Skip to main content

Geoandmebaaside loomine

27.-28. november 2024

AlphaGIS koolituskeskus | Veerenni 40a, Tallinn

Kursusel õpitakse tundma geoandmebaasi loomise võimalusi ArcGIS keskkonnas ning sellega seondavaid erinevaid aspekte. Kursus toimub kahel päeval, kokku 16 akadeemilist tundi. Kõik kursuse läbinud saavad asjakohased õppematerjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg.

Kursuse läbinu mõistab geoandmebaasi ülesehitust, geoandmebaasi elementide omadusi ja nende vahelisi seoseid, oskab luua geoandmebaasi ja laadida andmeid teistest ruumi- ja tabelandmete formaatidest ning samuti mõistab erinevust geoandmebaasi tasemete vahel (sh oskus kasutada ettevõtte geoandmebaasi). Üldine tutvustus ArcGIS geoandmebaasi ja selle võimaluste kohta on kättesaadav siit.

NB! Varasem praktiline kokkupuude ArcGIS tarkvara(de)ga on soovituslik, kuid mitte kohustuslik. Kindlasti hõlbustab teemade läbimist mõne kergema raskusastmega koolituse eelnev läbimine (nt ArcGIS Pro algkoolitus).

Koolituse õppekava on leitav siit ja detailne teemade loetelu siit.

Majandustegevusteate number: 211397

AlphaGIS OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, täinduskoolituse õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alustest, Esri standardi alusest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest. Koolitus toimub AlphaGIS OÜ koolituskeskuse õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.


Üldine info

 • Kontaktne koolitus AlphaGIS koolituskeskuses (Ellips Maja büroohoone VI korrus, Veerenni 40a, Tallinn). Täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit.
 • Viiruste perioodil on siseruumides maski kandmine nakkuse vältimiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks soovituslik ka siis, kui see ei ole kohustuslik!
 • Aeg: 27.-28. november 2024
 • Maht: 16 akadeemilist tundi
 • Hind: 690€ (841,8€ koos km-ga – ühe kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 22%, milles sisalduvad kontaktõppe formaadis koolituse korral ka lõunasöök ja kohvipausid)
 • NB! Veebipõhise osalusel korral (eeldusel, kui seda varianti pakutakse) sisalduvad hinnas ainult koolitusega seotud õppematerjalid ning nende kohaletoimetamisega seotud võimalikud (transpordi)kulud.
 • Koolitaja on Tõnis Laur (AlphaGIS OÜ tehnoloogiajuht). Koolitaja kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud koolituse õppekavas.

Päevakava

 • 9.15-9.30 Saabumine, hommikukohv
 • 9.30-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.45 Õppetöö
 • 16.45-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

Teemade loend

 • Geoandmebaas ja selle ülesehitus
 • Andmete kvaliteedi tõstmine geoandmebaasi struktuuride abil
 • Tabelandmete seostamine ruumiandmetega
 • Rasterandmete haldamine geoandmbaasis
 • Geoandmebaasi topoloogia loomine
 • Andmete migreerimine ettevõtte kesksesse (Enterprise) geoandmebaasi
 • Töötamine ettevõtte keskse geoandmebaasiga
 • Andmete muutmise töövood geoandmebaasis

Käsitletavate teemade detailsem tehniline loetelu on leitav siit.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Mõistab geoandmebaasi ülesehitust, geoandmebaasi elementide omadusi ja nende vahelisi seoseid;
 • Oskab luua geoandmebaasi ja laadida andmeid teistest ruumi- ja tabelandmete formaatidest;
 • Mõistab erinevust geoandmebaasi tasemete vahel ja oskab kasutada ettevõtte geoandmebaasi.

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt hiljemalt 5 tööpäeva enne kursust registreeruda saates kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja/või mittetulekust vähem kui 2 päeva etteteatamise korral eelnevalt makstud osalustasu ei tagastata.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.