Skip to Content

Süvaõppe rakendamine ArcGIS Pro vahenditega

28.-29. mai 2024

AlphaGIS koolituskeskus | Veerenni 40a, Tallinn

“Süvaõppe rakendamine ArcGIS Pro vahenditega" on algtaseme koolitus, mis toimub kahel päeval (kokku 16 akadeemilist tundi). Kõigi teemade käsitlemine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise, kus kasutatakse ArcGIS Pro tarkvara, mis on levinuim desktop GIS-platvorm Eestis ja mujal maailmas. Kursuse läbinud saavad Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg.  Õppetöö toimub inglise keeles ja ka õppematerjalid on inglisekeelsed.

NB! Soovitame antud koolitusel osalemist ühildada ka edasijõudnute tasemele suunatud kursusega "Süvaõppe rakendamine ArcGIS API for Python vahenditega". Samuti haakub antud kursuse spetsiifikaga hästi ka "Python-skriptide kasutamine geotöötlustes" nimeline koolitus.

PS! Koolitusel osalemise eelduseks on vältimatult kohustuslik varasem (töö)kogemus ArcGIS Pro tarkvaraga ja/või vastava (algtaseme) kursuse (nt “ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid” vms) läbimine. Kindlasti on nõutud on ka arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas!


Üldine info

 • Kontaktne koolitus AlphaGIS koolituskeskuses (Ellips Maja büroohoone VI korrus, Veerenni 40a, Tallinn) ning täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit
 • Viiruste perioodil on siseruumides maski kandmine nakkuse vältimiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks soovituslik ka siis, kui see ei ole kohustuslik!
 • Järgmise kursuse toimumise kuupäevad: 28.-29. mai 2024
 • Maht: 16 akadeemilist tundi
 • Hind: 590€ (719,8€ koos km-ga – ühe kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 22%, milles sisalduvad kontaktõppe formaadis koolituse korral ka lõunasöök ja kohvipausid)
 • NB! Veebipõhise osalusel korral (eeldusel, kui seda varianti pakutakse) sisalduvad hinnas ainult koolitusega seotud õppematerjalid ning nende kohaletoimetamisega seotud võimalikud (transpordi)kulud.
 • Koolitaja on Ott Küüsmaa (AlphaGIS OÜ andmeanalüütik-arendaja).

Käsitletavad teemad

 • AI (Artificial Intelligence), süvaõpe (Deep Learning) ja masinõpe (Machine Learning) – kontseptsioon, toimimise põhimõtted ja kasutusalad GIS-analüüside tegemisel;
 • Süvaõppe teekide paigaldus ja uuendamine.

Süvaõppe tööriistad ja nende seotud algoritmide kasutus ArcGIS Pro-ga:

 • Andmete ettevalmistus mudelites;
 • Süvaõppega seotud meetode rakendamine pildikujutiste (Imagery) analüüsides (sh pildikujutiste klassifitseerimine jm);
 • Objektide automatiseeritud tuvastamine süvaõppe kaasabil;
 • Täiendavad võimalused eeltreenitud süvaõppe mudelite loomiseks ja rakendamiseks analüüside kiirendamiseks jm;
 • Parimad praktikad ja tehnilised võimalused tööprotsesside mudelite korduvkasutuseks, automatiseerimiseks ja optimeerimiseks;
 • Mudeli häälestamine Deep Learning Studio-ga;
 • Esmatasemel süvaõppe skripti koostamine (VALIKULINE).

Õpiväljundid

Kursus käsitleb tehisintellekti, süvaõppe ja masinõppe spetsiifikat, keskendudes nende rakendamisele geograafiliste infosüsteemide (GIS) analüüsides. Osalejad saavad ülevaate vastavatest meetoditest ja põhimõtetest ning omandavad läbi praktiliste harjutuste vajalikud oskused ruumianalüüsides AI-põhiste meetodite rakendamiseks.  Kursuse läbinu saab ammendava ülevaate ka andmete ettevalmistuse kohta, kasutades süvaõppe meetodeid pildiandmete analüüsides, nähtuste/objektide (automatiseeritud) tuvastamiseks ning eeltreenitud mudelite kasutamise oskused tööprotsesside kiirendamiseks ja optimeerimiseks. Osalejad saavad arendada mudelite häälestamise oskuseid, kasutades selleks Deep Learning Studio vahendeid skriptimiseks, mis omakorda pakub võimaluse parendada GIS-analüüside teostamist tipptasemel tehisintellekti uusimate võimalustega.

Päevakava I päeval

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.00 Õppetöö
 • 16.00-16.30 Täiendavad küsimused, arutelud ja päeva kokkuvõte

Päevakava II päeval

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Personaalsete küsimuste käsitlemine ja koolituse kokkuvõte

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt hiljemalt 3 tööpäeva enne kursust registreeruda saates kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

Registreeringu lõplikuks kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja/või mittetulekust vähem kui 2 päeva etteteatamise korral eelnevalt makstud osalustasu ei tagastata.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.