Efektiivsem otsustusprotsess COVID-19 korral


Tulenevalt globaalsest COVID-19 kriisist tingitud olukorrast on Esri koos partneritega (sh AlphaGIS) aitamas üle maailma tuhandeid (tervishoiu)asutusi ja organisatsioone COVID-19 haiguspuhanguga ja selle tagajärgedega võitlemisel, pakkudes kaardistamise ja analüüsimise töövahendeid ning GIS-tarkvara.

Kaasa GIS-i võimekust


Esri on läbi spetsiaalse Disaster Response Program nimelise algatuse toetamas maailma (sh Eesti) asutusi ja organisatsioone COVID-19 haiguspuhanguga võitlemisel, pakkudes kaardistamise ja analüüsi töövahendeid ning tarkvara. Järgnevaks kuueks kuuks on võimalik saada tasuta kasutusõigus ArcGIS Hub Coronavirus Response mallile koos ArcGIS Online organisatsioonikonto ning ArcGIS Hub Basic laiendusega. Pakett võimaldab kaardistada, visualiseerida ja levitada andmeid veebipõhiselt nii laiemale avalikkusele, kogukondadele kui ka koostööpartneritele.

Lisainfo saamiseks palume Teil ühendust võtta alphagis@alphagis.ee

COVID-19 pandeemiale reageerimisel


Soovitame järgnevat tegevuskava:

Loe lähemalt

Tutvuge GIS-i ressurssidega: COVID-19 GIS Hub


Kasutusvalmis kaardid, andmed, rakendused ja reaalajas info

Hankige teadmisi


Leidke usaldusväärne ja ajakohane teave COVID-19 kohta kindlatest allikatest.

Esri Blog

Nutikad kaardid juhivad COVID-19 uuringuid ja tegevusi ning jälgivad nende tõhusust

17. märts 2020

Kui Maailma Tervishoiusüsteem kuulutas välja pandeemia, kinnitati samuti, et seda on võimalik kontrolli all hoida. Asukohateave mängib COVID-19 pandeemiale reageerimisel põhirolli.

Esri blogi

Koroonaviirus: maailma ühenduvus võib päästa elusid

18. veebruar 2020

Tervishoiukogukond on laiendanud oma kaartide kasutamist, et suhelda ja mõista selliste haiguste levikut nagu hiljutist uudset koroonaviiruse puhangut.

ESRI ARTIKKEL

Vanus ja sotsiaalne haavatavus koroonaviiruse kontekstis

12. märts 2020

COVID-19 tundub mõjutavat vanemaid inimesi palju rohkem kui nooremaid. Piirkondade tuvastamine Ameerika Ühendriikides, kus 60-aastaste ja vanemate inimeste osakaal on eriti suur, ning nende arvukuse hõlmamine olemasoleva sotsiaalse haavatavuse hinnangutega võib aidata tuvastada kogukondi, kus viiruse leviku korral võib tekkida suurem nõudlus tervishoiuteenuste järele.

ArcGIS Blog

Kuidas saab teie GIS-i osakond reageerida COVID-19 pandeemiale

9. märts 2020

Teie organisatsioonil on tõenäoliselt olemas enamik töövahenditest ja andmetest, mis on vajalikud COVID-19 pandeemiaga võitlemiseks. Õppige kõiki ressursse koondama.

Esri valge raamat

Geoinfosüsteemid (GIS) koroonaviiruse leviku vastaste meetmete kavandamiseks ja viiruse levikule reageerimiseks

märts 2020

Üksikasjalikus valges raamatus kirjeldab Esri peaarst dr Este Geraghty, kuidas ja miks ta rakendab asukohateavet rahva tervishoiuprotsessides COVID-19 viirusele reageerimisel, kuidas GIS toetab koheseid ja pikaajalisi meetmeid ning millised ressursid on reageerimiseks abiks.

Kiire ettevõte

Üheksal kaardil näidatakse, millised alad oleksid COVID-19 pandeemiale vastuvõtlikumad

19. märts 2020

Tutvuge interaktiivsete kaartide kogumiga, mis näitab piirkondi, kus eakate inimeste kontsentratsioon, elanike asustustihedus ja kindlustamata elanikkonna osakaal on suured.

ABC7 Los Angeles

Koroonaviirus: Redlandsi tehnoloogiaettevõte aitab haiguspuhagut jälgida kaardistustarkvara abil.

17. märts 2020

COVID-19 haiguspuhangu aeglustamise nimel peetav võitlus ei põhine ainult inimeste poolt rakendatavatel ettevaatusabinõudel, vaid haiguse leviku jälgimises. Redlandsis baseeruv ettevõte Esri aitab sellele võitlusele kaasa geoandmete kaardistamise teel. See teave aitab rahvatervise ja hädaolukorraga tegelevatel asutustel teha otsuseid, näiteks keelata sündmusi ja paluda inimestel pandeemia aeglustamiseks end isoleerida.

Näita rohkem