Interaktiivsed kaardirakendused

23. august 2024

Tasuta veebikoolitus MS Teams keskkonnas

“Interaktiivsed kaardirakendused” on algtaseme tasuta koolitus kestvusega 4 akadeemilist tundi, mille käigus saadakse esmased praktilised oskused (eestikeelse) ArcGIS Online pilvepõhise GIS- ja kaardistusplatvormi üldiste võimaluste ning esmaste töövõtete kasutamise kohta. Kursusel saavad selgemaks veebikaartide ja –rakenduste jagamise võimalused nii organisatsioonisiseselt kui avalikult ning ühtlasi on see sissejuhatavaks algkoolituseks teistele ArcGIS Online platvormiga seotud ja põhjalikuma sisuga kursustele (nt “Veebikaardid ja nutirakendused edasijõudnutele“). Kursuse õppematerjalid on eesti keeles. Koolitus on mõeldud lisaks GIS-spetsialistidele ka ettevõtete juhtidele ja otsustajatele, kuna annab ülevaate pilvepõhise GIS-i tehnoloogiatest, võimalustest ja rakendusaladest laiemalt.

Koolituse alguses antakse ArcGIS Online keskkonnas ülevaade ja praktilised teadmised veebipõhiste kaardirakenduste loomise funktsionaalsustest erinevate seadmete kaudu (personaalarvuti, nutitelefon, tahvelarvuti jms). Praktiliste ülesannete käigus uuritakse, kuidas panna enda ja asutuse kasuks tööle ArcGIS Online geoandmete galerii ning kuidas koostada lihtsal moel temaatilise sisuga veebikaarte. Veebikaartide tegemisel kasutatakse aluskaardi valikul ühe võimalusena ka Maa-ameti poolt pakutavaid ja tasuta kättesaadavaid WMS-teenuseid. Lisaks õpitakse veebikaardile lisama teisi kaardiandmetega seotud teenuseid ning kihte otse veebist ja/või arvutist.

Kursusel tehakse läbi ka mõned lihtsamad kaardiga seotud geoanalüüsid ning arvestatakse nii palju kui võimalik ka osalejate endi ettepanekuid ja soove. Lisaks tutvutakse veebikaardi disainimisel kasutatavate mallidega ning kaardilugude (Story Maps) koostamisega. Koolituse läbinu saab esmase ülevaate ArcGIS Online võimalustest ülevaatlikus kontekstis, kuid oskab pärast kursuse läbimist lisada kaardile ka (oma) andmeid ja neid visualiseerida. Samuti omandab osalenu esmased oskused lihtsamate veebikaartide koostamiseks (sh teenuste loomine jm).

NB! Praktiliste ülesannete (iseseisev) lahendamine ei eelda varasemat kogemust ühegi GIS- ja kaarditarkvaraga (sh ArcGIS Online, ArcGIS Pro jt). Nõutav on vaid arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas. 


Üldine info

Kursus toimub distantsõppena veebikoolituse formaadis, millega seonduvalt saadab lektor igale osalejale eelnevalt vajaliku lingi liitumiseks. Soovi korral jagatakse osaluseks ka ajutised ArcGIS Online juurdepääsuõigused.

NB! Erijuhtudel toimuvad koolitused ka kontaktõppe formaadis ning samuti on võimalik tellida kursusi asutusesisese rühmakoolitusena (sh väljaspool Tallinna). Selleks palume Teil detailide täpsustamise osas ühendust võtta alphagis@alphagis.ee.

 • Järgmiste kursuste toimumise kuupäevad: 23. august 2024; 20.september 2024;
 • Maht: 4 akadeemilist tundi
 • Hind: TASUTA
 • Koolitaja on Erki Kokkota (GIS-tarkvara konsultant)

 

Päevakava

 • 9.00-9.30 Auditoorne loeng
 • 9.30-10.00 Ülesanne 1
 • 10.00-10.45 Ülesanne 2
 • 10.45-11.00 Paus
 • 11.00-11.45 Ülesanne 3
 • 11.45-12.00 Paus
 • 12.00-12.30 Ülesanne 4
 • 12.30-13.00 Täiendavad (personaalsed) küsimused ja päeva kokkuvõte

Teemade loend

 • ArcGIS Online – pilvepõhine GIS (SaaS) teenusena
  • Tutvumine ArcGIS Online organisatsioonikonto võimaluste ja töövahenditega
  • Andmete majutamine ArcGIS Online keskkonnas (KML, CSV, GPX, Shape failid jt)
  • ArcGIS Online sisu administreerimine
 • Veebikaardirakenduse koostamine ja jagamine
  • ArcGIS Online aluskaardid
  • Maa-ameti WMS-teenuste kasutamine aluskaardina ja töökihtidena
  • Erinevates formaatides kihtide/andmete lisamine kaardile
  • Andmete visualiseerimine nutika kaardistamise (Smart Mapping) põhimõttel – leppemärkide kirjeldamine, andmete rühmitamine sisu alusel, hüpikakende seadistamine jt
  • Kasutusvalmis mallid veebikaardi disainimiseks ja atraktiivse sisuga kaardirakenduse loomisel (sh ideekorje rakendused jms)
 • Geoanalüütika
  • Päringud
  • Kihtide rikastamine (GeoEnrichment)
 • (Geo)andmete kaasamine/uuendamine välitöödel
  • ArcGIS Field Maps võimalustega tutvumine (sisaldab ka välitingimustes andmete kogumist)

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Omab praktilist ülevaadet ArcGIS Online platvormi võimalustest;
 • Oskab iseseisvalt koostada, kujundada ja hallata lihtsama ülesehitusega veebikaarti;
 • Teab kasutada Eestis levinud GIS-avaandmeid ja visualiseerida atribuutväärtuste alusel tabelandmeid kaardil;
 • On võimeline koostama kaardilugusid, nende esitlusi ning esmataseme funktsionaalsusega GIS-kaardirakendusi.

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt registreeruda vähemalt 3 päeva enne koolituse algust. Registreerimiseks kasutada allolevat registreerimisvormi. 

Koolitusele saab ühest asutusest registreeruda maksimaalselt kuni viis osalejat.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga. Küsimuste korral saatke kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

Registreerumisvorm