Skip to main content

Python-skriptide kasutamine geotöötlustes

27.-29. august 2024

AlphaGIS koolituskeskus | Veerenni 40a, Tallinn

Pythoni skriptide abil on võimalik lahendada keerulisi või korduvaid ülesandeid, tõstes sellega GIS-spetsialistide produktiivsust igapäevaste tööülesannete mugavamaks realiseerimiseks. “Python-skriptide kasutamine geotöötlustes nimeline kursus annab üldised oskused Pythoni skriptide loomiseks, mis võimaldavad ArcGIS vahendeid kasutades automatiseerida andmehalduse, objektide redigeerimise, geotöötluse ja kaarditootmise ülesandeid. Koolitus kestab kolm päeva (26 akadeemilist tundi) ning on mõeldud neile ArcGIS kasutajatele (analüütikud, arendajad, spetsialistid), kes soovivad oma töös automatiseeritud vahendeid senisest efektiivsemalt realiseerida.

Kursuse läbinud saavad koolitusmaterjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud ürituse nimetus, maht ja toimumise aeg.  Koolitus viiakse läbi eesti keeles. Õppematerjalid on inglise keeles. Osalemiseks on rangelt soovituslik kas eelnev tööalane kogemus ArcGIS Pro tarkvaraga ja/või ArcGIS Pro algtaseme baaskoolituse (nt "ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid") varasem läbimine. Osalejal peavad olema algteadmised Python vm programmeerimiskeelest ja programmeerimise kontseptsioonist.

NB! Antud kursuse spetsiifikaga haakuvad hästi ka süvaõppe rakendamise meetodeid käsitlevad koolitused ehk "Süvaõppe rakendamine ArcGIS Pro vahenditega (algajatele)" ja "Süvaõppe rakendamine ArcGIS API for Python vahenditega (edasijõudnutele)".

Koolituse õppekava on leitav siit.

Majandustegevusteate number: 255702

AlphaGIS OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

AlphaGIS OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, täinduskoolituse õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alustest, Esri standardi alusest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest. Koolitus toimub AlphaGIS OÜ koolituskeskuse õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.

 

 


Üldine info

 • Kontaktne koolitus AlphaGIS koolituskeskuses (Ellips Maja büroohoone VI korrus, Veerenni 40a, Tallinn). Täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit.
 • Viiruste perioodil on siseruumides maski kandmine nakkuse vältimiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks soovituslik ka siis, kui see ei ole kohustuslik!
 • Aeg: 27.-29. august 2024
 • Maht: 26 akadeemilist tundi
 • Hind: 825€ (1006,5€ koos km-ga – ühe kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 22%, milles sisalduvad kontaktõppe formaadis koolituse korral ka lõunasöök ja kohvipausid)
 • NB! Veebipõhise osalusel korral (eeldusel, kui seda varianti pakutakse) sisalduvad hinnas ainult koolitusega seotud õppematerjalid ning nende kohaletoimetamisega seotud võimalikud (transpordi)kulud.
 • Koolitaja: Ott Küüsmaa (AlphaGIS OÜ andmeanalüütik-arendaja)

 

Päevakava

 • 9.00-9.15 Saabumine, hommikukohv
 • 9.15-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-12.45 Lõuna
 • 12.45-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-17.00 Õppetöö
 • 17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

Teemade loend

 

 • Pythoni skriptimise keskkonnad ja nende eelised
 • Geotöötlustööriistade funktsioonide kasutamine Python programmeerimiskeeles
 • Ruumiandmestiku info kasutamine
 • Andmetöötluse automatiseerimine
 • Andmestike peal kursorite kasutamine
 • Geomeetria objektide kasutamine
 • Vigade otsimine ja haldamine skriptides
 • ArcGIS Notebooks laienduse kasutamine
 • Python geotöötlustööriistade loomine

Käsitletavate kursuse teemade detailne loend Esri standardi alusel leitav SIIT

Õpiväljundid

Kursus annab osalejatele vajalikud oskused Pythoni programmeerimiskeele kasutamiseks erinevate skriptide loomisel ja hilisemal juurutamisel GIS-töövoogudes. Spetsiifika hõlmab teiste hulgas Pythoni skriptimise keskkondade ülevaadet ning käsitleb ka erinevate andmestruktuuride näidete baasil andmete kirjeldamist ja muutmist. Läbi iseseisvate praktiliste harjutuste lahendamise saadakse hea kogemus geotöötluse funktsioonide ja kursorite rakendamiseks ning samuti geomeetria kaasamisel täpsete ruumianalüüside tegemiseks. Eraldi keskendutakse ka vigade tuvastamisele ja nende haldamisele, mis arendab osaleja tehnilisi oskusi veelgi kvaliteetsema tehnilisema sisuga skriptide koostamiseks.

 

Koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet ArcGIS keskkonnas ja ka mujal kasutamiseks  mõeldud Python programmeerimiskeele töövahenditest;
 • Oskab luua andmetöötluse skripte ja tööriistu ruumiandmete töötlemiseks Python programmeerimiskeele alusel;
 • Oskab kasutada andmetöötluse skripte GIS-töövoogude automatiseerimisel.

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt hiljemalt 5 tööpäeva enne kursust registreeruda saates kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee. Registreerumiseks tuleb edastada: ees- ja perenimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber.

Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja/või mittetulekust vähem kui 2 päeva etteteatamise korral eelnevalt makstud osalustasu ei tagastata.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmise koolituse osalejate grupiga.