi kogemusi õpetajate/õpilaste nõustamisel või uurimustööde juhendamisel, kus GIS-vahendeid kasutatakse. GeoMentor on tugiisikuna abistavaks lüliks nii geoinformaatika-alase kirjaoskuse edendamisel, valdkonna tutvustamisel ja propageerimisel laiemas kontekstis kui ka sellega seotud IKT-alaste oskuste arendamise protsessis.

Kes võib olla GeoMentor?

GeoMentoriks võib saada igaüks, kes kasutab geoinformaatikat ja soovib noori õpingutes toetada:
– GIS-i spetsialistid
– Kartograafid
– Linnaplaneerijad
– Kohalike omavalitsuse spetsialistid
– Arhitektid, insenerid
– Põllu- ja metsamehed
– Kaitsejõudude spetsialistid
– Kõik, kes mõistavad ja väärtustavad asukohapõhise teabe olulisust ning selle kasutamise rolli meie igapäevaelus.

Kust leiab lisainfo ja abimaterjale?

GeoMentor programmiga saab liituda igaüks kas geoinformaatika ja GIS-alase abi soovijana ja/või geomentorina, registreerides end veebikaardi rakenduses, mis on kõigile avalikult kättesaadav: https://giskoolis.maps.arcgis.com