Kaugseireandmete analüüs kaitse- ja julgeolekuülesannetes

2024 II poolaastal

AlphaGIS koolituskeskus | Veerenni 40a, Tallinn

“Kaugseireandmete analüüs kaitse- ja julgeolekuülesannetes” on üks päev (8 akadeemilist tundi) kestev koolitus, mis on  mõeldud ArcGIS tarkvaratoodete kasutajale, kes soovivad süüvida kaugseireandmete analüüsi kaitse- ja julgeolekuülessannetes. Õppetöös käsitletakse julgeolekut puudutavaid andmeid ja tsenaariume kasutades ArcGIS Desktop tarkvara (ArcGIS Pro) ning erinevaid rasterandmete tööriistu.  

 

Kõik osalejad saavad koolitusmaterjalid ja koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg. Kursus viiakse läbi eesti keeles ning õppematerjalid on inglise keeles.

NB!  Kursusel osalemiseks on soovituslik varasem (töö)kogemus ArcGIS Pro (või ArcMap) tarkvaraga ja/või Esri algtaseme koolituse (nt ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid) läbimine. Kaugseire andmetega töötajatele soovitame eelnevalt läbida lisaks ka ülevaatlikuma kaugseire kursuse Kaugseireandmete kasutamine ja analüüsid ArcGIS-is.


Üldine info

 • Kontaktne koolitus AlphaGIS koolituskeskuses (Ellips Maja büroohoone VI korrus, Veerenni 40a, Tallinn). Täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit.
 • Viiruste perioodil on siseruumides maski kandmine nakkuse vältimiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks soovituslik ka siis, kui see ei ole kohustuslik!
 • Aeg: 2024 II poolaastal 
 • Maht: 8 akadeemilist tundi
 • Hind: 390€ (475,8€ koos km-ga – ühe kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 22%, milles  sisalduvad kontaktõppe formaadis koolituste puhul ka lõunasöök ja kohvipausid)
 • NB! Veebipõhise osalusel korral (eeldusel, kui seda varianti pakutakse) sisalduvad hinnas ainult koolitusega seotud õppematerjalid ning nende kohaletoimetamisega seotud võimalikud (transpordi)kulud.
 • Koolitaja on Triin Abrams (AlphaGIS OÜ GIS- ja kaugseire projektijuht)

Päevakava

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

Teemade loend

 • Julgeolekuvaldkonna kaugseireandmed ArcGIS Pro-s
 • Spektrikanalite analüüs
 • Kaldaerofotode kasutus, visuliseerimine ja analüüs
 • Julgeoleku valdkonnale olulised rasterfunktsioonid
 • Muutuste tuvastamine ja analüüs
 • Objektide tuvastus ja pikslite klassifitseerimine
 • Süvaõppel objektide tuvastamine
 • Videoandmete (Full Motion Imagery) kasutus ArcGIS Pro-s

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:
 • On kursis julgeolekus kasutatavate kaugseireandmetega;
 • Oskab käsitleda erinevaid satelliidi ja drooni andmestikke (sh  kaldaerofotod, pankromaatilised, multispektraalsed ja RGB pildid, FMI);
 • Teab erinevaid rasteandmete analüüsi töövõtteid;
 • Oskab teostada rasteranalüüse (nt spektrikanalite muutmine, pikslite klassifitseerimine ja objektide/nähtuste/muutuste tuvastamine);
 • Oskab käsitleda videoandmeid ArcGIS Pro keskkonnas.

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt hiljemalt 5 tööpäeva enne kursust registreeruda saates kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja/või mittetulekust vähem kui 2 päeva etteteatamise korral eelnevalt makstud osalustasu ei tagastata.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.