ArcGIS Pro: Töövood ja GIS-analüüsid

9.-11. oktoober 2024

AlphaGIS koolituskeskus | Veerenni 40a, Tallinn

“ArcGIS Pro: Töövood ja GIS-analüüsid” on kolmel päeval (kokku 26 akadeemilist tundi) toimuv koolitus edasijõudnud ArcGIS kasutajatele, kus õpetatakse kasutama ArcGIS Pro tarkvara spetsiifilisemaid ja tehnilisema sisuga töövahendeid ja protseduure (nt keerukama sisuga geoanalüütika algoritmide kaasamine jms). Teiste hulgas õpitakse tundma ka ArcGIS Pro lisamoodulite (nt ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst ja ArcGIS Geostatistical Analyst) võimalusi. Kõigi teemade käsitlemine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise. Kursus on mõeldud eeskätt neile, kellel on varasemast eelnevad teadmised GIS- ja kaarditarkvara võimaluste kohta juba olemas ning kes elementaarsel tasemel valdavad ka ArcGIS Pro tarkvara.

Kursuse läbinu mõistab kasutada standardseid töövoogusid ja algoritme, mis on olulised ruumianalüüside projekti edukaks teostamiseks. Omandatud teadmised aitavad kaasa ka (geo)andmete sisust kaalutletumate otsuste tegemisel.

Kõik osalejad saavad Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg.  Kursuse õppematerjalid on inglise keeles.

NB! Kursusel osalemiseks on vajalik eelnev (töö)kogemus mõne ArcGIS platovormi tarkvaraga (soovitavalt ArcGIS Pro) ja/või ArcGIS desktop tarkvara madalama raskusastmega koolituste varasem läbimine (nt ArcGIS Pro algkoolitus).

Koolituse õppekava on leitav siit.

Majandustegevusteate number: 211397

AlphaGIS OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

AlphaGIS OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, täinduskoolituse õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alustest, Esri standardi alusest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest. Koolitus toimub AlphaGIS OÜ koolituskeskuse õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.


Üldine info

 • Kontaktne koolitus toimub AlphaGIS koolituskeskuses (Ellips Maja büroohoone VI korrus, Veerenni 40a, Tallinn) ning täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiate siit.
 • Viiruste perioodil on siseruumides maski kandmine nakkuse vältimiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks soovituslik ka siis, kui see ei ole kohustuslik!
 • Aeg:  9.-11. oktoober 2024
 • Maht: 26 akadeemilist tundi
 • Hind: 825€ (1006,5€ koos km-ga – ühe kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 22%, milles  sisalduvad kontaktõppe formaadis koolituse korral ka lõunasöök ja kohvipausid)
 • NB! Veebipõhise osalusel korral (eeldusel, kui seda varianti pakutakse) sisalduvad hinnas ainult koolitusega seotud õppematerjalid ning nende kohaletoimetamisega seotud võimalikud (transpordi)kulud.
 • Koolitaja on Ranel Suurna (AlphaGIS OÜ tarkvarakonsultant). Koolitaja kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud koolituse õppekavas.

 

Päevakava

 • 9.00-9.30 Saabumine, hommikukohv
 • 9.30-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 (Kohvi)paus (sisaldub automaatselt koolituse paketis!)
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna (sisaldub automaatselt koolituse paketis!)
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 (Kohvi)paus (sisaldub automaatselt koolituse paketis!)
 • 14.45-16.45 Õppetöö
 • 16.45-… Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

Teemade loend

 • Ülevaade ruumianalüüsi meetoditest
 • Analüüsi tööprotsess
 • Lähedusanalüüsid
 • Ülekatte analüüsid
 • Analüüside automatiseerimine
 • Pindade koostamine interpoleerimise kaudu 
 • Sobivusmudelite koostamine
 • Geostatistika
 • Ajalis-ruumilised analüüsid 
 • Regressioonanalüüsid
 • 3D analüüsid

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Oskab kasutada ArcGIS Desktop tarkvara (ArcGIS Pro) spetsiifilisemaid ja tehnilisema sisuga töövahendeid ja protseduure;
 •  Mõistab kasutada standardseid töövoogusid ja algoritme, mis on olulised ruumianalüüside projekti edukaks teostamiseks ning mis omakorda aitavad kaasa (geo)andmete sisust kaalutletumate otsuste tegemisel. 

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt hiljemalt 5 tööpäeva enne kursust registreeruda saates kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee. Registreerumiseks tuleb edastada: ees- ja perenimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber.

Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja/või mittetulekust vähem kui 2 päeva etteteatamise korral eelnevalt makstud osalustasu ei tagastata.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.