Süvaõppe rakendamine ArcGIS API for Python vahenditega

8. november 2024

AlphaGIS koolituskeskus | Veerenni 40a, Tallinn

“Süvaõppe rakendamine ArcGIS API for Python vahenditega" on koolitus edasijõudnutele, mis toimub ühel päeval (kokku 8 akadeemilist tundi). Kõigi teemade käsitlemine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise, kus kasutatakse ArcGIS API for Python tööriistu. Kursuse läbinud saavad Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg.  Õppetöö toimub inglise keeles ja ka õppematerjalid on inglisekeelsed.

NB! Soovitame antud koolitusel osalemist ühildada sarnase teemaga seotud ning algtasemele suunatud kursusega "Süvaõppe rakendamine ArcGIS Pro vahenditega". Samuti haakub antud kursuse spetsiifikaga hästi ka "Python-skriptide kasutamine geotöötlustes" nimeline koolitus.

PS! Koolitusel osalemise eelduseks on vältimatult kohustuslik varasem kokkupuude ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise jm arenduskeskkondadega ja/või vastava (algtaseme) kursuse (nt “ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid” vms) läbimine. Kindlasti on nõutud on ka arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas!


Üldine info

 • Kontaktne koolitus AlphaGIS koolituskeskuses (Ellips Maja büroohoone VI korrus, Veerenni 40a, Tallinn) ning täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit
 • Viiruste perioodil on siseruumides maski kandmine nakkuse vältimiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks soovituslik ka siis, kui see ei ole kohustuslik!
 • Järgmise kursuse toimumise kuupäevad: 8. november 2024
 • Maht: 8 akadeemilist tundi
 • Hind: 390€ (475,8€ koos km-ga – ühe kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 22%, milles sisalduvad kontaktõppe formaadis koolituse korral ka lõunasöök ja kohvipausid)
 • NB! Veebipõhise osalusel korral (eeldusel, kui seda varianti pakutakse) sisalduvad hinnas ainult koolitusega seotud õppematerjalid ning nende kohaletoimetamisega seotud võimalikud (transpordi)kulud.
 • Koolitaja on Ott Küüsmaa (AlphaGIS OÜ andmeanalüütik-arendaja).

 

Päevakava

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.00 Õppetöö
 • 16.00-16.30 Täiendavad küsimused ja arutelud, personaalsete küsimuste käsitlemine ning koolituse kokkuvõte

Teemade loend

 • Süvaõpe (Deep Learning) – kontseptsioon, toimimise põhimõtted ja kasutusalad GIS-analüüside tegemisel
 • Süvaõppe tööriistad ja nende seotud algoritmide kasutus ArcGIS API for Python-ga
 • Andmete ettevalmistus
 • Eeltreenitud süvaõppe mudelite seadistamine ja kasutamine GIS-analüüside kiirendamiseks jm
 • Mudeli täiendamine ja "õpetamine"
 • Tehnikad ja strateegiad mudelite täpsuse ja tõhususe parendamiseks
 • Täiustatud süvaõppemudelid objektide tuvastamiseks/jälgimiseks (sh mitme objekti tuvastamine, segmenteerimine, online-jälgimine jm)
 • ArcGIS API for Python parimad praktikad tööprotsessides kasutatavate süvaõppe mudelite optimeerimiseks jm

Õpiväljundid

Kursus käsitleb tehisintellekti, süvaõppe ja masinõppe spetsiifikat edasijõudnute tasemel, keskendudes nende rakendamisele geograafiliste infosüsteemide (GIS) analüüsides. Osalejad saavad ülevaate süvaõppe meetoditest ja põhimõtetest ning omandavad läbi praktiliste harjutuste vajalikud oskused ArcGIS API for Python algoritmide rakendamiseks. Kursuse läbinu on võimeline parendama ka mudelite täpsust ja tööprotsesside efektiivsust, kasutades selleks ettenähtud parimaid praktikaid, töövahendeid jm.

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt hiljemalt 3 tööpäeva enne kursust registreeruda saates kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

Registreeringu lõplikuks kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja/või mittetulekust vähem kui 2 päeva etteteatamise korral eelnevalt makstud osalustasu ei tagastata.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.