Välikaardistamine ja tööde haldamine ArcGIS-ga

12. november 2024

AlphaGIS koolituskeskus | Veerenni 40a, Tallinn

“Välikaardistamine ja tööde haldamine ArcGIS-ga” on 5 akadeemilist tundi kestev lühikoolitus, kus õpitakse läbi tundma GNSS-tehnoloogia võimalusi GIS-andmete uuendamisel. Kursus on suunatud mis tahes valdkonna spetsialistile, kelle tööülesanded on seotud (geo)andmete kogumisega/kaardistamisega välitingimustes. Koolitusel omandatakse läbi praktiliste harjutuste teadmised erinevateks stsenaariumiteks, mis hõlmavad kõiki peamisi etappe andmete ettevalmistuseks/töötlemiseks/analüüsideks jm kontorist välitöödele ja tagasi ning mis toetavad ka operatiivset reaalajas otsuste langetamist. Harjutuste edukaks sooritamiseks on lisaks klassiruumis kohapeal olevatele seadmetele võimalik kasutada ka personaalset iOS/Android tahvelarvutit või nutitelefoni. Vajalikud paigaldamise juhised (sh tarkvara juurdepääsud) praktiliste ülesannete tarbeks annab koolitaja igale osalejale personaalselt!  Spetsiaalrakendustest õpitakse lähemalt tundma ArcGIS Field MapsArcGIS Survey 123 ja ArcGIS Workforce funktsionaalsusi. Igal osalejal on võimalik ka endale huvipakkuv teema enne kursuse alguse algust või ka kohapeal lektorile edastada ning seda arvestatakse võimaluste piires käsitletavate teemade ja praktiliste harjutuste valikul.

NB! Kursusel osalemine ei eelda varasemat kogemust GIS tarkvara(de)ga töötamisel. Nõutav on arvuti kasutamise algoskus Windows keskkonnas.

Kursuse läbinud saavad koolitusmaterjalid ja koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg. Õppematerjalid on eesti keeles.


Koolitusinfo

 • Kontaktne koolitus AlphaGIS koolituskeskuses (Ellips Maja büroohoone VI korrus, Veerenni 40a, Tallinn). Täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit.
 • Kursuse läbiviimine on kooskõlas vastavalt kehtivatele riiklikele nõuetele ja piirangutele täiendkoolituse läbiviimiseks. Hindame ja arvestame COVID-19 leviku riskiga seonduvalt kõiki tervisealaseid juhiseid ja eeskirju ning epidemioloogilist olukorda. Palume kõigil osalejatel arvestada, et maski kandmise kohustus sõltub riigis ürituse toimumise ajaperioodil kehtestatud riskitasemest, ent siseruumides on maski kandmine nakkuse vältimiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks soovituslik ka siis, kui see ei ole kohustuslik!
 • Toimumise aeg: 12. november 2024
 • Maht: 5 akadeemilist tundi
 • Hind: 290€ (353,8€ koos km-ga – ühe kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 22%, milles sisalduvad kontaktõppe formaadis koolituse korral ka suupisted ja kohvipaus)
 • NB! Veebipõhise osalusel korral (eeldusel, kui seda varianti pakutakse) sisalduvad hinnas ainult koolitusega seotud õppematerjalid ning nende kohaletoimetamisega seotud võimalikud (transpordi)kulud.
 • Koolitaja on Erki Kokkota (GIS-tarkvara konsultant)

 

Päevakava

 • 10.00-11.30 Õppetöö
 • 11.30-11.45 Kohvipaus ja suupisted
 • 11.45-13.15 Õppetöö
 • 13.15-13.30 Kohvipaus ja suupisted
 • 13.30-14.15 Õppetöö
 • 14.15-14.30 Täiendavad küsimused ja arutelud, personaalsete küsimuste käsitlemine ning koolituse kokkuvõte

Teemade loend

 • Välitöödeks vajalike sisendandmete ettevalmistus ArcGIS Online ja ArcGIS Pro tarkvaraga
 • Kasutusvalmis mallid ja andmestruktuurid välitöödel info kogumiseks ja inspekteerimiseks
 • ArcGIS Field Maps tutvustus ja esmased töövõtted. 
 • Välitöö projekti koostamisega seotud ettevalmistused, sisendkihtide loomine andmete kogumiseks
 • Offline tüüpi kaardi väljavõtte tegemine ja selle kasutamine välitööga seotud kaardiprojektis
 • Spetsiaalsed GIS-rakendused välitöödeks: ArcGIS FieldMaps, ArcGIS Survey123 ja ArcGIS Quick Capture
 • Andmekorje vahendid laiema avalikkuse kaasamiseks (ArcGIS Web App Builder jt)
 • Välitööde haldus ArcGIS Workforce rakendusega: välitöötajate tööde planeerimine ja haldamine
 • Välitööde jälgimine juhtimislaudade kaasabil (ArcGIS Dashboard)
 • Täiendava GNSS antenni kasutamine (täppis)mõõdistusteks: Trimble Catalyst teenus ja DA2 antenn

Õpiväljundid

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt hiljemalt 5 tööpäeva enne kursust registreeruda saates kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja/või mittetulekust vähem kui 2 päeva etteteatamise korral eelnevalt makstud osalustasu ei tagastata.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.