Skip to Content

Süvaõppe rakendamine ArcGIS Pro vahenditega (algajatele)

15.-16. novembril 2023

AlphaGIS koolituskeskus | Veerenni 40a, Tallinn

“Süvaõppe rakendamine ArcGIS Pro vahenditega" on algtaseme koolitus, mis toimub kolmel päeval (kokku 12 akadeemilist tundi). Kõigi teemade käsitlemine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise, kus kasutatakse ArcGIS Pro tarkvara, mis on levinuim desktop GIS-platvorm Eestis ja mujal maailmas. Kursuse läbinud saavad Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg.  Õppetöö toimub inglise keeles ja ka õppematerjalid on inglisekeelsed.

NB! Soovitame antud koolitusel osalemist ühildada ka edasijõudnute tasemele suunatud kursusega "Süvaõppe rakendamine ArcGIS API for Python vahenditega", mis toimub pärast algtaseme kursuse lõppemist 23. novembril 2023. Samuti haakub antud kursuse spetsiifikaga hästi ka "Python-skriptide kasutamine geotöötlustes" nimeline koolitus.

PS! Koolitusel osalemine ei eelda varasemat põhjalikku kogemust GIS/CAD tarkvara(de)ga töötamisel, aga soovituslik ArcGIS Pro tarkvara algtasemel kasutusoskus. Kindlasti on nõutud on arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas!

Üldine info

 • Kontaktne koolitus AlphaGIS koolituskeskuses (Ellips Maja büroohoone VI korrus, Veerenni 40a, Tallinn) ning täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit
 • Kursuse läbiviimine on kooskõlas vastavalt kehtivatele riiklikele nõuetele ja piirangutele täiendkoolituse läbiviimiseks. Hindame ja arvestame COVID-19 leviku riskiga seonduvalt kõiki tervisealaseid juhiseid ja eeskirju ning epidemioloogilist olukorda. Palume kõigil osalejatel arvestada, et maski kandmise kohustus sõltub riigis ürituse toimumise ajaperioodil kehtestatud riskitasemest, ent siseruumides on maski kandmine nakkuse vältimiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks soovituslik ka siis, kui see ei ole kohustuslik!
 • Järgmise kursuse toimumise kuupäevad: 15.-16. november 2023
 • Maht: 12 akadeemilist tundi
 • Hind: 690 €  (ühe kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%, milles sisalduvad kontaktõppe formaadis koolituse korral ka lõunasöök ja kohvipausid)
 • NB! Veebipõhise osalusel korral (eeldusel, kui seda varianti pakutakse) sisalduvad hinnas ainult koolitusega seotud õppematerjalid ning nende kohaletoimetamisega seotud võimalikud (transpordi)kulud.
 • Koolitaja on Fariha Harun (AlphaGIS OÜ andmeanalüütik-arendaja).

Teemade loend

 • AI (Artificial Intelligence), süvaõpe (Deep Learning) ja masinõpe (Machine Learning) – kontseptsioon, toimimise põhimõtted ja kasutusalad GIS-analüüside tegemisel;
 • Süvaõppe teekide paigaldus ja uuendamine.

Süvaõppe tööriistad ja nende seotud algoritmide kasutus ArcGIS Pro-ga:

 • Andmete ettevalmistus mudelites;
 • Süvaõppega seotud meetode rakendamine pildikujutiste (Imagery) analüüsides (sh pildikujutiste klassifitseerimine jm);
 • Objektide automatiseeritud tuvastamine süvaõppe kaasabil;
 • Täiendavad võimalused eeltreenitud süvaõppe mudelite loomiseks ja rakendamiseks analüüside kiirendamiseks jm;
 • Parimad praktikad ja tehnilised võimalused tööprotsesside mudelite korduvkasutuseks, automatiseerimiseks ja optimeerimiseks;
 • Mudeli häälestamine Deep Learning Studio-ga;
 • Esmatasemel süvaõppe skripti koostamine (VALIKULINE).

Õpiväljundid

Kursus käsitleb tehisintellekti, süvaõppe ja masinõppe spetsiifikat, keskendudes nende rakendamisele geograafiliste infosüsteemide (GIS) analüüsides. Osalejad saavad ülevaate vastavatest meetoditest ja põhimõtetest ning omandavad läbi praktiliste harjutuste vajalikud oskused ruumianalüüsides AI-põhiste meetodite rakendamiseks.  Kursuse läbinu saab ammendava ülevaate ka andmete ettevalmistuse kohta, kasutades süvaõppe meetodeid pildiandmete analüüsides, nähtuste/objektide (automatiseeritud) tuvastamiseks ning eeltreenitud mudelite kasutamise oskused tööprotsesside kiirendamiseks ja optimeerimiseks. Osalejad saavad arendada mudelite häälestamise oskuseid, kasutades selleks Deep Learning Studio vahendeid skriptimiseks, mis omakorda pakub võimaluse parendada GIS-analüüside teostamist tipptasemel tehisintellekti uusimate võimalustega.

Päevakava 15.11.2023

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.00 Õppetöö
 • 16.00-16.30 Täiendavad küsimused, arutelud ja päeva kokkuvõte

Päevakava 16.11.2023

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Personaalsete küsimuste käsitlemine ja koolituse kokkuvõte

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust telefonil  656 4228 või saata kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

Registreeringu lõplikuks kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja/või mittetulekust vähem kui 2 päeva etteteatamise korral eelnevalt makstud osalustasu ei tagastata.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.