Kartograafia ArcGIS-is

AlphaGIS koolituskeskus | Veerenni 40a, Tallinn

“Kartograafia ArcGIS-is” on edasijõudnute taseme kursus, mille peamine eesmärk on seotud kaartide kujundamise ja kartograafiliste toodete valmistamisega ning nendega seotud aspektidega. Koolitus toimub kolmel päeval (kokku 24 akadeemilist tundi), mille jooksul antakse esmane ülevaade kartograafia põhitõdedest ning baasteadmised vastavate ülesannete (nt leppemärkide disainimine, kaarditekstide paigutamine, 2D/3D teemakaartide kõrgtasemel kujundamine erinevateks otstarveteks jne) teostamiseks ArcGIS Online`i ja ArcGIS Pro tarkvaraga.

Kursuse läbinud saavad koolitusmaterjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg. Kursus viiakse läbi eesti keeles, õppematerjalid on inglise keeles.

NB! Kursusel osalemiseks on soovituslik varasem (töö)kogemus ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro või ArcMap) tarkvaraga ja/või mõne Esri algtaseme kursuse (nt ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid) läbimine.


Üldine info

 • Aeg ja toimumise formaat:  kokkuleppel
 • Maht: 24 akadeemilist tundi
 • Hind: 790€ (963,8€ koos km-ga)
 • Koolitajad on AlphaGIS spetsialistid

Päevakava

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

Teemade loend

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt hiljemalt 5 tööpäeva enne kursust registreeruda saates kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja/või mittetulekust vähem kui 2 päeva etteteatamise korral eelnevalt makstud osalustasu ei tagastata.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.